november 25, 2015 Webmaster

Certifierad Product Manager

Certifierad Product Manager

KURS | DATUM PÅ FÖRFRÅGAN | STOCKHOLM

SÄKRA DINA PRODUKTERS FRAMGÅNG!

UTVECKLA DIN ROLL SOM PRODUKTCHEF

Som drivande produktchef förväntas du leda produkten till framgång. För det krävs effektiv marknadsorientering, analys – och förmåga att analysera rätt saker, samt kommunicera rätt saker, till rätt personer i processen. Produktchefen har ett brett ansvarsområde och förväntningarna på denna nyckelposition är höga. Detsamma gäller förväntningarna att effektivt nå lönsamhet.

På kursen Certifierad Product Manager får du veta vilka de kritiska faktorerna för framgång är, för att bli en värdefull tillgång för ditt företag. Produktchefsrollen ser olika ut beroende på företag och dess storlek. Med det som utgångspunkt går vi igenom processer, arbetssätt och verktyg som gör att just du blir mer effektiv och lönsam i din roll som produktchef. En röd tråd av strategisk marknadsorientering löper genom utbildningen.

Du får t.ex lära dig:
• Vilka utmaningar du står inför när du påbörjar nya projekt
• Praktiska råd och handfasta tips på hur du lägger upp ditt arbete
• Identifiera och ta dig runt de hinder som finns på resans gång och i processerna

Teori omsätts i praktik genom en mängd övningar. Våra erfarna kursledare kommer att inspirera dig att våga göra tydliga strategiska vägval och medvetna prioriteringar!

Resultatet är att du blir säkrare i din yrkesroll och därmed än mer värdefull för ditt företag. Certifiering: Under andra dagens slut har du möjlighet att genomgå ett kortare diagnostiskt test för att säkerställa kursinnehållet och verifiera dina kunskaper. Resultatet på testet ges inom en vecka.

Vid godkänt test blir du ”certifierad produktchef i praktiken” och ett diplom skickas till dig!

Varmt välkommen!
Josefine Lindblad
Insights Events Sweden
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”En fantastisk sammanställning och presentation av de viktigaste kunskaperna för en produktchefs funktion!”

”Kursen gav mig flera nya verktyg att använda i fortsättningen.”

”Givande kurs! Kursledarna var toppen och jag fick med mig verktyg som jag kan se ger mig en annan trygghet i min roll som produktchef.”

CERTIFIERING

Under andra dagens slut har du möjlighet att genomgå ett kortare diagnostiskt test för att säkerställa kursinnehållet och verifiera dina  kunskaper. Resultatet på testet ges inom en vecka. Vid godkänt test blir du ”certifierad produktchef i praktiken” och ett diplom skickas till dig!

Betyg på Utbildning.se

PROGRAM 2023

UTVECKLA DIN ROLL SOM PRODUKTCHEF!
• Från produktspecialist till produktchef – vad krävs av dig och det utökade ansvaret?
• Produktchefens många roller – så blir du effektiv att hantera din koordinerande roll i organisationen med produktens bästa och utveckling i fokus

EFFEKTIV MARKNADSORIENTERING – FRÅN AFFÄRSPLAN TILL PRODUKT/MARKNADSPLAN
• klassiska begrepp utgör fortfarande basen: Mål, vision, mission, strategi och taktik – vi reder ut begreppen och appliceringen där marknadens behov bör styra produktutvecklingen!
• Vilka behov har vi och hur fungerar vårt beslutssystem? Behovsanalys leder till produktens affärsidé
• AFFÄRSIDÉ: Så skrivs en affärsidé! Exempel och träning.

SITUATIONSANALYS – NULÄGET
• Produktanalys. Bostonmatrisen och andra verktyg. Många klassiker, men viktigaste är hur vi praktiskt tillämpar dem, vi lär oss hur!
• Det aktiva kundvalet – målgruppsanalys
• Hot och möjligheter, Porters ”5 forces”
• SWOT – gammal och väl beprövad, eller? HUR ska den användas i praktiken för aktivitetsplaneringen?

VARUMÄRKEN &PRODUKTBESKRIVNINGAR
• Varumärkesutvecklingens nödvändighet!
• Enkla men viktiga tips

POSITIONERING
• Positionering – av varumärket och produkterna
• Regler och hjälpmedel för positionering

TILLVÄXT
• Marknadspenetration eller utveckling?
• Affärs- och produktutveckling
• Produktens livscykel, ”PLC” osv. Olika namn för samma sak men alltid gällande? Eller?
• Hur hitta och bedöma nya affärsmöjligheter?

KOMMUNIKATION
• Kommunikation: Kunskap, Attityd, eller Beteende? Hur sätta relevanta kommunikationsmål? Kommunikationskanalernas karaktärer. Har pandemin förändrat något?

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

HÅLLTIDER FÖR SAMTLIGA KURSDAGAR

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
11:30 Lunch
16:30 Sammanfattning
17:00 Avslutning
Under för- och eftermiddagen gör vi avbrott för kaffepauser

KURSLEDARE

Hans Flink är försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Hans har lång erfarenhet från konsultmarknaden och ledningsbefattningar inom främst försäljning och marknadsföring.

Han har tidigare varit affärs- och varumärkesstrateg på kommunikationsbyrån Recommended, seniorkonsult inom Marks & Brands Strategi, VD för IT-företaget Univits International, marknadschef för mediebevaknings- och analysföretaget Observer Media Intelligence, marknads och försäljningschef på TV1000 och IT-företaget Victor Computers samt vice exportchef på Pricer.

Hans är också en flitigt anlitad föreläsare.

ANMÄLAN

LOKAL

Meddelas närmre eventet

KONTAKT

Senior projektledare
Josefine Lindblad
josefine.lindblad@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Magnus.Sjolander@insightevents.se
08 587 662 14