augusti 31, 2017 Webmaster

Compliance & risk management inom den finansiella sektorn

Hur blir risk och compliancearbetet i verksamheten framgångsrikt?

OBS! Konferensen är tyvärr inställd och anmälan ej möjlig. Nya datum publiceras framöver.

I dagens företag är det viktigt att compliance genomsyrar hela organisationen. Ansvaret ligger inte bara på en person och compliance kan inte vara en egen isolerad ö utan måste vara en integrerad del inom verksamheten. Compliancerollen är också mycket komplex och gränsdragningarna är svåra att dra mellan olika delar inom organisationen.

Vad är förväntningarna och vilka är de vanliga misstagen för regelefterlevnad? Hur jobbar man med risk och compliance som är affärskritiskt tillsammans inom bolaget? Hur kan man hantera penningtvättsproblematiken på rätt sätt ur ett riskperspektiv? Detta och mycket mer kommer att tas upp under konferensen Compliance & Risk inom den finansiella sektor den 4-5 december. Under de två dagarna ges flera tillfällen att nätverka, dela och utbyta erfarenheter! Bland programpunkterna ser vi bland annat:

  • Aktuella nyheter och summering av vad som hänt inom regelverksområdet inom den finansiella sektorn
  • Risk & Compliance Metodik och arbetssätt – utmaningar och möjligheter
  • Hur jobbar man på ett effektivt sätt med risk inom bolaget?
  • Hur hanterar du penningtvättsproblematiken på rätt sätt er ett riskperspektiv?
  • Vad är nyttan med Morgondagens Compliance?
  • Hur arbetar man med kunddokumentationer i affären för god regelefterlevnad?
  • Nuvarande GDPR-landskap och vad gör tillsynsmyndigheterna?
  • Konsten att skapa effektiva åtgärder mot finansiell brottlighet

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior Projektledare
Insight Events Sweden

PARTNERMÖJLIGHETER

Compliance & risk i finansiell sektor samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Compliance & risk i finansiell sektor erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter för Compliance & risk i finansiell sektor. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77

PROGRAM

[table “” not found /]

[table “” not found /]

TALARE

Jennie Nilsson
Baker McKenzie Sweden

Madelene Westin Brahn
Landshypotek bank

Robert Karlsson
Magnusson

Sara Nordler
Nordler Consulting

Ulf Rönndahl
Veralex

Alexander Eklöf
ICA Banken

Susanne Sjödin-Svensson
Folksam

Martin Nordh
Acuminor

Stig Johansson
Swedish Fintech Association

Michal Gromek
Innobridge Tech Foundation

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

PRISLISTA
Kurs12.480 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 23

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77