Hur blir compliancearbetet i verksamheten framgångsrikt?

Genom praktiska övningar och konkreta genomgångar så kommer du under kursen vägledas till ett framgångsrikt compliancearbete.

Dags att ta nästa steg – då är det här kursen för dig! På kursen Compliance i praktiken – avancerad kurs för finansiell sektor har du möjlighet att vässa din kompetens ytterligare, för att nå framgång inom detta affärskritiska område.

Kursen är framtagen för dig som vill ta ett helhetsgrepp inom compliance. Det är en blandning av olika aktiviteter, tips och mallar för få ett framgångsrikt compliancearbete.

Ta del av:

• Konkreta tips, mallar och övningar
• Praktisk implementering
• Rollen ur ett helikopterperspektiv och avgränsning
• Projektledning
• Retorik, när och hur compliancefunktionen ska kommunicera
• Förslag på hur compliancefunktionen kan hantera problem och svåra situationer

Kursdeltagarna kommer även involveras i grupparbete, diskussioner och reflektioner. Allt för att compliancearbetet ska nå nya höjder.

Varmt välkommen!

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Konkret innehåll och praktiska lösningar på ibland kniviga situationer och processer”

”Mycket, mycket värdefull kurs!”

”Bra diskussioner och frågeställande”

”Positiv och entusiastisk kursledare som verkligen brinner för Compliance”

”Mycket bra ordnad kurs med relevant innehåll samt lyhörd och proffsig kursledare”

”Stort plus för den både strukturerade och flexibla agendan där kursledaren var lyhörd för deltagarnas behov”

KURSLEDARE

Sara Nordler, har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn hos myndigheter och finansiella företag samt har arbetat med både startupbolag och etablerade bolag. År 2015 startade hon Nordler Consulting AB och arbetar sedan dess med compliance, riskhantering, företagsstyrning, tillståndsansökningar, avtalshantering, förhandlingar och allmän juridik. Hon håller även utbildningar och är anlitad som moderator vid nätverksträffar. Uppdragsgivare har företrädelsevis varit verksamheter inom finansbranschen, de som förekommit är exempelvis: banker och kreditinstitut, betaltjänstföretag, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, konsumentkreditföretag, fondbolag, myndigheter och riskkapitalbolag.

PROGRAM

ÖVERGRIPANDE HELIKOPTERPERSPEKTIV

• Intern styrning och kontroll, företagsstyrning, ledningssystem och hållbara bolag, vad har compliancefunktionen för funktion och roll i allt detta?
• Etik och moral, varför är det så viktigt? Scenariobaserade exempel och diskussioner.
• Riskkultur, vad är det egentligen och hur kan man arbeta med det?
• Är ansvarsfördelningen tydlig i verksamheten? Finns det tydliga avgränsningar mot andra funktioner? Var bör funktionen var organisatoriskt placerad?

FÖRSLAG PÅ MALLAR INOM VIKTIGA OMRÅDEN FÖR COMPLIANCEFUNKTIONEN

• Riskkartläggning och riskanalys
• Årsplan och Årscykel
• Interna regler
• Compliancerapport
• Granskningsrapport och kontrollrapport
• Kartläggning av externa regler (befintliga regelverk)
• Kartläggning av interna regler (befintliga regelverk)
• Nya externa regelverk
• Checklistor och dokumentation
• Råd och stöd

IMPLEMENTERING I PRAKTIKEN

• Nyckeln till framgång är att få med sig verksamheten. Hur får man verksamheten att prioritera complianceuppgifter?
• Hur implementerar man t.ex. viktiga regelverk?

PROJEKTLEDNING

• Hur leds projekt?
• Förslag på process som kan följas
• Hur får man engagemang från verksamheten?
• Hur arbetar man med workshops?

KOMMUNIKATION

• Retorik! Hur, när och vad kommunicerar compliancefunktionen med verksamheten?

HANTERING AV PROBLEM OCH SVÅRA SITUATIONER

• Hur skyddar compliancefunktionen sig på bästa sätt om man märker att väsentliga regler inte följs?
• Vad gör compliancefunktionen om man inte får gehör i viktiga frågor?
• Hur undviker man konflikter med verksamheten? Vad gör man om irritation uppstått?

FINANSINSPEKTIONENS UPPGIFTER OCH ROLL M.M.

• Vad har Finansinspektionen för uppgifter och roll?
• Finansinspektionens rapporter och sanktionsbeslut
• Tillstånd och bolagens verksamhetsplan

FRAMTIDSSPANING

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 SEK

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
08 – 587 662 23
stefan.broman@insightevents.se