Välkommen till Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet

Penningtvätt och terrorfinansiering – varför finns det en lagstiftning och vem är den till för i praktiken? Pengar känner inte till några gränser. Transformationen med digitalisering och globalisering ställer helt nya krav på regelverken och dess utformning.

De senaste åren har flera stora penningtvättsskandaler avslöjats som både hotar den finansiella stabiliteten, företagens trovärdighet och ger miljardböter. Hur kan du proaktivt förebygga och motverka penningtvätt på ett effektivt sätt? Under konferensen får du lyssna till många experter och samtidigt ta del av deras samlade erfarenhet för att minska risken för skadestånd och dåligt rykte. Vi ger dig handfasta metoder och rutiner för att lyckas bättre med era preventiva åtgärder.

Cyberkriminaliteten har ökat under Covid-19 pandemin och de kriminella har blivit mer kreativa i sina brottsupplägg. Hur kan vi agera tillsammans för att motverka detta på ett effektivt sätt och vilka samarbeten krävs mellan myndigheter och näringslivet för att i god tid kunna förhindra detta?

Du kommer också under konferensen få möjlighet att ta del av aktuella nyheter och vad våra myndigheter gör i praktiken för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anmäl dig redan i dag till årets viktigaste mötesplats inom åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Varmt välkommen i maj 2021!

Stefan Broman
Senior Projektledare
Insight Events Sweden
E-post: stefan.broman@insightevents.se

Tydligt praktiskt fokus!

5 myndigheter och 3 praktikfall från bank- och försäkring medverkar

DELTA VIA LIVE-STREAM!

De fysiska platserna på konferensen är nu fullbokade –  välj att delta via LIVE-streaming!

Du kan även lämna en intresseanmälan för fysiskt deltagande ifall läget gör att vi kan öppna upp för fler platser. Lämna intresseanmälan här!

Vi anpassar oss till rådande läget i och med Covid-19 – det ska vara säkert med kompetensutveckling! Konferensen kommer därför att genomföras som ett hybridevent, det vill säga att du väljer mellan att vara med fysiskt på plats (om rådande restriktioner tillåter detta vid konferensens genomförande) eller så deltar du digitalt då vi streamar konferensen live, fortfarande med interaktion och möjlighet att utbyta erfarenheter experter och kollegor emellan.

PARTNERMÖJLIGHETER

Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet samlar branschens experter! Detta event ger dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtiden.

sponsorship3

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens? På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:
Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77 | E-post: roland.behrendt@insightevents.se

PARTNER 2021

Refinitiv
Refinitiv, a London Stock Exchange Group (LSEG) business, is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure, serving over 40,000 institutions in over 190 countries. It provides leading data and insights, trading platforms, and open data and technology platforms that connect a thriving global financial markets community driving performance in trading, investment, wealth management, regulatory compliance, market data management, enterprise risk and fighting financial crime.

PROGRAM

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderator Ruth Yosef, CEO/Senior Legal Advisor, Tôssa Legal Group AB inleder och hälsar välkommen till konferensen
09:40Bakgrund och allmän översikt av området

Penningtvätt och Terrorfinansiering – varför finns det en lagstiftning. Vem är den till för egentligen och vad innebär kraven i praktiken? Pengar känner inte till några gränser och transformationen med digitalisering och globalisering ställer helt nya krav på regelverken och efterlevnaden av den. Verksamhetsutövaren har många krav på sig, bl.a. på omvärldsbevakningen, utformningen av den egna verksamheten kopplad till de regulatoriska kraven och kraven på reaktions -och hastighetsförmåga samt governance effektivitet.

• Vad är penningtvätt respektive finansiering av terrorism?
• Omfattning av penningtvätt globalt och i Sverige
• Varför det är viktigt att följa regelverket mot
penningtvätt och terroristfinansiering
• Vad är de bakomliggande skälen bakom penningtvättsdirektivet?
• Vilka verksamhetsutövare omfattas av penningtvättsregelverket och några tänk bakom urvalet?
• Det ”sjätte” penningtvättsdirektivet – kriminalisering av penningtvätt på EU-nivå – är detta en början på en större och ännu mer omfattande reglering och hur kommer detta speglas i tillsynsarbetet?

Ruth Yosef, CEO/Senior Legal Advisor, Tôssa Legal Group AB.
Ruth är utbildad jurist och ekonom (Jur.kand. & Civ. ek.) från Lunds universitet och har varit yrkesverksam i flera branscher däribland inom finansindustrin och energisektorn. Vidare har hon en djup och bred erfarenhet av många tyngre positioner, inklusive ledande roller, däribland Head of Compliance, Compliance Officer, Chefsjurist, Bolagsjurist, Finansinspektör och Senior rådgivare.
10:20Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50AKTUELLT FRÅN EKOBROTTSMYNDIGHETEN

Hur arbetar Ekobrottsmyndigheten för att förebygga och bekämpa penningtvätt och annan finansiell brottslighet?


• EBM:s roll i arbetet att vidta brottsförebyggande åtgärder
• Samverkan för att bekämpa den organiserade brottsligheten
• Olika exempel som illustrerar hur penningtvätten genomförs
• Trender och fokusområden inom penningtvätt

Stefan Lundberg, Chefsåklagare/strategisk samordnare av brottsförebyggande arbete, Ekobrottsmyndigheten. Stefan är chefsåklagare och strategisk samordnare för det brottsförebyggande arbetet vid Ekobrottsmyndigheten. Han har arbetat inom åklagarväsendet i ungefär 30 år, först som operativ åklagare och därefter i olika chefsbefattningar. De senaste åren har han varit verksam inom EBM:s brottsförebyggande arbete och uttalar sig ofta i media utifrån sin kompetens.
11:40ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Penningbeslag av kontomedel hos verksamhetsutövare


Michael Målqvist är ansvarig för penningtvätt och brottsutbytesfrågor på Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum och redogör för penningbeslag av kontomedel hos verksamhetsutövare utifrån följande frågeställningar:

• Vems är pengarna?
• Hur långt går verksamhetsutövarens ansvar att agera mot penningtvätt egentligen?
• Riskerar verksamhetsutövare att drabbas av skadestånds- eller straffansvar?

Michael Målqvist, Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten
12:30Lunch och nätverkande
13:30Work and insights of the Global Coalition to Fight Financial Crime

Che Sidanius, Global Head of Financial Crime & Industry Affairs, Refinitiv.

As the Global Head of Financial Crime & Industry Affairs, Che’s role is to manage how regulatory changes around financial crime affect our Risk & Supply Chain business globally.

His responsibilities include proposing courses of action to address regulatory changes and drive execution throughout the organization. His previous experiences include working at Big 4 consultancies within Capital Markets Advisory, as a Senior Advisor at the Bank of England, and as a Senior Examiner at the Federal Reserve Bank of New York during the 2007-09 financial crisis.

Föredraget är på engelska.
13:50PRAKTIKFALL – HANDELSBANKEN

Så arbetar Handelsbanken med preventiva åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiell brottslighet


Ökad globalisering, nödvändig digitalisering, uppkomst av virtuell finansiering, utförda terroristdåd, skärpta regelverkskrav och utdelade myndighetssanktioner har medfört att riskerna kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism har fått ökat fokus de senaste åren.

• Våra erfarenheter och lärdomar av hur du skapar preventiva åtgärder mot penningtvätt och finansiell brottslighet i praktiken
• Hur hänger de olika processerna i penningtvättsregelverket samman och interagerar?
• Vikten av samverkan och vägen framåt – vad är nästa steg i bekämpningen av penningtvätt och finansiell brottslighet?

Jonas Karlsson, Deputy Head Financial Crime Prevention, Handelsbanken. Jonas Karlsson, Handelsbanken, är domarutbildad jurist och har tidigare bland annat arbetat på Finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet och konsultbolaget FCG, som är specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning. Jonas var en del av Sveriges FATF-delegation, deltog i förhandlingsarbete i EU avseende det reviderade penningtvättsdirektivet och skrev bl.a. 2017 års lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
14:40Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10PRAKTIKFALL – DANSKE BANK

Practical Guide: Hur kan finansiella sektorn och privata företag hantera sanktions risker i praktiken?


• Introduction to Sanctions – What are sanctions and why should we care?
• Sanctions compliance and controls – How do we manage the risk?
• Common pitfalls and root causes – How do we avoid most common mistakes? (new updated case studies and practical

Sophio Tabatadze, Senior Compliance Officer, Sanction & Embargo, Group Financial Crime Compliance, Danske Bank. Sophio has previously worked at Telia Company as a global lead for Sanctions and Export Controls Compliance program, where she has also supported building anti-corruption compliance and human rights program in Eurasia region.
16:00POLISMYNDIGHETEN

Cyberkriminalitet – ett reellt hot för ditt företag!


• Utvecklingen av bedrägerier och hur det påverkar dig som arbetar preventivt för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och annan finansiell brottslighet
• Exempel på olika upplägg för bedrägerier och hur vi kan motverka dem på ett effektivt sätt
• Internationellt samarbete myndigheter tillsammans med det privata näringslivet ger resultat – Private-Public- Partnership (P3)
• Penningtvätt och kryptovalutor – vad bör vi tänka på!
• Vad kan vi förvänta oss i framtiden inom bedrägerier? – trender

Jan Olsson, Kriminalkommissarie Swedish Cybercrime Center SC3, Polismyndigheten. Jan Olsson, verksamhetsutvecklare och kriminalkommissarie, Swedish Cybercrime Center SC3/ Nationellt It-Brottscentrum NOA, Polismyndigheten Jan Olsson är ett välkänt ansikte i media inom Cybercrime. Han deltar också i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol samt utbildar bl.a. på högskola och universitet i Sverige och utomlands.
16:50Moderatorn avslutar den första konferensdagen
08:30Morgonkaffe
09:00Moderator Ruth Yosef, CEO/Senior Legal Advisor, YCLG Consulting inleder andra dagen
09:10Bolagsverkets förebyggande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism – erfarenheter och senaste nytt

• Det verkliga huvudmansregistret
• Bolagsverket funktion i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Registret över verkliga huvudmän – senaste nytt
• Förebygga och kontrollera – vägen framåt
• Bolagsverkets strategiska roll för att förhindra brottslighet och missbruk av Bolagsverkets tjänster

Erik Jonsson, jurist, Bolagsverket
09:50SKATTEVERKET

Tillsammans är vi starkare – vikten av en effektiv samverkan för att bekämpa penningtvätt och annan finansiell brottslighet


• Brottsupplägg och penningtvätt, vad ser och gör Skatteverket?
• Penningtvättsnätverket - utbyta erfarenheter för att tidigt kunna upptäcka och stoppa penningtvätt och finansiell brottslighet
• Penningtvätt och kryptovalutor- en vägledning till misstänkta transaktioner

Petra Wagner, Samordnare för myndighetssamverkan, Skatteverket
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00PRAKTIKFALL - FOLKSAM

Hur kan ett försäkringsbolag förebygga och motverka penningtvätt på ett effektivt sätt?


• Vad innebär ett riskbaserat förhållningssätt för ett försäkringsbolag?
• Compliancekultur i alla ansvarslinjer
• Utmaningar och möjligheter

Maria Bäckestrand, Senior AML Compliance Officer/ Centralt funktionsansvarig, Compliance Liv, Folksam
11:50Moderator avslutar konferensen
12:00Lunch för deltagare i fördjupningspasset
13:00Fördjupningspass med praktiskt arbete

Ruth Yosef, CEO/Senior Legal Advisor, YCLG Consulting

Fördjupat praktiskt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FÖRDJUPNINGSPASS DEN 28 MAJ

Hur kan vi proaktivt förebygga och motverka penningtvätt på ett effektivt sätt? Med kursledarens erfarenhet belyser vi hur penningtvättsregelverket ska hanteras och hur rekommendationerna kan arbetas med i förhållande till de interna processerna och det övergripande compliancearbetet. Vidare behövs fungerande rutiner och processer för att effektivisera arbetet mot penningtvätt. Till detta hör bland annat att göra en effektiv riskbedömning, ta fram styrdokument, dokumentera och utvärdera.

Ämnen som kommer att diskuteras och tydliggöras är bland annat:

• Hur gör man en riskbedömning – tar fram styrdokument och policy – dokumenterar och utvärderar?
• Så identifieras risker
• Skapa rutiner – gemensamma och hur dela information om till exempel kunder
• Kundkännedom och PEP – skapa rutiner och hantera uppföljning och kontroller
• Myndighetsrapportering: Finanspolisen, Finansinspektionen och Bolagsverket – var, när och hur
• Interna processer: arbetsprocesser för hela företaget som fungerar med compliance och övriga avdelningar – nya mönster och metoder som behöver delas med organisationen
• Rapportera internt till styrelse – hur och när
• Följa lagar och rekommendationer, följa upp med nya, hur utbilda personal, uppgifter till externa myndigheter – GAP-analys

Fördjupningspasset leds av:

Ruth Yosef, CEO/Senior Legal Advisor, YCLG Consulting
Ruth är utbildad jurist och ekonom (Jur.kand. & Civ.ek.) från Lunds universitet och har varit yrkesverksam i flera branscher däribland inom finansindustrin och energisektorn. Vidare har hon en djup och bred erfarenhet av många tyngre positioner, inklusive ledande roller, däribland Head of Compliance, Compliance Officer, Chefsjurist, Bolagsjurist, Finansinspektör och Senior rådgivare. Ruth har en närmast unik bakgrund genom sin erfarenhet av så väl myndighetssfären (Finansinspektionen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten) som näringslivet, i banker, fondbolag, börser och energisektorn.

Hålltider:
13:00 Fördjupningspasset inleds
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 Fördjupningspass fortsätter
16:00 Fördjupningspasset avslutas

TALARE

Erik Jonsson
Bolagsverket

Ruth Yosef
Tôssa Legal Group AB

Sophio Tabatadze
Danske Bank

Stefan Lundberg
Ekobrottsmyndigheten

Jan Olsson
Polismyndigheten

Jonas Karlsson
Handelsbanken

Maria Bäckestrand
Folksam

Michael Målqvist
Åklagarmyndigheten

Petra Wagner
Skatteverket

Che Sidaniu
Refinitiv

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Du kan i år välja mellan att delta fysiskt, precis som vanligt, eller digitalt, via Live stream. Vi följer restriktionerna iom Covid-19, det innebär att de fysiska platserna kan bli fullbokade.

PRISLISTABoka t.o.m 15/4Boka t.o.m 12/5Boka fr.o.m 13/5
Konferens12.940 kr14.490 kr15.990 kr
Konferens + fördjupningspass15.940 kr17.990 kr19.790 kr

LOKAL

KONTAKT

Projektledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77

Deltagarplats
Magnus Sjölander
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 14