september 8, 2016 Webmaster

Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet

Åtgärder mot penningtvätt,
terrorism och annan finansiell brottslighet

Inget fastställt datum

Välkommen till Åtgärder mot penningtvätt, terrorism och annan finansiell brottslighet

Vi lever i en period med stor osäkerhet där de kriminella uppläggen blir allt svårare att upptäcka. Att arbeta preventivt inom AML och Financial Crime kräver att du ständigt håller dig uppdaterad på vad som händer oavsett ifall det gäller nya regelverk eller ny teknologi som kan hjälpa dig i ditt arbete. Kryptovalutor har också blivit alltmer aktuellt för dig inom banken men hur kan vi i praktiken spåra och bevisa att kryptovalutor saknar koppling till olaglig verksamhet?

Under research inför konferensen har vi pratat med er proffs, om ert arbete och om er verksamhet, och fått veta vad som är på gång i arbetet mot penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet i Sverige och Europa.

FRÅGOR SOM VI KOMMER ATT TA UPP ÄR TILL EXEMPEL:
• Senaste nyheter kring EU-direktiv, regulatoriska frågor och regelefterlevnad
• Vad är senaste status kring EBA:s nya vägledning om riskhantering?
• MiCA – EU:s nya förordning som reglerar kryptotillgångar
• Hur spåra och bevisa att ens kryptovalutor saknar koppling till olaglig verksamhet?
• Arbetet för att motverka penningtvätt och bedrägerier med AI, Kundkompetens och internt AML-arbete
• Skillnaden på en Penningtvättsrapport till Fipo och en Polisanmälan till Polismyndigheten
• Fördjupning kring Risk Management – praktiska modeller att tillämpa i arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering

På konferensen bjuds du in till att lyssna till experter, samt inspireras av hur kollegor på andra företag löser sina utmaningar. Som traditionen bjuder ges också tid att nätverka med andra deltagare och lära av varandra. Utbyte och kunskap i fokus!

Stefan Broman
Senior Project Manager
08 587 662 23
stefan.broman@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER

Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet samlar branschens experter! Detta event ger dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtiden.

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens? På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:
Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77 | E-post: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Stefan Broman, Team leader & Senior Project Manager, Insight Events Sweden inleder och hälsar välkommen till konferensen
09:40REGELVERK & OMVÄRLDSBEVAKNING
Vad är på gång i arbetet mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet i Sverige och Europa?


• Det senaste kring EU:s nya AML-package, regulatoriska frågor och regelefterlevnad
• Nya myndigheten AMLA – vilka utmaningar står myndigheten inför och vilket stöd kommer den att ge oss?
• Implementeringen av EBA:s riktlinjer gällande rollen som compliance officer
• Nyheter från SIMPT
• MiCA – EU:s nya förordning som reglerar kryptotillgångar
• Aktuella tillsynsbeslut
• Hur prioriteras dessa frågor inom det svenska bankväsendet? Vad görs, rent operativt för att få bukt med penningtvätt och ekonomisk brottslighet?

Björn Wendleby, advokat och delägare, Harvest advokatbyrå
10:40Förmiddagskaffe och nätverkande
11:10CORPORATE INVESTIGATIONS
I arbetet för att komma åt penningtvätt kopplad till organiserad brottslighet har det i flera fall de senaste åren framkommit att anställda på bolag i den finansiella sektorn har agerat som insiders åt kriminella aktörer. Baserat på egna erfarenheter från denna typ av frågeställningar kommer vi att prata om att förebygga, upptäcka och utreda ekonomiska oegentligheter med insiderhotet i fokus:

• Hur ser problemet ut och går det att dra några slutsatser om förövaren?
• Praktisk guide hur man går tillväga för att utreda med översiktlig genomgång av tillgängliga utredningsåtgärder (inkl. utredande intervjuer, transaktionsanalys, forensic accounting, eDiscovery och OSINT)
• Vilka är utmaningarna i hanteringen?
• Vad kan vi göra för att skydda oss?

Erik Nerén, Senior Manager, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young (EY)
12:10Lunch och nätverkande
13:10SANKTIONER
Practical Guide on Sanctions Compliance and overview of Sanctions against Russia


• Introduction to Sanctions - what are sanctions and why should we care?
• Sanctions compliance and controls - How do we manage the risk?
• Implementation of sanctions against Russia from a financial institution perspective
• How do we avoid the most common mistakes? - Case studies and lessons learnt from the latest enforcement actions

Sophio Tabatadze, Head of Sanctions Advisory, Danske Bank
14:00TRENDER & KRYPTOVALUTOR
An introduction and status update on


Cryptocurrencies – in reflection of upcoming MiCA regulation
• Example of Blockchain-based investigations
• Current legislative frameworks and their progress
• Examples of activities of incumbents in the digital asset space

Karola Xenia Kassai, CEO, KassaiLaw & a member of the Digital Asset Task Force of the Global Coalition to Fight Financial Crime
14:40Ökad transparens, trygghet och regelefterlevnad inom kryptosfären

• Hur arbetar vi inom vår AML-Desk med att spåra och bevisa att ens kryptovalutor saknar koppling till olaglig verksamhet?
• Över 10 års erfarenhet inom compliance och ett nära samarbete med både Finanspolisen och Skatteverket
• Riskbedömningar av kryptotransaktioner hjälper bankerna att snabbt se ifall kryptovalutan varit involverad i något olagligt eller inte
• Hur ser du på det nya MiCA regelverket från EU som lanseras 2024 – något positivt eller hot mot verksamheten?

Christian Ander, vd, Goobit
15:10Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:40Korruptiv brottslighet: Möjliggörare för bedrägerier och penningtvätt

• Hur förstår vi korruptiv brottslighet i relation till annan finansiell brottslighet?
• Mutor och infiltration som medel för bedrägerier och penningtvätt: aktuella exempel.
• Prevention hellre än reaktion – Incitament för att bedriva ett proaktivt riskarbete.
• Kan en holistisk approach mot finansiell brottslighet stänga gapet mellan check-box compliance och den faktiska sårbarheten?

Louise Brown, anti-korruptionsrevisor & Director, FCG Financial Crime Prevention
16:30Första konferensdagen avslutas
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00Stefan Broman, Team leader & Senior Project Manager, Insight Events Sweden inleder andra dagen
09:10BANKFÖRENINGEN
Bankföreningens arbete mot penningtvätt och senaste nytt kring EBA:s nya vägledning om riskhantering


• Vilka frågor driver Bankföreningen i samband med det kommande AML-paketet?
• Aktuellt från EBA:
- Vägledning om de-risking
- Ny vägledning om AML Compliance och online onboarding
- Vad är de viktigaste ändringarna och nyheterna samt hur förhåller de sig till svensk rätt?

Sara Ekstrand, Senior jurist, Svenska Bankföreningen
10:00PRAKTIKFALL
Försäkringsföretagens arbete mot finansiell brottslighet


• Riskbaserat förhållningssätt inom försäkring
• Försäkringsprodukter och penningtvätt
• Övervakning av transaktioner och aktiviteter
• Praktiska fall

Tara Abdi, Head of Compliance Financial Crime, Länsförsäkringar
10:50Förmiddagskaffe och nätverkande
11:20PRAKTIKFALL
Krafttag mot den ekonomiska brottsligheten


• Det växande samhällsproblemet med finansiella bedrägerier som drabbar privatpersoner, företag och samhället – hur möter vi utvecklingen?
• Om vår samverkan med externa aktörer, däribland polisen – vårt engagemang i SAMLIT
• Arbetet för att motverka penningtvätt och bedrägerier: AI, Kundkompetens och internt AML-arbete

Linus Fugl, chef för Bedrägeribekämpning, Danske Bank
12:10Konferensen avslutas
12:10Lunch för deltagare i fördjupningspasset

Dagen fortsätter med fördjupningspasset:
Risk Management – praktiska modeller att tillämpa i arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering

RISK MANAGEMENT – PRAKTISKA MODELLER ATT TILLÄMPA I ARBETET MOT PENNINGTVÄTT OCH TERRORISTFINANSIERING

Ämnen som kommer att diskuteras och tydliggöras under fördjupningen är bland annat:

RISKHANTERING I STORT – VAD ÄR DET VI SKALL SKYDDA MED VÅR RISKHANTERING?
• Vad är skyddsvärt i en organisation?
• Vad kostar det egentligen när vi brister i vår hantering av penningtvätt och terroristfinansiering?
• Ett riskbaserat förhållningssätt på övergripande företagsnivå – vad innebär detta?
• Vem gör vad på det mest effektiva sättet?
• Kort om strukturerad omvärldsbevakning för att identifiera nya Modus Operandi (tillvägagångssätt)

VAD ÄR PENNINGTVÄTT?
• En historisk beskrivning om hur allting började fram till dagens mera utvecklade metoder
• Erfarenheter från andra branscher än banker – hur går det till inom telekombransch, sakförsäkringar – och dagligvaruhandeln som inte är reglerade av någon tillsynsmyndighet?
• Modeller och praktikfall från dessa olika branscher

MOTVERKANDE AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV PENNINGTVÄTT SOM ETT LED I HÅLLBARHETSARBETET
• FN:s Agenda 2030 – vad innebär denna? Fokus på kapitel 16
• Hur implementerar du motverkandet av penningtvätt och terroristfinansiering på ett effektivt sätt i ditt hållbarhetsarbete så arbetet mot detta blir en del av bolagets hållbarhetsarbete?
• Praktikfall från bolag som använder motverkande av penningtvätt och organiserade brottslighet i sitt hållbarhetsarbete

FÖRDJUPNINGSPASSET LEDS AV:
Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex
Ulf har jobbat med riskhantering inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige, Telenor Indien, Länsförsäkringar och IKEA i sammanlagt 25 år. Ulf är före detta polis med lång erfarenhet av ekonomisk och organiserad brottslighet. Ulf är civilekonom, har en Executive Master of Business Administration och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ulf har en examen i Business Sustanibility från Harvard och är för närvarande den enda i Sverige som har en examen i risk management från Harvard Business School. Ulf har varit ansvarig för bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering på bland annat de branscher han varit verksam i. Ulf Rönndahl har utsetts till ”Årets Risk Manager i Sverige” och har fått flera internationella erkännanden för sitt arbete med riskhantering. Ulf är en mycket välrenommerad föreläsare och föreläser om Risk Management på flera internationella och erkända läroinstitut i USA och Europa.

HÅLLTIDER:
12:10 Lunch för deltagare i fördjupningspasset
13:10 Fördjupningspasset inleds
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 Fördjupningspasset fortsätter
16:00 Fördjupningspasset avslutas

TALARE

Björn Wendleby
Harvest advokatbyrå

Erik Nerén
Ernst & Young (EY)

Sophio Tabatadze
Danske Bank

Tara Abdi
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag

Peter Drøpping Furberg
Sanctions Compliance Officer, Danske Bank

Linus Fugl
Chef för Bedrägeribekämpning, Danske Bank

Sara Ekstrand
Senior jurist, Svenska Bankföreningen

Christian Ander
Vd, Goobit

Karola Xenia Kassai
CEO, KassaiLaw & a member of the
Digital Asset Task Force of the Global Coalition to Fight Financial Crime

Louise_Brown_2023_2

Louise Brown
anti-korruptionsrevisor & Director, FCG Financial Crime Prevention

ANMÄLAN

LOKAL

Stockholm
Lokal meddelas närmre eventet

KONTAKT

Projektledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77

Deltagarplats
Magnus Sjölander
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 14