PROGRAM EKONOMIDAGARNA 2021 - DAG 1

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Akademikerförbundet SSR och Örebro Kommun hälsar välkomna
09:50Konferensens moderator öppnar konferensen
MAKROEKONOMI & EFFEKTERNA AV COVID-19 PANDEMIN
09:50Simon Vinge, chefsekonom, Akademikerförbundet SSR inleder förmiddagens tema om makroekonomi med en kortare presentation för att sedan lämna över till Magdalena Andersson
10:00SPECIELLT INBJUDEN

Sveriges offentliga finanser och utmaningar – idag och efter Covid-19 pandemin


• Har kommuner och regioner råd med nästa pandemi?
• Välfärdskommissionen – trygga framtidens välfärd och bygg framtidens välstånd!

Magdalena Andersson, Sveriges finansminister
10:30Framtidens ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och regioner – pandemin fortsätter och drabbar oss alla på olika sätt!

• Hur är kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar i ljuset av Covid-19 pandemin?
• Demografiska utvecklingen under de kommande åren och dess ekonomiska konsekvenser

Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner & Regioner (SKR)
11:10Förmiddagskaffe med nätverkande
11:40Det ekonomiska läget – gör vi tillräckligt för att ta oss ur krisen?

• Överblick av världsekonomin och det makroekonomiska läget efter Covid-19
• De största offentliga investeringarna i modern tid: var står vi?
• Hur minskar vi på stimulanserna utan att riskera en ny nedgång
• Framtida trender och analyser – hot & möjligheter

Andreas Wallström, prognoschef, Swedbank
12:20Lunch med nätverkande
13:30PANELDISKUSSION

Framtidens offentliga ekonomi – välfärd i fokus!


Pandemin och krisen synliggjorde tydligare än någonsin vikten av en gemensam, solidariskt finansierad, välfärd för att samhället ska fungera. Runt om i landet arbetar välfärdens ekonomer i olika sektorer inom både kommuner och regioner. De är proffs och de vet vad som fungerar. De är med och utvecklar sin arbetsplats och de känner verksamheterna väl. Men de kan också vittna om hur decennier av besparingar och effektiviseringar har påverkat välfärden. Kan man verkligen påstå att välfärden är under hot? Paneldiskussionen utgår från Akademikerförbundet SSR fokusområde ”Uppdrag välfärd”.

Paneldeltagare:

Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner & Regioner (SKR)

Andreas Wallström, prognoschef, Swedbank

Johanna Larsson, ekonomidirektör, Örebro kommun

Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé och ledarskribent på Dagens Arena

Simon Vinge, chefsekonom, Akademikerförbundet SSR

Åsa-Pia Järliden Bergström, ekonom offentliga finanser, LO
14:10Eftermiddagskaffe med nätverkande

VÄLJ MELLAN SPÅR A, B ELLER C PÅ EFTERMIDDAGEN

SPÅR A – HUR UPPRÄTTHÅLLER VI EN BRA VÄLFÄRD I FRAMTIDEN?

Långsiktigt hållbara offentliga finanser trots krisen

• Pandemins påverkan på de offentliga finanserna
– ekonomiska konsekvenser
• Behov av en offensiv återhämtningspolitik även efter 2021 inom ramen för hållbara offentliga finanser
• Hur finansierar vi en framtida välfärd och investeringar i klimatomställningen med en expansiv finanspolitik?

Åsa-Pia Järliden Bergström, ekonom offentliga finanser, LO
Mindre än ett år till valet – Vilka frågor bör vara viktigast för dig som ekonom inom kommun och region?

• Är den nya offensiva penningpolitiken här för att stanna eller kommer vi gå tillbaks till att spara?
• Har staten råd att inte fortsätta överföra pengar till vård, skola, omsorg och annan välfärd efter pandemin?
• En blick in i framtiden – vilket vägval tar Sverige efter valet 2022?

Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé och ledarskribent på Dagens Arena
16:10Konferensens första dag avslutas.
18:00Gemensam middag

OBS! Anmälan krävs. Med reservation för att middagen kan bli fullbokad.

SPÅR B – DIGITALISERING I PRAKTIKEN MED AUTOMATISERING & ALGORITMER

I Covid-19 pandemins spår sker stora samhällsförändringar. Trender som fanns redan före pandemin har både förstärkts och accelererat. Som vi alla har upplevt det är digitaliseringen kanske det tydligaste exemplet. Men hur kan digitaliseringen inom kommuner och regioner i praktiken underlätta ökad tillgänglighet och effektivisering. Simon Vinge, chefsekonom, Akademikerförbundet SSR öppnar och inleder spåret.
Automatisera välfärdssektorn – utmaningar och möjligheter

• Hur har artificiell intelligens förändrat vår vardag och beslutsfattandet inom välfärdssektorn?
• Hur kan vi förstå artificiell intelligens (AI) från ett medborgarperspektiv bortom hypen och dystopiska skräckscenarier?
• Hur långt har Sverige kommit i jämförelse med övriga Europa med att automatisera välfärdssektorn?

Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns Högskola
Digitala personer – en ny rättsfigur?

• Finns det en bortre (etisk) gräns för vilka rättsliga övervägande och beslut som kan ske maskinellt?
• Hur kan vi skapa ett bra AI-klimat inom den offentliga sektorn?
• Hur hantera algoritmer i rättsordningen? – rättigheter och skyldigheter

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor och ämnesföreståndare för rättsinformatik, Stockholms universitet
16:10Konferensens första dag avslutas.
18:00Gemensam middag

OBS! Anmälan krävs. Med reservation för att middagen kan bli fullbokad.

SPÅR C – RUNDA BORDS SAMTAL – LÄRA AV VARANDRA!

Under research inför Ekonomidagarna har vi pratat mer er proffs, om ert arbete och om er verksamhet, och fått veta hur pandemin inneburit förändringar, i strukturen, rollen, verksamheten. Samtidigt som pandemin pågår vet vi att ni är många som ställer om och digitaliserar verksamheten. Detta på ett sätt som var otänkbart bara för ett år sedan med distansarbete och införande av nya tekniska lösningar. Ett önskemål som har kommit upp under research är att ni vill kunna sitta ner med specialister och kollegor på andra kommuner och regioner för att tillsammans kunna diskutera och lära av varandra. Du har möjlighet att innan konferensen skicka in önskemål på teman och frågeställningar som just du vill diskutera och veta mer om under detta spår till projektledare; stefan.broman@insightevents.se

Exempel på frågeställningar;

• Vad har fungerat bra och vilka fallgropar bör du till exempel undvika när ni ska automatisera era ekonomiprocesser?
• Hur kan man planera de ekonomiska förutsättningarna och samtidigt ställa om till en digital teknik?
• Sociala problem efter pandemin? – arbetslöshet och konkurser ger lägre skatteintäkter
• Pandemin innebar för första gången på länge rejäla statliga satsningar på den kommunala och regionala välfärden – hur upprätthåller vi dem efter pandemin?
• Statsbidragen – en tillfällig injektion i den offentliga ekonomin men hur blir det efteråt
• Hur kan utmaningar inom välfärden bli till möjligheter med hjälp av exempelvis samverkan?
16:10Konferensens första dag avslutas
18:00Gemensam middag

OBS! Anmälan krävs. Med reservation för att middagen kan bli fullbokad.