Insight_energy_Straight

Anmäl dig idag!

Innovation och digitalisering i sikte för fjärrvärmen!

Tack till alla som deltog under Framtidens Fjärrvärme 2020!

Två fullspäckade dagar med nya insikter i hur vi ska förbättra fjärrvärmen. Vi fick höra Erik Thornström som gav många praktiska tips på vilka regleringar vi måste rätta oss efter. Mattias Goldmann tog upp de 7 dödssynderna och hur vi räddar klimatet genom att begå dem alla. Vi fick höra om The Game Changer – ny strategi för energibesparingar och miljöskydd med Blue Boson Tech och mycket mer! Vi tackar deltagare, talare och sponsorer och hoppas att vi ses igen nästa år!


För tionde året i rad genomförs den mycket uppskattade konferensen Framtidens Fjärrvärme i Stockholm den 11–12 februari 2020! Mycket händer inom energi och fjärrvärme och dagarna kommer ge dig inblick i de senaste projekten och forskningen på marknaden. Vi får en blandad mix från flera aktörer i landet.

Vi kommer att höra Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén berätta om fjärrvärmen i framtidens förnybara energisystem. Vår populära Erik Thornström från Energiföretagen Sverige upplyser oss om det senaste politiska omvärldsförutsättningar för fjärrvärmen.

Många intressanta praktikfall kommer att presenteras som ger dig som deltagare en unik möjlighet att ta del av strategier och erfarenheter från aktörer i framkant. Vi tar upp bland annat värmelagring och projekt som har gjorts och påbörjats. Hur mycket får ett lager kosta givet den nytta som uppstår vid simulering?

Mycket händer inom fossilt bränslefri avfallsenergi och Kraftringen Energi kommer och berättar om sitt projekt i Brunnshög, Lund. Kommer vi att nå klimatmålen och hur ska vi lösa det stora utmaningar vi står inför? Vi tittar även på hur lönsamheten ser ut inom fjärrvärmen. Anders Ericson, vd för Värmevärden anser att fokusen på lönsamheten är alldeles för låg och vill att detta uppmärksammas mer inom branschen.

Missa inte dessa fullspäckade dagar för den senaste uppdateringen inom fjärrvärme! Begränsat antal platser så anmäl dig redan nu.

Välkommen!

christine-angerman_webbChristine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER!

Framtidens fjärrvärme samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

partnerbild

Framtidens fjärrvärme sektor erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

BRONSSPONSOR

Blue Boson. Game Changer inom energibesparing, miljö och nätverksunderhåll.
Efter tjugo års forskning och utveckling, med många framgångsrika installationer i olika branscher, introducerar vi en patenterad Flow-Through teknologi som behandlar vatten och andra flytande och gasformiga substanser på supramolekylär nivå, utan något behov av att tillsätta kemikalier. Den revolutionerande tekniken ger 15-25 procent i energibesparingar inom kraft-, värme- och kylproduktion. Det ger en anmärkningsvärd minskning av CO2-utsläpp, annan negativ miljöpåverkan och sänker drastiskt underhållskostnader för rörledningsnät och maskiner. Ingen investering behövs för installation.

MEDIAPARTNER

energinyheter_logga

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den första konferensdagen

Fredrik Borg Dunge har tidigare jobbat inom fjärrvärmebranschen men har nu bytt till fastighetsbranschen där han bland annat arbetar med systemstöd (för energiuppföljning).
09:10 Fjärrvärmen i framtidens förnybara energisystem

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
09:40 Föränderliga politiska omvärldsförutsättningar för fjärrvärmen

• Hur genomförs och vad innebär de reviderade EU-direktiven för förnybar energi, energieffektivisering och byggnaders energiprestanda för fjärrvärmen?
• Uppföljningen av fempartiöverenskommelsen om energipolitiken och Januariavtalet – vad innebär de för fjärrvärmen?
• Ny avfallsförbränningsskatt och höjd kraftvärmebeskattning – vad bli konsekvenserna?
• Kapacitetsbristen i elnäten, hur påverkar detta fjärr- och kraftvärmen?


Erik Thornström, ansvarig skatter och styrmedel – resurseffektivitet och energianvändning, Energiföretagen Sverige
10:20Förmiddagskaffe & nätverkande
10:50 Föränderliga politiska omvärldsförutsättningar för fjärrvärmen

• Vad innebär de nya energikraven i byggreglerna för fjärrvärmen?
• Klimatfärdplaner för uppvärmning och el – hur ser prognoserna ut för el- och värmebehoven framöver?
• Ny EU-kommission och nytt Europaparlament – vilka nya energi- och klimatpolitiska initiativ kan väntas från EU?
- Vad händer med EU ETS inför nästa handelsperiod 2021-2030?
- EU-kommissionens nya ”Green Deal”

Erik Thornström, ansvarig skatter och styrmedel – resurseffektivitet och energianvändning, Energiföretagen Sverige
11:20 The Game Changer - ny strategi för energibesparingar och miljöskydd

• Behov av en radikal lösning för dagens miljöutmaningar och en hållbar utveckling
• Pikoteknologi, kvantummekanik och vatten – mötet mellan avancerad teknik och grundpelaren i Fjärrvärmeindustrin, ett nytt perspektiv på problemlösning
• Blue Boson teknologin - tvåsiffriga energibesparingar, helt miljövänlig, ingen investering behövs för installation

Elin Bolmgren, Affärsutvecklare, Blue Boson Tech
11:40 2020: Nu är det nedräkning – klimatmålen och Parisavtalet

• Vad innebär det för energisektorn?
• Vilken roll har fjärrvärmen i detta?
• De sju dödssynderna och hur vi räddar klimatet genom att begå dem alla

Mattias Goldmann, Chief Sustainability officer på Sweco och nyss hemkommen från klimatförhandlingarna.
12:30Lunch och nätverkande
13:30 Effektiv användning av elnätet

• Lösning på kapacitetsbristen
• Vad är rätt prissignaler mellan el- och värmesektorn?
• Relationen mellan el- och värmesektorn

Yvonne Ruwaida, affärsstrateg, Vattenfall
14:30 Eftermiddagskaffe & nätverkande
15:00 PRAKTIKFALL

Fjärrvärmeforskning som löser gemensamma problem


• Värmemarknadens (gemensamma) utvecklingsbehov
• Forskningsfronten och våra pågående projekt
• Från ny kunskap till genomförda lösningar – så accelereras innovationstakten

Julia Kuylenstierna, programansvarig termisk energiomvandling, Energiforsk
15:30 Värdet av säsongslager i regionala energisystem

• Hur mycket får ett lager kosta givet den nytta som uppstår vid simulering?
• Vilka faktorer i fjärrvärmesystemen påverkar den ekonomiska nyttan?
• Hur värdesätts de nyttor som inte går att uppskatta med en simulering?

Johan Holm, konsult, Profu
16:00 Moderatorn avslutar den första konferensdagen
16:15-17:00 Mingel med dryck och tilltugg
08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05 Fjärrvärmens utveckling med fokus på lågtempererade installationer

• Motivet till lågtempererat - vad vinner man?
• Systemgränser - hur påverkas de?
• Lärdomar från demosites (från Reuseheat projektet: värmeåtervinning från datahall, avloppsvatten, kylprocess av ett sjukhus samt tunnelbana)
• Barriärer för lågtempererat
• Potentialen för lågtempererad värme
• Affären: risker och investeringsperspektivet

Kristina Lygnerud, chef för energigruppen på IVL samt Lektor i energiteknik på Högskolan i Halmstad
10:00 SMART kylning av datacenter

• Nedsänkt vätskekylning – temperaturmaximering av överskottsvärme (Arctiq-DC)
• Testbädd för vätskekylning – överföring av överskottsvärme tillvärmesystem (Virtuella Värmeverk)
• Databasplattform - AI för digitaliserat prediktivt underhåll av fjärrvärme (AI-DH)
• Digitala tvillingar – Machine Learning för att identifiera kritiska rörsegment samt effekt tjuvar (AI-DH)

Mattias Vesterlund, senior forskare, RISE
10:45 Förmiddagskaffe
11:15 PRAKTIKFALL

BECCS – från minskade koldioxidutsläpp till minusutsläpp


• Hur uppnås minusutsläpp?
• Potentialen är stor: mycket viktig teknik för att nå Parisavtalet
• Testanläggning driftsattes hösten 2019 – hur har det gått hittills?

Erik Dahlén, Research & Development Manager, Stockholm Exergi
12:00 Lunch och nätverkande
13:00 Behöver vi se över branschens lönsamhet?

• Fjärrvärmen möter tuffa utmaningar – höjda bränslekostnader och ökad konkurrens om kunderna
• Effektiviteten och lönsamheten i branschen är olika och spretig
• Produkten behöver stärkas och lönsamheten höjas
• Många små aktörer kräver samverkan eller konsolidering för att skapa framtidens fjärrvärme

Anders Ericsson, vd, Värmevärden
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 PRAKTIKFALL

COOL DH – 100% fossilfri restvärme i världens största LTDH-nät


• ”Forskningen värmer staden” – fossilfri restvärme från MAX IV värmer 40 000 människor i Brunnshög
• 65/35°C – nyutvecklade rör av plast för låga distributionstemperaturer sänker entreprenadkostnaderna
• Återvunnen restvärme frigör biomassa som kan ersätta fossila bränslen någon annanstans

Göran Strandberg, projektledare LågT / COOL DH, Kraftringen Energi AB
15:15 PRAKTIKFALL

Soldriven fjärrvärme för hållbara städer


• I Danmark har 1 GW solvärme installerats
• Sverige har förutsättningar för 2–4 TWh i mindre nät
• Konkurrens med sopförbränning i större städer
• Säsongslagring spar solvärme från sommar till vinter

Joakim Byström, vd, Absolicon Solar Collector AB
16:15 Avslutande diskussion och frågestund

TALARE

Erik Thornström
Erik ThornströmEnergiföretagen Sverige
Fredrik Borg Dunge
Fredrik Borg DungeVästerviks bostads AB
Anders Ericsson
Anders EricssonVärmevärden
Erik Dahlén
Erik DahlénStockholm Exergi
Göran Strandberg
Göran StrandbergKraftringen Energi AB
Joakim Byström
Joakim ByströmAbsolicon Solar Collector AB
Johan Holm
Johan HolmProfu
Julia Kuylenstierna
Julia KuylenstiernaEnergiforsk
Kristina Lygnerud
Kristina LygnerudHögskolan i Halmstad
Elin Bolmgren
Elin BolmgrenBlue Boson Tech
Mattias Vesterlund
Mattias VesterlundRISE
Mattias Goldmann
Mattias GoldmannSweco
Robert Andrén
Robert AndrénEnergimyndigheten
Yvonne Ruwaida
Yvonne RuwaidaVattenfall

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA Boka t.o.m 20/12Boka t.o.m 27/1Boka fr.o.m 28/1
Konferens13.490 kr14.990 kr16.490 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
Epost: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 77