DevOps
Jag vill bli kontaktad!
Läs programmet!

Praktisk DevOps – DevOps i teori och praktik

En av dagens utmaningar är att en organisations leveransförmåga försämras på grund av oförutsett arbete och ständiga brandsläckningar. Skalning av innovation försvåras därför att utvecklarna allokeras i kundspecifika projekt.

I denna utbildning lär du dig i stället att hitta vägar att minska komplexiteten och öka produktiviteten inom detta område.Andra utmaningar är att hitta fungerande teknikstöd för projektarbete som sker i olika former. Målet med utbildningen är att nå en högre och effektivare produktivitet där fokus ligger på att underlätta innovation med bibehållen tillgänglighet. Det kan ske genom att underlätta återanvändning genom att minska kundspecifika leverabler och förbättrade automatiserade tester. Effekten blir en snabbare och effektivare produktionssättning med en minimerad risk.

Området DevOps har blivit populärt och allt mer utbrett under de senaste åren. Vad innebär då DevOps, vilket är en sammanslagning av Utvecklare(Developers) och Drift(Operations), och varför genererar det så mycket intresse? Målet med denna kurs är att bringa klarhet i denna komplexa fråga.

Ladda hem programmet

Kursledare

Joakim Verona - Kursledare

Joakim Verona
Joakim arbetar med stora projekt. Han har en lång erfarenhet som Configuration Manager med agil inriktning och har erfarenhet av alla aspekter av komplex systemutveckling. Han har arbetat med projekt för stora kunder inom sektorer som bank/finans, telekom, Online Gaming och offentlig sektor.

Joakim håller även föreläsningar och utbildare inom området Continuous Delivery och DevOps där han även har skrivit en bok i ämnet. Joakim samarbetar med och utbildar för Google i olika projekt.

Information

Målgrupp: Utvecklare, driftspersonal och testare

Förkunskapskrav: Laborationerna förutsätter grundläggande kunskaper inom systemutveckling

Laborationer: Detta är både en praktisk och teoretisk kurs.

Jag vill bli kontaktad för mer information

Vill du ta hem kursen till ditt företag?

Alla våra kurser kan erhållas skräddarsydda för just ditt företag. Det innebär att vi kommer till dig och håller kursen. Det innebär också att du själv har möjlighet att påverka kursens innehåll och upplägg så att det passar ditt företag. Finns dina behov utanför vårt befintliga utbud har vi kompetens att arbeta fram helt nya kurser i samråd med dig. Kontakta Kristina Broman för mer information:

Head of Customized Training, Kristina Broman
Telefon: +46 (0)8 587 662 86
E-post: kristina.broman@insightevents.se