juni 9, 2016 Webmaster

ATEX i teori och praktik

ATEX i teori och praktik

KURS | INSTÄLLD | STOCKHOLM

VÄLKOMMEN TILL KURSEN ATEX I TEORI OCH PRAKTIK!

Inställd kurs

Fyll i en intresseanmälan om du vill vara en av de första som får programmet för nästa tillfälle för eventet eller bli kontaktad under programarbetet.

KURSLEDARE

Tomas Beäff, MPSA AB, europeisk säkerhetsrådgivare. Tomas är en av Sveriges och Europas främsta experter inom området maskin-, process- och anläggningssäkerhet. Han har lång praktisk erfarenhet av olika typer av anläggningsprojekt i de flesta medlemsländer inom de flesta branscher och anlitas av många företag för såväl riskanalyser, -kontroller, projektsupport, utbildning och certifiering. Han är svensk expert sedan 1993 inom CEN-standardiseringen. Tomas har även ett tidigare förflutet som yrkesinspektör och har innan dess arbetat på olika positioner inom industrin.

KURSEN VÄNDER SIG TILL

…dig som är säkerhetsansvarig, teknisk chef, CE-ansvarig, brandskyddsansvarig, ATEX-ansvarig, skyddsingenjör, miljöchef, EHS-ansvarig, produktionsansvarig, underhållsansvarig, underhållsingenjör, driftingenjör, drifttekniker, teknisk konsult eller på annat vis arbetar i eller med riskområden.

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

Tomas Beäff är otroligt kunnig och duktig!
Han är väldigt kunnig inom sitt område och kan det på sina fem fingrar
Det var givande och ökade mina kunskaper om ämnet ATEX

Betyg på Utbildning.se

PROGRAM

INTRODUKTION
• EUs och EES krav inom ATEX-området
• Hur är regelverket uppbyggt?
• Tillverkning-användning-kontroll
• Viktiga definitioner inom området: explosionsgränser LEL-UEL (undre-övre) ST, Kst, Pmax värden, flampunkter, temperaturklasser, tändtemperaturer, explosionsgrupper m.m.
• GAD-direktivet – snarlikt område
• Krav på cisterner och rörledningar med brandfarlig vätska

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAMM- OCH GASEXPLOSIONER – VILKA VILLKOR KRÄVS?
• Ämnesdata och explosionsbenägenhet hos blandningar damm, gas/luft m.m.
• Zonindelningar och klassningar, klassningsplaner, klassningsprinciper enligt standarder för damm och gas
• Utförande av klassningar enligt:
– SS EN 60079-10-1 Klassning av områden med explosiv gasatmosför
– SS EN 60079-10-2 Klassning av områden med explosiv dammatmosfär

PRODUKTKRAV FÖR UTRUSTNING I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ OCH CE-MÄRKNING
• Produkter som omfattas av CE-märkning enligt nya ATEX-direktivet 2014/34/EU. När tillämpas direktivet och vilka krav gäller?
• Vad är nytt i de Svenska införanden av ATEX-direktivet via ELSÄK-FS 2016:2 som reglerar krav på elektrisk utrustning sedan 1 maj 2016 samt AFS 2016:4 som reglerar icke elektrisk utrustning sedan 3 maj 2016
• Viktiga standarder inom ATEX-området samt tillämpning av dessa
• Riskbedömningar i konstruktionsfaser
• Gränsdragningslistan inom ATEX
• Krav på maskiner och övrig utrustning för placering inom klassade områden

ANVÄNDARKRAV/MINIMIKRAV FÖR ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ANLÄGGNINGSÄGARENS SKYLDIGHETER – INLEDANDE
1. Utföra riskbedömningar
2. Upprätta en klassningsplan
3. Ta fram säkerhetsinstruktioner (arbetstillstånd)
4. Skapa rutiner för säker avställning och driftklarhetsverifiering
5. Skylta klassade områden med en ATEX-skylt
6. Slutligt sammanställa ett explosionsskyddsdokument

RISKBEDÖMNINGAR OCH RISKANALYSER I DAMM OCH GASATMOSFÄRER ENLIGT STANDARDER SAMT ENLIGT BEPRÖVADE PRINCIPER
• Gas- och dammexplosionsdata – olika ämnen samt hur gör man när relevant data saknas
• Beräkningar, dimensionering, tryckavlastningar m.m.
• Ventilation och ventilationsberäkningar
• ATEX-EX godkända skyddssystem och komponenter
• Statisk elektricitet
• Potentialutjämning
• Varsel- och faroskyltning vid brand- och explosionsrisker
• Hur kan man förebygga överklassning?
• Verktyg i klassade zoner
• El- och komponentkrav i klassade områden/zoner – installationsaspekter
• ATEX krav på mekaniska delar
• Avståndskrav till spänningsförande delar

EXPLOSIONSSKYDDSDOKUMENT
• Varför ska sådant finnas?
• Vilka ska ha detta?
• Vad ska dokumentet innehålla?
• Hur ser ett explosionsskyddsdokument ut?
• Exempel redovisas

OLIKA ANSVARSROLLER OCH VAD BÖR BEAKTAS I PROJEKT OCH UPPHANDLINGAR
• Tillverkare, importörer, användare och deras olika skyldigheter och ansvar

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

ANMÄLAN

LOKAL

Stockholm

Lokal meddelas närmre event

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 23