InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Hur blir compliancearbetet i verksamheten framgångsrikt?

I den finansiella sektorn ökar kraven på att företagen ska ha en god intern styrning och kontroll samt att inrätta olika funktioner för att säkerställa att verksamheten har kontroll på väsentliga  risker och regler.

Det finns i de flesta fall krav på att inrätta en compliancefunktion men det framgår inte alltid hur denna ska arbeta effektivt, hur  den ska organiseras, vad som är ett bra arbetssätt samt vilka de viktigaste uppgifterna är.

Vad är egentligen syftet med funktionen och hur får den framgång i verksamheten? Hur får man med sig övriga verksamheten dvs framgång istället för motgång?

Det är viktigt att ha fokus på vad som blir bäst för det specifika företaget men även kraven från Finansinspektionen och andra myndigheter samt externa regler måste beaktas.

Många viktiga frågor kommer besvaras samt vägledning och  konkreta tips och råd kommer att ges under dessa dagar.

Ur programmet:

• Intern styrning och kontroll – vad är definitionen av intern kontroll och styrning och vad innebär det i praktiken?

• Compliancefunktionen – vad har funktionen för ansvar och arbetsuppgifter?

• Risk – hur identifierar och värderar man compliancerisker i verksamheten?

• Interna regelverk – exempel på ramverk för interna regelverk

• Externa regelverk – hur kan man bevaka nya och förändrade externa regelverk?

• Utbildning – vilka och för vem bör utbildningar hållas?

• Kontroller/uppföljning – hur utformar man en compliancekontroll?

• Rapportera/informera/råd – effektiv och regelbunden rapportering – vilka krav finns på rapportering?

• Compliance är allas ansvar, hur blir compliancearbetet framgångsrikt? – Hur får man gehör i verksamheten?

• Finansinspektionen – kort genomgång av de rapporter Finansinspektionen ger ut

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Konkret innehåll och praktiska lösningar på ibland kniviga situationer och processer”

”Mycket, mycket värdefull kurs!”

”Bra diskussioner och frågeställande”

KURSLEDARE

Sara Nordler - Compliance i praktikenSara Nordler, jurist, Nordler Consulting
Genom Sara Nordlers långa erfarenhet av compliancearbete har hon stött på ett antal
utmaningar. Under kursen kommer hon ge exempel på problem och tips på lösningar.

PROGRAM

INTRODUKTION INTERN STYRNING OCH KONTROLL
• Vad är definitionen av intern kontroll och styrning och vad innebär det i praktiken?
• Vilken är compliancefunktionens roll i företagets arbete med internkontroll?COMPLIANCEFUNKTIONEN
• Vad menas med compliance?
• Vad har funktionen för ansvar och arbetsuppgifter?
• Hur kan funktionen organiseras?
• Hur förenar man de kontrollerande och stödjande arbetsuppgifterna samt behåller sitt oberoende?
• Hur gör man en Complianceplan- en verksamhetsplan för funktionens arbete under året?
• Avgränsningar mot andra funktioner samt samarbete med dessa
• Hur förankrar man funktionen i organisationen på ett bra sätt?

RISK
• Vilken är compliancefunktionens roll och uppgifter i arbetet med att identifiera och värdera risker i verksamheten?
• Hur identifierar och värderar man compliancerisker i verksamheten?

INTERNA REGELVERK
• Compliancefunktionens ansvar för interna regelverk
• Exempel på ramverk för interna regelverk.
• Hur får man kontroll på uppdatering av interna regelverk?

EXTERNA REGELVERK
• Hur kan man bevaka nya och förändrade externa regelverk?
•Vad har compliancefunktionen för informationsansvar om nya och förändrade regelverk?
• Hur får man verksamheten att ta till sig nya regelverk?
• Hur får man stöd från övriga verksamheten med omvärldsbevakning?

GRUPPARBETE, DISKUSSION ELLER REFLEKTION

SAMMANFATTNING AV KURSENS FÖRSTA DAG

UTBILDNING
• Vilka och för vem bör utbildningar hållas? Vilken typ av utbildningar är lämpliga? KONTROLLER/UPPFÖLJNING
• Vad ska kontrolleras/följas upp?
• Hur utformar man en compliancekontroll?
• Vilka praktiska verktyg behöver man för att utföra en kontroll/uppföljning?

RAPPORTERA/INFORMERA/RÅD
• Effektiv och regelbunden rapportering – vilka krav finns på rapportering?
• Hur rapporterar du på rätt sätt med avseende på informa­tionsmängd, tillfälle och nivå?
• Hur kan compliancefunktionen lämna ett råd eller en bedömning?

COMPLIANCE ÄR ALLAS ANSVAR, HUR BLIR COMPLIANCEARBETET FRAMGÅNGSRIKT?
• Hur får man gehör i verksamheten?
• Hur får man verksamheten att arbeta och fokusera på compliance?

FINANSINSPEKTIONEN
• Kort genomgång av de rapporter Finansinspektionen ger ut
• Genomgång av några intressanta sanktionsbeslut från Finansinspektionen och gemensam diskussion om dessa.

GRUPPARBETE, DISKUSSION ELLER REFLEKTION

SAMMANFATTNING AV KURSENS ANDRA DAG OCH AVSLUTNING AV KURS

HÅLLTIDER DAG 1
08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÅLLTIDER DAG 2
08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 SEK

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Josefine Lindblad
Tfn: 08 587 662 00
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se