Insight_energy_Straight

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS FJÄRRVÄRME!

För åttonde året i rad genomförs den mycket uppskattade konferensen Framtidens Fjärrvärme i Stockholm den 21–22 februari 2018!

Många intressanta praktikfall kommer att presenteras som ger dig som deltagare en unik möjlighet att ta del av strategier och erfarenheter från aktörer i framkant. Bland annat kommer Emma Nehrenheim från Northvolt och berättar om deras nya fabrik Northvolt 1. Du får även lyssna till och diskutera hur vi på bästa sätt kan lagra energi, effektivisera vår värmeproduktion och hur vi lyckas få en framgångsrik relation med värmekunden.

Lyssna till bl.a. följande aktuella områden:

 • Från produktionsfixerade till kundorienterade
 • Aktuella politiska omvärldsförändringar som påverkar fjärrvärmen
 • Energilagrets nyttor för en stad och/eller region
 • Datorhallar som värmekälla i fjärrvärmesystem
 • Resurseffektiva städer – Framgångsrika lokala energisamarbeten
 • Fjärrvärme ihop med värmepumpar – framtidens värmelösning utvecklad tillsammans med kund
 • Klimatpåverkan från dränerad torv – ny kvantitativ systemstudie av dränerad torv som bränsle

Konferensen är också ett perfekt tillfälle att träffa gamla bekanta och få nya kontakter. Passa på att byta visitkort och dela erfarenheter i branschen.

I år har vi på begäran valt att fokusera mycket på kundperspektivet. Förutom att vi har med frågeställningar i konferensen har vi även en hel fördjupningsdag den 23 februariFrån Kundorienterad till Kunddriven – hur tar man med kundperspektivet i verksamheten för att möta behovet från framtidens kund.

Varmt välkommen!

christine-angerman_webbChristine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER!

Framtidens fjärrvärme samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

partnerbild

Framtidens fjärrvärme sektor erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den första konferensdagen

Fredrik Borg Dunge är marknadschef på Neova som trivs i gränssnittet mellan det som är tekniskt möjligt och ekonomiskt smart.
09:10 Aktuella politiska omvärldsförändringar som påverkar fjärrvärmen

• Förslag om skatter på avfallsförbränning, kväve- och koldioxid i el- och värmeproduktionsanläggningar
• Nya energikrav i byggreglerna
• Uppdatering om EU:s vinterpaket och den nya energilagstiftning som kan väntas
• Nya stöd och statliga initiativ för energieffektivisering

Erik Thornström, Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning, Energiföretagen Sverige
10:10Förmiddagskaffe
10:40 Energilagrets nyttor för en stad och/eller region

• Nyttja alla bränsleslag som ger värme
• Låt industrier och datacenters bli kraftkälla till samhället – spill-/överskottsvärme lagras och förädlas till högvärdig värme och kyla
• Nyttja Energilagret som ett stort batteri ”Power to Heat” vid elöverskott
• Vid höga elpriser” Heat to Power”

Håkan EG Andersson, civilingenjör, Senior Advisor, Skanska Sverige AB. Arbetar tillsammans med Skanskas innovatörer, skickliga specialister och duktiga affärsmän vid utvecklingen av Skanskas nya produkt Energilagret TES.

Ulf Håkansson, Head of Research & Innovation , PhD, Adj Professor, Skanska AB
11:40 Resurseffektiva städer – Framgångsrika lokala energisamarbeten

• Uppkomsten och bibehållandet av lokala fjärrvärmesamarbeten
• Vikten av att hitta affärsmodeller där parterna balanserar varandra
• Kommunens och statens roll vid fjärrvärmesamarbeten

Linda Wårell är biträdande professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och har arbetat med projektet som finansierades av Energiföretagen Sverige och Energimyndigheten via forskningsprogrammet Fjärrsyn.
12:30Lunch och nätverkande
13:30 Datorhallar som värmekälla i fjärrvärmesystem

• Varför är datorhallar en bra värmekälla?
• Utvecklingen inom kyla och värmeåtervinning för datorer och datorhallar
• Återvinning från datorer i fjärrvärme och/eller fjärrkylesystem
• Hur ser utvecklingen ut i framtiden?

Gert Svensson är Civ.Ing. och biträdande föreståndare för PDC (HPC Centret) på KTH med erfarenhet av flera värmeåtervinningsprojekt.
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 PRAKTIKFALL

Från produktionsfixerade till kundorienterade


• Hur skapar man lönsamhet i mindre fjärrvärmeanläggningar?
• Lean som arbetssätt
• Höjda arbetsmiljökrav
• Uthållighet och öppenhet inom verksamheten

Liina Veerme, VD, Hedemora Energi och Anders Engdahl, fjärrvärmechef, Hedemora Energi
15:45 Så skapar vi en positiv kundresa

• Att skapa kundengagemang
• Strategier för att förstå din kund
• Att möta kundbehovet

Katarina Ryberg, Director Consulting, CGI Sverige

Dani Thifa, Digital analytiker, CGI Sverige

Erik Lindström, Verksamhetskonsult Utilities, CGI Sverige
16:45 Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00-18:00 Mingel med dryck och tilltugg
08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05 PRAKTIKFALL

Northvolt Ett och strategier för att maximera energiåtervinningen


• Fabrikens el- och värmebehov och design av spillvärmehantering
• Flerpartssamarbete för effektivt resursutnyttjande
• Forskningsprojekt för modellering och optimering av Northvolt Etts energisystem

Fredrik Wallin, universitetslektor, Mälardalens Högskola

Malin Fuglesang, direktör för miljöprogrammet, Northvolt
10:15 Förmiddagskaffe
10:45 PRAKTIKFALL

Fjärrvärme ihop med värmepumpar – framtidens värmelösning utvecklad tillsammans med kund


• Lagra och använda återvunnen värme i borrhål för miljö och ekonomi
• Kombinera det bästa med fjärrvärme och det bästa med bergvärmepumpar
• Affärsmodell där kundens värmepumpar integreras för att skapa ett enkelt, tryggt och lönsam erbjudande för kunden

Petter Hansson jobbar som projektledare inom affärsutveckling för omogna marknader på Göteborg Energi. Petter är bl.a. projektledare för Smart Heat där man vill tillgodose efterfrågan för att kunna kombinera fjärrvärme med värmepumpar.
11:30 Customer Asset Management – kunddriven affärsutveckling

• Att sätta kunden i förarsätet för ökat bolagsvärde
• Hur man som organisation går från att vara kundorienterad till att vara kunddriven
• Smakprov av vad som kommer att presenteras under konferensens workshop

Peter Eriksson, VD, CFI Group Nordic och Anna Stode, seniorkonsult, CFI Group Nordic.
12:30 Lunch och nätverkande
13:30 Världens största lågtempnät (?)

• Ett lågtempnät möjliggörare för prosumers.
• Utnyttja Spillvärmen från de stora forskningsanläggningarna, ESS och MAX IV, i lunds nya stadsdel Brunnhög.

Paul Cedwall, områdesansvarig för Värme/Kyla på Kraftringen. Paul har arbetat som produkt-/områdesansvarig med fokus på allt från Fjärrvärme och Geoenergilösningar till Energilösningsportföljer.

Magnus Hjern, programledare Hållbara Städer, Kraftringen
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 PRAKTIKFALL

Färsk rapport: Klimatpåverkan från dränerad torv


• Svenska torvmarker som under 1900-talets första hälft dränerades för jordbruk och skogsbruk läcker idag stora mängder koldioxid
• Blir det mer eller mindre koldioxid i atmosfären om vi använder denna dränerade torv som bränsle?
• Preliminära resultat från en kvantitativ systemstudie av dränerad torv som bränsle

Fredrik Borg Dunge, marknadschef, Neova
16:00 Avslutande diskussion och frågestund
16:30 Moderatorn avslutar konferensen

Från Kundorienterad till Kunddriven

– hur tar man med kundperspektivet i verksamheten för att möta behovet från framtidens kund

OBS! Fördjupningspasset är inställt!

De flesta företag skulle nog säga att de är kundfokuserade, och det är vanligt att organisationer arbetar med olika nyckeltal för kundupplevelsen. Men det är färre som har kvantifierat kopplingen mellan kundupplevelse och lönsamhet. Det är idag inte bristen på data som är svårigheten, det gäller istället att kunna nyttja data på rätt sätt för att omvandla siffrorna till agerbara insikter.

I många branscher sker merparten av kundmötena idag inte genom det personliga mötet, utan via olika digitala plattformar. Det finns en stor potential att vässa informationen kring hur kunderna upplever dessa möten, hur de hänger ihop, vad som är viktigast för kunderna och framförallt vad som driver deras framtida beteende.

Genom att synliggöra sambandet mellan kundernas upplevelser i alla kanaler och ett bolags värdeskapande processer, kan företaget gå från att vara kundfokuserat till att faktiskt driva utveckling baserat på kundernas beteende, och för ökad lönsamhet och tillväxt.

 • Vad innebär Customer asset management
 • Hur kundorienterad är din organisation egentligen?
 • Hur stärker du din kundrelation. Hur behåller man sina kunder
 • Vad du behöver för att lyckas – verktyg / processer / nyckeltal
 • Case – Lärdomar och erfarenheter om vad som fungerat och inte fungerat i en rad olika branscher. Hur jobbar de bästa med detta och vilka effekter har detta gett?
 • Workshop – kring att utveckla kundrelationen och att lyckas arbeta kunddrivet

Hålltider
08:45 Registrering och morgonkaffe
09.00 – 10.30 Föreläsning
10.30 – 11.00 Fikapaus
10.50 – 12.00 Föreläsning med diskussion kring case
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Workshop (grupp-uppgifter och gemensam diskussion)
15.00 – 16.00 Uppsummering och avslutning

Dagen leds av:
Peter Eriksson, VD på CFI Group Nordic.
CFI Group har i 25 år utmanat och utvecklat affärslösningar inom Customer Asset Management. Med utgångspunkt i kunden som finansiell tillgång hjälper CFI företag att skapa tillväxt och öka lönsamheten genom kunddriven affärsutveckling. Med utgångspunkt i expertområdena analys och verksamhetsrådgivning, omvandlar CFI kundinsikter till faktiska åtgärder hos företag.

test-event_2
test-event_22
test-event_23

TALARE

Anders Engdahl
Anders EngdahlHedemora Energi
Anna Stode
Anna StodeCFI Group Nordic
Erik Thornström
Erik ThornströmEnergiföretagen Sverige
Fredrik Borg Dunge
Fredrik Borg DungeNeova
Gert Svensson
Gert SvenssonKTH
Håkan EG Andersson
Håkan EG AnderssonSkanska
Katarina Ryberg
Katarina RybergCGI Sverige
Liina Veerme
Liina VeermeHedemora Energi
Linda Wårell
Linda WårellLuleå tekniska universitet
Paul Cedwall
Paul CedwallKraftringen
Peter Eriksson
Peter ErikssonCFI Group Nordic
Petter Hansson
Petter Hansson Göteborg Energi
Malin Fuglesang
Malin FuglesangNorthvolt
Fredrik Wallin
Fredrik WallinMälardalens Högskola
Ulf Håkansson
Ulf HåkanssonSkanska AB

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA Boka t.o.m 8/12Boka t.o.m 6/2Boka fr.o.m 7/2
Konferens13.490 kr14.990 kr16.490 kr
Konferens + fördjupningspass16.190 kr17.990 kr19.790 kr
Endast fördjupningspass5.990 kr6.990 kr7.490 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Christian Sjöström
Epost: Christian.Sjostrom@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 68