Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

Cyberhoten ökar alltmer inom den finansiella sektorn

Den digitala sårbarheten inom den finansiella sektorn ökar och konsekvenserna av säkerhetsläckor kan vara kostsamma både finansiellt och förtroendemässigt.

Det finansiella systemet blir alltmer beroende av IT-system och eftersom dessa i allt högre utsträckning blir sammankopplade ökar sårbarheten och de negativa effekterna av cyberangrepp. Ett omfattande cyberangrepp skulle i dag kunna hota den finansiella stabiliteten. Därför har cybersäkerhet och dess betydelse för den finansiella stabiliteten och de utmaningar det innebär kommit att uppmärksammas alltmer av myndigheter, banker och finansiella infrastrukturföretag.

Nu skapar vi en helt ny konferens i Stockholm efter modell från förra årets succé i Danmark med fokus på Cybersäkerhet i den finansiella sektorn – trygghet, tillit och stabilitet i det finansiella systemet.

Programmet är under bearbetning men bekräftade talare är till exempel;

  • Jacob Henricson, Head of Market & Services, Foreseeti
  • Jan Olsson, verksamhetsutvecklare & kriminalkommissarie, Swedish Cybercrime Center SC3/Nationellt It-Brottscentrum NOA, Polismyndigheten
  • Jennie Nilsson, Head of Data Privacy and IT, Baker McKenzie Sweden
  • Robert Lagerström, Associate Professor in Software Systems Architecture and Security Computer Science, KTH Kungliga Tekniska Högskolan
  • Sam Wallentin, Team Manager Cyber Strategy & Transformation, PwC
  • Stig Johansson, Chief Strategy Officer, Svea Ekonomi
  • Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex

Varmt välkomna på konferensen i december!

Med vänliga hälsningar

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08 587 662 00
E-post: stefan.broman@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER

Cybersäkerhet inom den finansiella sektorn samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens? På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77 | E-post: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

Programmet är under bearbetning och publiceras snart!

test-event_2
test-event_22
test-event_23

TALARE

Programmet är under bearbetning och talarlistan publiceras snart!

Redan nu an vi presentera följande talare:

Jacob Henricson, Head of Market & Services, Foreseeti

Jan Olsson, verksamhetsutvecklare & kriminalkommissarie, Swedish Cybercrime Center SC3/Nationellt It-Brottscentrum NOA, Polismyndigheten

Jennie Nilsson, Head of Data Privacy and IT, Baker McKenzie Sweden

Robert Lagerström, Associate Professor in Software Systems Architecture and Security Computer Science, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Sam Wallentin, Team Manager Cyber Strategy & Transformation, PwC

Stig Johansson, Chief Strategy Officer, Svea Ekonomi

Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex

HÄMTA BROSCHYR

Programmet är under uppbyggnad!

Broschyren för konferensen publiceras senare.

ANMÄLAN

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 00

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77