Insight_realestate_Straight

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL KURSEN FASTIGHETSTRANSAKTIONER!

STORA AFFÄRER KRÄVER STOR KUNSKAP

Fastighetstransaktioner är i sin natur komplexa affärer med mycket stora summor på spel. Att fördjupa sig i processerna kring transaktioner är därför en utmärkt idé för dig som som vill få verktyg och ny kunskap att använda i ditt fortsatta arbete.

Insight Events kurs om fastighetstransaktioner sätter dina frågor i fokus under två dagar. Du får lära dig allt om hur förvärvsprocessen ser ut och hur du genomför en due diligence på bästa sätt. Under kursen tittar vi också närmare på avtal och kontrakt med betydelse för processen – vad är särskilt viktigt att tänka på när du tecknar avtal och vilka klausuler är extra relevanta att känna till? För att du ska få fördjupad förståelse och praktiskt användbar kunskap tar kursen upp specifika situationer som kan uppstå vid fastighetstransaktioner.

Som deltagare får du ta del av detta och mycket mer:

• Hur ser förvärvsprocessen ut?
• Vad gäller egentligen vid strukturering, paketering och avsiktsförklaring?
• Teknisk och miljömässig due diligence ur ett juridiskt perspektiv
• Vad ska du tänka på vid olika kontraktsformer?
• Ansvarsbegränsningar och särskilda åtaganden i avtal
• Hur hanteras myndighetskrav vid fastighetstransaktioner?
• Erfarenhetsutbyte och interaktion med kursdeltagarna

Varmt välkommen till kursen!

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

KURSLEDARE

niklas_svantesson_printNiklas Svantesson, bedriver juridisk rådgivning i egen regi (NS Advice AB) inom kommersiell fastighetsrätt och är även verksam som bolagsjurist på Tobin Properties. Niklas har tidigare varit advokat och Partner på Setterwalls Advokatbyrå där han var ansvarig för dess fastighetsgrupp i Stockholm. Niklas har lång erfarenhet av och är specialiserad inom kommersiell fastighets- och hyresjuridik, med särskilt fokus på fastighetstransaktioner och fastighetsutveckling. Niklas är rådgivare till såväl svenska som internationella företag. Niklas har tidigare även varit advokat på Mannheimer Swartling och bolagsjurist på Akelius.

Girion Blomdahl, advokat, Setterwalls Advokatbyrå, arbetar brett inom fastighetsrätten och även med miljö- och processrätt. Inom det fastighetsrättsliga området arbetar han mestadels med fastighetstransaktioner, nyttjanderättsfrågor, fastighetsbildning och planfrågor. Girion har, utöver att arbetat med fastighetsrätt under ett antal år riktat mot såväl svenska som utländska aktörer, även varit rådman vid tingsrätt under ett antal år, vilket givet vana att agera i domstol. Girion undervisar också i allmän fastighetsrätt på Stockholms universitet sedan 2008 och har under hösten doktorerat på halvtid på Stockholms universitet med projektet “Vem har dispositionen till naturvärdena?”

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

Bra kurs med en kunnig kursledare
Kursledarens kunskapsnivå och exempel från verkliga transaktioner var särskilt bra
Mycket givande!
Bra disposition med rätt nivå
En bra kurs som gav en bra orientering i ämnet

PROGRAM

GRUNDLÄGGANDE BEGREPP
• Vad är fastighet och fast egendom?
• Vad är 3D?
• Vad är begränsade sakrätter?
• Hur fungerar fastighetspant?

ÖVERGRIPANDE OM OLIKA FÖRVÄRVSFORMER
• Typer
• Skattekonsekvenser
• Transaktionskostnader

DUE DILIGENCE
• Checklistor
• Processen och Q&A
• Nyttjanderättsavtal (inkl. hyresavtal)
• Planer och bygglov
• Inspektioner och myndighetskrav
• Kommande byggprojekt
• Miljö
• Skatt
• Särskilda frågor för vissa objektstyper
• Tekniska frågor
• Hur läser man en rapport och tillämpar den i transaktionen?

AVSIKTSFÖRKLARING

FASTIGHETSÖVERLÅTELSE
• Avtalets delar
• Processens steg – avtal, köpebrev, lagfart med mera

MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL FASTIGHETSREGLERING
• Vad skiljer från fastighetsöverlåtelse?
• Olika former av regleringsöverenskommelser
• Tvingande rätt

AKTIEÖVERLÅTELSER
• Paktering och dokumentation av paketering
• Köpeskillingsberäkningen
• Garantier, garantiansvar och dess begränsningar
• Andra villkor

TILLÄMPADE EXEMPEL

FRÅGOR

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs 2 dagar: 16 490 kr
Endast dokumentation: 2 990 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14