Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

TRYGGHET, TILLIT OCH STABILITET I DE FINANSIELLA SYSTEMEN

En särskilt utvecklad konferens, som skapats för att effektivt diskutera, utbyta erfarenheter, dela insikter och råd tillsammans med branschkollegor, experter, och forskare inom cybersäkerhet. Begränsat antal platser!

De senaste åren har IT-säkerhet inom det finansiella systemet klättrat allt högre upp på ledningens agenda. Hur många cyberattacker eller incidenter som sker inom den finansiella sektorn i Sverige är svårt att få grepp på men incidenter av väsentlig betydelse är en tilltagande trend. Det är viktigt att bolagen gör tillräckliga investeringar tekniskt men framförallt också kring de mjuka aspekterna. Du måste höja de anställdas medvetenhet kring riskerna och samtidigt ha rätt kompetens på plats för att på ett proaktivt sätt minska riskerna.

Hotbilden ökar hela tiden och cyberattackerna är en stor utmaning för bolagen som ständigt måste uppdatera säkerheten och utbilda samt informera sina medarbetare och kunder. En viktig aspekt för att effektivt öka cybersäkerheten är att samverka och ha ett flöde av informationsutbyte på alla nivåer inom företaget men också mellan bolagen och myndigheterna.

Vi hoppas också kunna bidra med insikter som man inte får på varje cyberkonferens – genom utbyte, experter, hands on erfarenheter och givande diskussioner.

Varmt välkomna på Cybersäkerhet inom den finansiella sektorn. Vi ses i december!

Med vänliga hälsningar

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08 587 662 00
E-post: stefan.broman@insightevents.se

NYHETER

PARTNERMÖJLIGHETER

Cybersäkerhet inom den finansiella sektorn samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens? På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77 | E-post: roland.behrendt@insightevents.se

PARTNERS 2019

Secana
Secana hjälper organisationer, som har höga säkerhetskrav eller är verksamma inom samhällsviktig verksamhet, att hantera risker och säkerhetshot i en föränderlig värld. Genom rådgivning, analys, innovation och utbildning skapar vi tillsammans med våra kunder ett säkrare och robustare samhälle

Sentor
Sentor Managed Security Services is a leading cybersecurity company that enables organizations to exist in a digitally connected world. We combine cutting-edge expertise, innovative security technologies and threat intelligence in order to help businesses fight cybercrime, protect data and reduce cybersecurity risk.

F-Secure
Ingen kan cybersäkerhet som F-Secure. Vi minskar klyftan mellan Detection & Response genom att samla den oöverträffade intelligensen som finns hos hundratals av våra branschledande konsulter, miljontals enheter som kör vår prisbelönta programvara och innovationer inom artificiell intelligens. Världens största banker, flygbolag och företag litar på oss att hjälpa dem bekämpa världens mest avancerade hot.

PROGRAM

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderator Jacob Henricson, Head of Services, Foreseeti inleder konferensen
09:40Thinking outside the sandbox! – Hur tar vi oss bort från alla myter om cybersäkerhet och börjar hitta nya lösningar?

Finansmarknaden och i synnerhet bankerna står ständigt inför nya IT-säkerhetsutmaningar på grund av cyberattacker. Jacob kommer ge en introduktion till utmaningen att hantera risker för både strukturella och tekniska sårbarheter inom den finansiella sektorn. Han kommer också ta upp en diskussion kring hur vi tar oss från alla dessa myter kring cybersäkerhet och istället börjar hitta nya lösningar.

Jacob Henricson, Head of Services, Foreseeti. Jacob har lång erfarenhet inom cybersäkerhet framförallt med fokus på ledning och strategier. Han har en bakgrund som VP IT Security på Ericsson och som Head of IT Risk advisory på PwC Sverige. En av Jacobs stora styrkor är hans förmåga att göra cybersäkerhet både förståeligt och genomförbart inom organisationer.
10:20En del cyberarméer är verkligen usla! - om oproffsiga hackers

Under 2018 ledde ett antal rättegångar till att omvärlden fick detaljerad insyn i hur cyberarméer från olika länder faktiskt jobbar. Denna presentation går igenom metoder och verktyg som används av APT-grupper som den Nordkoreanska Lazarus Group och Ryska Fancy Bear i attacker på västerländska företag och myndigheter. Det visar sig att hackarna inte alltid är lika sofistikerade som i filmerna…

Pontus Johnson, professor, KTH Kungliga Tekniska Högskolan
11:00Förmiddagskaffe och nätverkande
11:30Varför flyttar finansiella institutioner till det publika molnet?

• Faktorer som driver på utvecklingen som gör att finansiella institutioner flyttar till det publika molnet och AWS?
• Nya generationens tjänster för att säkerställa att datat är skyddat mot intrång
• De regelmässiga utmaningar som finns och hur kommer man förbi dem
• Diskussion

Paul Ahlgren, Senior Partner Solutions Architect, Nordics & Baltics region, Amazon Web Services
12:10Cybersäkerhet och den mänskliga faktorn – hot och möjligheter

Att ta hänsyn till den mänskliga faktorn är en viktig faktor i skyddet mot cyberhot. Under denna presentation får du nya och praktiska kunskaper som du kommer att ha stor nytta av när du vill identifiera och hantera Cybersäkerhetsrisker inom verksamheten.

Frågeställningar som kommer att diskuteras och tydliggöras är bland annat:

• Mänskliga faktorn bakom många ofrivilliga blottor
• Exempel från verkligheten visar att tekniskt skydd inte är tillräckligt
• Viktigaste skyddet för system och information är medarbetaren
• Kultur och förståelse är grunden för framgång

Jan Rubinstein-Ogilvie, Rådgivare GRC, Secana
12:40Lunch med nätverkande
13:40Cyberhoten mot den svenska finansiella sektorn – kan slå ut den finansiella stabiliteten

• Sårbarheten ökar i takt med beroendet av it - system och sammankopplingen mellan system
• It – säkerhet måste genomsyra alla finansföretags verksamhet – ända upp i ledningen!
• Vikten av informationsutbyte och samarbete mellan företag och myndigheter

Johanna Stenkula von Rosen, enhetschef, Avdelningen för finansiell stabilitet, Finansiella strukturenheten, Riksbanken
14:20Cybersäkerhet, strategier och Risk Management

• Vad kostar cyberattacker och cyber crime om du inte är förberedd?
• Vad är det som kostar när du drabbas?
• Kan du återhämta dig från cyberattacker?
• Hur hanterar du dessa risker på det mest effektiva sättet?
• Diskussion och erfarenhetsutbyte

Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex. Ulf Rönndahl har arbetat med riskhantering i mer än 20 på Skandia, If Skadeförsäkring AB, Telenor och Uninor (Telenors bolag i Indien). Han utsågs till ”Risk Manager of the Year 2010” i Sverige och har fått flera internationella utmärkelser för sitt sätt att arbeta med riskhantering. Ulf är f.d. polis, civilekonom och tog sin Executive MBA vid Ekonomihögskolan i Lund 2006. Ulf har bl.a. examen i strategi, global strategi, Risk Management och Business Analytics and Big Data från Harvard Business School, Boston USA och examen i Management and Corporate Governance vid Ekonimihögskolan i Lund.
15:10Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:40Leverantörskedjan och cybersäkerhet – planera för tredjepartsrisk!

I stort sett alla organisationer går mot en än mer outsourcad verksamhet där stora delar av IT-miljön ligger i molnet. Över hälften av alla cybersäkerhetsincidenter beror på händelser i leverantörsledet (Ponemon 2018). Även händelser långt bortom leverantörsledet kan tvinga organisationer att agera på incidenter som de inte trodde var möjliga. Samtidigt uppger företagsledare att oförmågan att tillräckligt förstå och planera för att hantera sin totala tredjepartsrisk är den största bristen för det fortsatta säkerhetsarbetet (65%, PwC Digital Trust insights, 2018).

• Vilka aktiviteter kan du göra för att snabbt höja dig till en basnivå?
• Planera och integrera för att tydliggöra tredjepartsrisk i;
1. Inköp
2. Säkerhet
3. Dagliga verksamheten
• Erfarenheter och insikter från PwC och deras globala nätverk i hur detta kan implementeras på ett effektivt sätt i organisationen

Sam Wallentin, Swedish Market Leader & FS Cyber Risk Specialist, PwC Sverige
16:20Cyber Security on scale and at speed

How does an innovative fintech like Klarna approach security in a cloud environment as a regulated Bank? Solving for both increasing threat landscape, growth and upcoming regulatory requirements for ICT and security risk management without losing speed to deliver customer centric products. Is there security beyond just compliance and arbitrary risk assessments?

Mark Strande, CSO/CISO, Klarna. Mark has been working in the Fintech space since before the term was created and now leads security at Klarna, Europe’s highest valued private fintech, on it’s mission to help the world explore just how smoooth the modern purchase experience can become.
17:00Konferensens första dag avslutas
08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderator Jacob Henricson, Head of Services, Foreseeti inleder konferensens andra dag
09:10Phishing 2019 - Genomgång av bedragarnas tekniker

• Bedrägerier och intrång via förfalskade e-postmeddelanden är ett av de äldsta tillvägagångssätten för kriminella på Internet
• Trots att problemet sedan länge är välförstått så är det ett ökande hot för företag och andra typer av organisationer
• Denna presentation går igenom hur phishing utvecklats under de senaste åren samt vilka tekniker bedragarna använder sig av för lura sina offer och deras IT-system

Joel Rangsmo, SOC Team Lead & Security Consultant, Sentor
09:30Cybercrime – utvecklingen av bedrägerier och hur det påverkar dig som arbetar inom den finansiella sektorn

Jan Olsson, verksamhetsutvecklare och kriminalkommissarie, Swedish Cybercrime Center SC3/ Nationellt It-Brottscentrum NOA, Polismyndigheten Jan Olsson är ett välkänt ansikte i media inom Cybercrime. Han deltar också i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol samt utbildar bl.a. på högskola och universitet i Sverige och utomlands.
10:10Hur angriper vi cybersäkerhetsfrågan från vårt perspektiv?

Stig kommer under sin presentation utgå ifrån tre olika perspektiv inom cybersäkerhet:
1. Svea Ekonomi och Svea Bank
2. Branschen i stort
3. Regelefterlevnaden

Stig Johansson, Chief Strategy Officer, Svea Ekonomi & Board Member, Swedish Fintech Association
10:50Förmiddagskaffe och nätverkande
11:20Diskussion och utbyte kring Cybersäkerhet – mest angelägna frågor diskuteras på djupet
11:50Cross-border GDPR och den senaste utvecklingen

• Erfarenheter från cross-border GDPR-uppdrag
• Nuvarande GDPR-landskap - vad gör tillsynsmyndigheterna?

Jennie Nilsson, Head of Data Privacy and IT, Baker McKenzie Sweden. Jennie Nilsson är medarbetare på Baker McKenzies Stockholmskontor. Hon är chef för kontorets informationsteknologi- och kommunikationsgrupp. Innan hon började i företaget arbetade hon som intern juridisk rådgivare i ett multinationellt nätverk för professionella tjänster i Sverige och vid ett annat större svensk advokatbyrå.
12:30Moderator avslutar konferensen

TALARE

Jacob Henricson
Foreseeti

Jan Olsson
Polismyndigheten

Jennie Nilsson
Baker McKenzie Sweden

Paul Ahlgren
Amazon Web Services

Mark Strande
Klarna

Pontus Johnson
KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Sam Wallentin
PwC Sverige

Stig Johansson
Svea Ekonomi & Swedish Fintech Association

Ulf Rönndahl
Veralex

Joel Rangsmo
Sentor

Jan Rubinstein-Ogilvie
Secana

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTABoka fr.o.m 28/11
Konferens9.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 00

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77