Det senaste för fjärrvärmen i en föränderlig tid

Den 14-15 december 2021 är det äntligen dags för konferensen Framtidens Fjärrvärme. För elfte året i rad samlas branschkollegor från hela Sverige för att ta del av den senaste forskningen och de mest aktuella projekten inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Under två fullspäckade dagar får vi bland annat lyssna till Gustav Ebenå från Energimyndigheten som ger oss en inblick i arbetet med myndighetens scenario- och prognosrapportering rörande framtidens energiförsörjning. Erik Thornström från Energiföretagen Sverige ger oss en genomgående uppdatering om vad som händer inom politiken och hur det påverkar förutsättningarna för fjärrvärmen – inte minst vad gäller EU:s Fit for 55-paket, och andra faktorer med koppling till energiomställningen.

Data är på tapeten! Maria Hansson från Solita och Smart Energi berättar om ett superaktuellt och nyligen avslutat forskningsprojekt där avancerad analys, artificiell intelligens och maskininlärning hjälper distributörer och prosumenter att identifiera avvikelser i leveransen och öka energieffektiviteten. Vi får också lyssna till Kamilla Björkman som en spännande inblick i E.ON:s lågtempererade värme- och kylalösning, ectogrid™.

År 2022 blir ett högintensivt år för alla som intresserar sig för, arbetar med, eller påverkas av den globala klimatomställningen. Speciellt inbjuden är därför ingen mindre än Mattias Goldmann – tidigare vd för tankesmedjan Fores, hållbarhetschef för Sweco, utsedd till mäktigast i Hållbarhetssverige och dubbad till riddare av den franska regeringen för sitt klimatarbete. Mattias guidar oss genom det kommande året och vad vi har att vänta oss i fjärrvärmebranschen.

Allt detta, och mer, på plats i Stockholm i december. Begränsat antal platser så anmäl dig redan nu.

Varmt välkommen!

Michael Linnell
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER!

Framtidens fjärrvärme samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

partnerbild

Framtidens fjärrvärme sektor erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

PROGRAM

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30Moderatorn inleder den första konferensdagen
09:35 KEYNOTE

Regeringens syn på vägen till fossilfri fjärrvärme


Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
10:20Förmiddagskaffe & nätverkande
10:50 Förutsättningar under förändring – vad händer i energipolitiken?

• Så påverkas branschen av EU:s reviderade lagstiftning inom det så kallade Fit for 55-paketet – vilka är egentligen vinnarna och förlorarna?
• Hur blir det med avfallsförbränningsskatten? Vad vet vi om Skatteverkets utvärdering? Vad vet vi om den pågående utredningen Fi 2021:03 Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt som ska slutredovisas i februari 2022?
• Hur går arbetet med klimatfärdplanerna för uppvärmning och el – vilka hinder kvarstår för utfasningen av det sista fossila bränslet?
• Hur ser utsikterna ut för branschen att genomföra nödvändiga investeringar för fossilfri verksamhet? Har vi någon chans att nå skattebefrielse för uppvärmning med bioolja?
• Hur påverkar den svenska energi- och klimatpolitiken fjärrvärmens förutsättningar och arbetet med en elektrifieringsstrategi?

Erik Thornström, Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning, Energiföretagen Sverige
11:50 Energimyndigheten om framtidens fjärrvärme

• Var är vi idag och vart är vi på väg? Inblick i vår scenariorapportering
• Vad är aktuellt på myndigheten?
• Hur ser myndigheten på rådande förutsättningar för fjärrvärmen och dess plats i framtidens fossilfria energisystem?

Gustav Ebenå, avdelningschef Systemanalys, försörjningstrygghet och statistik, Energimyndigheten
12:30Lunch och nätverkande
13:30 Fjärrvärmens nya digitala ekosystem växer fram

Det finns mängder av värdefulla data att ta tillvara inom fjärrvärme som kan användas till allt från produktionsplanering till uppföljning. Genom att använda avancerade dataanalytiska metoder kan såväl produktion som underhåll bättre och proaktivt planeras och ett integrerat digitalt ekosystem kommer att växa fram där fel, brister, avvikelser, samt under- eller övertemperaturer upptäcks och korrigeras i realtid. Här ingår fastigheter, värmeproducenter, värmedistributörer och individuella kunder, som alla tar ansvar för ett balanserat system – vilket ställer krav på digitala lösningar, justerade affärs- och tjänstemodeller, prismodeller, samverkansstrukturer och incitamentstyrda relationer, med mera.

• Pedagogiskt – vad är det vi pratar om – dataanalytiska metoder – vad innebär det för ett energibolag, för en fastighetsägare, för kunden, för samhället, för klimatet och för ekonomin?
• Relevanta Case från Energibolagen och fastighetsbolagen
• Var står energibolagen idag? Vem har ansvaret för utvecklingen, tempot, samverkan, stimulerande regelverk, var finns incitamenten?

Maria Hansson, digitaliseringsstrateg, Solita och tjänsteansvarig, Smart Energi
14:30 Eftermiddagskaffe & nätverkande
15:00 New research: Optimized heating for areas with low-energy buildings (OptiHeat-LEB)

Which heating technology is most suitable in areas of low-energy buildings? A comparison between:

1. small-scale, low-temperature district heating
2. a connection to an existing, nearby larger district heating system; and
3. a combination of district heating and individual heat sources (prosumers).

The objective is to build a knowledge base of how these choices affects system costs and the design of energy systems in the long term. This presentation will look into:

• the background of the project
• our main insights and lessons learned
• our conclusions for the future

Akram Sandvall, PhD, researcher and project manager, IVL Svenska Miljöinstitutet
15:50 Moderatorn avslutar den första konferensdagen
16:00-17:00 Mingel med dryck och tilltugg
09:00 Morgonkaffe
09:30 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:35 Forskning för ett effektivare och mer hållbart fjärrvärme- och fjärrkylanät
I Sverige finns omkring 24000 kilometer fjärrvärmeledning, något som för med sig många utmaningar – både vad gäller de befintliga ledningarna, men även de ledningar som ska byggas för ett hållbart lågtemperatursystem med längre livslängd, anpassat till flexibla behov och energikällor. Det befintliga nätet behöver underhållas och förnyas, men det behövs mer kunskap om när investeringar eller underhållsåtgärder bör ske. Vilken förväntad livslängd har egentligen ledningarna? Och när de väl behöver bytas ut, vilka material bör användas för maximal hållbarhet och energieffektivitet?

Inom RISE pågår två parallella forskningsprojekt som kommer att höja kunskapsnivån kring ledningars egenskaper samt utveckla metoder för statusbedömning och livslängdsprediktering. Projekten kommer också att utvärdera alternativa material för medierör i både fjärrvärme-och fjärrkylaledningar och för isolering. Under denna dragning får vi ta del av färska forskningsresultat och viktiga lärdomar för framtidens fjärrvärme.

Nazdaneh Yarahmadi, senior forskare, RISE
10:45 Förmiddagskaffe
11:15 Internationell forskning: Stor potential för värmepumpar i framtidens fossilfria termiska nät

• Så kan värmepumpar tillgodose en betydande del av energibehovet hos framtidens fjärrvärme- och fjärrkylanät
• Hur kan denna lösning bidra med flexibilitet och avlasta ett redan ansträngt elnät?
• Hur kan denna lösning bli verklighet?
• Möjligheter och kvarstående utmaningar

Markus Lindahl, senior projektledare, RISE
12:00 Lunch och nätverkande
13:00 PRAKTIKFALL

Hållbar, smart och energieffektiv värme och kyla med ectogrid™ i symbios med fjärrvärme


Life science-parken Medicon Village i Lund är värd för världens första så kallade ectogridsystem, som färdigställdes år 2020. Så vad är det som gör detta system speciellt?

Ectogrid™ är en patenterad lågtempererad värme- och kylalösning som kopplar ihop byggnader med olika värme-och kylabehov, vilket betyder att man kan utnyttja varandras restenergi samt nyttja fjärrvärmen som aktiv balans. Distributionsförlusterna är mycket små och systemet har endast ett varmt rör och ett kallt rör vilket gör nätet billigt att bygga. Distribuerade värmepumpar och kylmaskiner används för att leverera värme och kyla vid de exakta temperaturer som varje kund behöver och vill ha.

Detta låter onekligen bra ”på papper” – men hur pass väl fungerar det i praktiken? Vad är ectogrids roll i utvecklingen mot en betydligt mer energieffektiv och hållbar fjärrvärmesektor? Och vilka är våra främsta insikter från projektet?

Kamilla Björkman, Head of Ectogrid, E.ON Energilösningar AB
14:15 Eftermiddagskaffe
14:45 SPECIELLT INBJUDEN

År 2022: Märkesår för klimat & hållbarhet


År 2022:

• hålls världskonferensen för hållbarhet i Stockholm
• det är halvtid för de globala utvecklingsmålen som ska nås till 2030
• Frankrike övertar ordförandeklubban för EU med en stark hållbarhetsagenda
• den 9e september är det riksdagsval i Sverige

Vad innebär allt detta för oss – och hur utnyttjar vi det på bästa sätt?

Anders Ericsson, vd, Värmevärden
16:00 Moderatorn avslutar konferensen

TALARE

Akram Sandvall
Akram SandvallIVL Svenska Miljöinstitutet
Erik Thornström
Erik ThornströmEnergiföretagen Sverige
Anders Ygeman
Anders YgemanEnergi- och digitaliseringsminister
Gustav Ebenå
Gustav EbenåEnergimyndigheten
Kamilla Björkman
Kamilla BjörkmanE.ON Energilösningar
Markus Lindahl
Markus LindahlRISE
Maria Hansson
Maria HanssonSolita & Smart Energi
Mattias Goldmann
Mattias GoldmannTidigare Sweco
Nazdaneh Yarahmadi
Nazdaneh YarahmadiRISE

HÄMTA BROSCHYR

Fyll i formuläret för att hämta broschyren.

ANMÄLAN

PRISLISTA Boka t.o.m 30/9Boka t.o.m 30/11Boka fr.o.m 1/12
Konferens13.490 kr14.990 kr16.490 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Michael Linnell
E-post: michael.linell@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
Epost: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 77