Insight_energy_Straight

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS FJÄRRVÄRME!

För nionde året i rad genomförs den mycket uppskattade konferensen Framtidens Fjärrvärme i Stockholm den 12–13 mars 2019!

Många intressanta praktikfall kommer att presenteras som ger dig som deltagare en unik möjlighet att ta del av strategier och erfarenheter från aktörer i framkant. Bland annat kommer Fabian Levihn från Stockholm Exergi och berättar om Parisavtalet och kolsänkor och Sandvik Coromants fjärrvärmesatsning – vad kan det betyda för samhället runtomkring? Du får även lyssna till och diskutera hur vi på bästa sätt kan lagra energi, effektivisera vår värmeproduktion och hur vi lyckas få en framgångsrik relation med värmekunden.

Lyssna till bl.a. följande aktuella områden:

• Smarta fastigheter och digitalisering av fjärrvärmen
• Framtidssäkra dagens fjärrvärmenät
• Nya politiska omvärldsförutsättningar för fjärrvärmen
• Resurseffektiva energisystem i den byggda miljön
• Värmeåtervinningen från spillvärme i flerbostadshus
• Den lilla kundens syn på fjärrvärme

Konferensen är också ett perfekt tillfälle att träffa gamla bekanta och få nya kontakter. Passa på att dela erfarenheter i branschen.

Varmt välkommen!

christine-angerman_webbChristine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER!

Framtidens fjärrvärme samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

partnerbild

Framtidens fjärrvärme sektor erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

MEDIAPARTNER

energinyheter_logga

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den första konferensdagen

Fredrik Borg Dunge är marknadschef på Neova som trivs i gränssnittet mellan det som är tekniskt möjligt och ekonomiskt smart.
09:10 Nya politiska omvärldsförutsättningar för fjärrvärmen

• Vad innebär överenskommelserna om de reviderade EU-direktiven för förnybar energi, energieffektivisering och byggnaders energiprestanda för fjärrvärmen?
• Kontrollstationen i energipolitiken med de fem partierna bakom den energiöverenskommelsen - vad kan den betyda för fjärrvärmen och kraftvärmen?
• Vad händer med den statliga Förbränningsskatteutredningens förslag om avfallsförbränningsskatt?
• Utredningsförslag om kvotpliktssystem för minskat eleffektbehov – hur påverkar fokuset på effektfrågan i elförsörjningen fjärrvärmen?
• Vad händer kring nya energikrav i byggreglerna, ny handelsperiod i utsläppshandeln 2021–2030 och införandet av en stoppregel i elcertifikatssystemet?

Erik Thornström, Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning, Energiföretagen Sverige
10:10Förmiddagskaffe
10:40 Parisavtalet och kolsänkor

• IPCC:s nya scenarion i specialrapport kring Parisavtalet
• 1.5 graders-målet som presenterades i oktober 2018
• Resultatet av IPCC:s rapport – har Norden och Sverige rätt förutsättningar?

Fabian Levihn, ansvarig för R&D på Stockholm Exergi, samt forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan
11:40 Future District Heating (DH) Interactions – Modelling Impacts of Industrial and Urban Excess Heat Utilisation and Energy Efficient Buildings

• System profitability and carbon emissions impacts of DH-industry and DH-urban heat source interaction
• System cost and carbon emissions impacts of DH-buildings interaction for providing heat in lowenergy building areas

Akram Sandvall, Researcher/ Project Manager, IVL Svenska Miljöinstitutet
12:30Lunch och nätverkande
13:30 Vart är fjärrvärmen på väg och kan dess roll i energisystemet förändras? 3 trender från Energiforsk

• Värdet av att nyttja efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenäten – en aspekt bland flera att kunna nyttja utvecklingen av digitala lösningar
• En tekniköversikt av värmelager (termiska lager) och vilka möjligheter dessa kan ge för ett fjärrvärmebolag och energisystemet i stort
• Fjärrvärmesystemen som termiska batterier i energisystemet – vad behövs och vilka möjligheter ger det?
• Vilken forskning är på gång inom området?

Fredrik Martinsson, programansvarig FutureHeat, Energiforsk
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 PRAKTIKFALL

Värmeåtervinningen från spillvärme i flerbostadshus


• Potentialen av värmeåtervinning ur spillvatten och dess möjlighet att minska värmebehovet av ventilationssystemet
• HSB-FTX systemet
• Potential av tilluftsradiatorer och deras förmåga att minska värmeeffektbehovet

Adnan Ploskić, verksamhetsutvecklare, Bravida Sverige AB och forskare, Kungliga Tekniska Högskolan
15:45 PRAKTIKFALL

Fjärrvärmens roll i framtidens energilösningserbjudande


• Ett produkterbjudande som matchar kundens behov
– oberoende av teknisk lösning
• Digitala lösningars roll i det framtida erbjudandet
• Hål i gatan – En möjlighet att kommunicera med våra kunder

Damir Radoncic, affärsstrateg, E.ON Energilösningar AB
16:45 Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00-18:00 Mingel med dryck och tilltugg
08:00 Morgonkaffe
08:30 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
08:35 Att nå kundens förtroende och få långsiktiga affärsrelationer – prisdialogen utifrån kundens perspektiv

• Den lilla kundens syn på fjärrvärme
• Så kan dialog leda till bättre kunskap om prissättning
• Förtroende och ökad kunskap kan ge hållbara samarbeten

Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen och företrädare i arbetsgruppen för Prisdialogen
09:30 Framtidssäkra dagens fjärrvärmenät

• Smart Asset Management, metod för ökad avkastning på kapitalet
• Värdeskapande och mindre värdeskapande reinvesteringar
• Framgångsfaktorer; aktiv styrelse och nyckelkompetens

Håkan Knutsson, partner i Enelex AB, ordförande Sweheat & Cooling och jobbar med innovation och svensk export av fjärrvärmeteknik.
10:15 Förmiddagskaffe
10:45 PRAKTIKFALL

Morgondagens digitala energiplattform


• Stockholm exergis satsning på smarta fastigheter
• Uppgradering av kunders fjärrvärmecentraler
• Digitala tjänster som förenklar och effektiviserar energianvändningen

Gunnar Borgström, Head of Digital Concepts, Stockholm Exergi
11:30 Reesbe – resurseffektiva energisystem i den byggda miljön

Projektet syftar till att analysera samspelet mellan tillförsel och användning av energi i fjärrvärmeområdet och finna lösningar som på lång sikt och ur ett systemperspektiv ger:

• Lägre kostnader
• Minska resursanvändning
• Minskad klimat- och miljöpåverkan
• Förbättrad inomhusmiljö vid om- och nybyggnation
• Ökad andel solenergi

Björn Karlsson, forskare, lektor i byggteknik, Högskolan i Gävle

Moa Swing Gustafsson, doktorand, Högskolan Dalarna
12:30 Lunch och nätverkande
13:30 PRAKTIKFALL

Negativa utsläpp – en nödvändig del av lösningen på klimatförändringen


• Varför negativa utsläpp?
• Vilka alternativ finns det?
• Vad kan vi i fjärrvärmebranschen göra och vad tjänar vi på det?

Fredrik Borg Dunge, kundansvarig, Neova
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 PRAKTIKFALL

Vägen mot en grön fabrik


• Fjärrvärmesatsningen – vad betyder det för Sandvik Coromant i Gimo och vad kan det betyda för samhället runtomkring
• Vad menar vi med grön fabrik? Certifiering – vi skapar något nytt för industrin
• Kopplingen till FN:s globala mål
• Vilka miljöinitiativ i övrigt arbetar Sandvik med?
• Community involvement som berör samhället

Joakim Fagerudd, platschef, Sandvik Coromant
16:00 Avslutande diskussion och frågestund
16:30 Moderatorn avslutar konferensen

TALARE

Erik Thornström
Erik ThornströmEnergiföretagen Sverige
Fredrik Borg Dunge
Fredrik Borg DungeNeova
Adnan Ploskić
Adnan PloskićKungliga Tekniska Högskolan & Bravida Sverige AB
Akram Sandvall
Akram SandvallIVL Svenska Miljöinstitutet
Damir Radoncic
Damir RadoncicE.ON City Solutions
Fabian Levihn
Fabian LevihnStockholm Exergi & Kungliga Tekniska Högskolan
Fredrik Martinsson
Fredrik MartinssonEnergiforsk
Gunnar Borgström
Gunnar BorgströmStockholm Exergi
Håkan Knutsson
Håkan KnutssonSweheat & Cooling
Joakim Fagerudd
Joakim FageruddSandvik Coromant
Björn Karlsson
Björn Karlsson Högskolan i Gävle
Mari-Louise Persson
Mari-Louise PerssonRiksbyggen
Moa Swing Gustafsson
Moa Swing GustafssonHögskolan Dalarna

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Boka t.o.m 21/12: 13.490 kr
Boka t.o.m 18/2: 14.990 kr
Boka fr.o.m 19/2: 16.490 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
Epost: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 77