Insight_energy_Straight

Anmäl dig idag!

För ett hållbart samhälle!

Hur kan Sverige bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall?

OBS! Konferensen är inställd!

Agendan för hur avfallshanteringen ska utvecklas och skötas i framtiden är en nyckelfråga för Sveriges 290 kommuner och de kommunala bolagen samt för alla andra som är involverade i dess värdekedja. Hur du arbetar med en effektiv planering och utveckling av ett tryggt, säkert och tillgängligt system för insamling är av yttersta vikt för att kunna uppnå klimatsmarta förebyggande åtgärder. Avfallshanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur och den engagerar och berör många. Hur tar du fram en avfallsplan som på ett tydligt sätt redovisar mål och åtgärder? Du behöver tänka efter före hur du arbetar med förebyggande åtgärder men hur gör du i praktiken för att öka återvinning och återbruk på ett smart sätt. Runt om i Sveriges kommuner finns det otroligt många engagerade personer som dagligen arbetar för att skapa nya innovativa lösningar för framtidens återvinning och återbruk.

Några av dessa passionerade inspiratörer kommer du också få lyssna till på konferensen som till exempel;

  • Vesa Hiltula, affärsområdeschef återvinning, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (EEM)
  • Catarina Östlund, avfallshandläggare och ansvarig för återanvändning, Nacka Vatten & Avfall
  • Peter Nyström, chef återvinningscentraler och farligt avfall, Stockholm stad

Du kommer också få lyssna till Maria Elander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som kommer att berätta hur man kan revolutionera textilsortering för återvinning med sina erfarenheter från textilprojektet SIPTex samt Åsa Fredriksson Jedeskog, hållbarhetsspecialist på Kicks som är ansvarig för projektet hållbarhetsinitiativet som gäller insamling av kosmetiskt avfall och som har blivit en stor succé både hos kunder och kommuner.

Anmäl dig redan i dag till denna viktiga och inspirerande mötesplats för framtidens innovativa återvinning och återbruk där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Varmt välkommen i december!

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08 587 662 00
E-post: stefan.broman@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER

Framtidens innovativa återvinning & återbruk samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer.

sponsorship3

Framtidens innovativa återvinning & återbruk erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom avfallshantering. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Sales Manager
Tel: 08 587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn öppnar konferensen
09:40 TRENDER OCH FRAMTID

Hur skapar vi framtidens resurseffektiva samhälle med en cirkulär ekonomi? - projekt Polcirkeln


• Vikten av att ställa om samhällsekonomin till att bli smartare, mer inkluderande och innovativ för en långsiktigt konkurrenskraftig framtid
• Vad innebär egentligen EU:s nya paket för en cirkulär ekonomi?
• Viktigaste lärdomarna från projektet Polcirkeln och utmaningar för en ökad åter-vinning

Jenny Sahlin, partner och senior konsult, Profu
10:30 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:00 Hur kan man revolutionera textilsortering för återvinning? Erfarenheter från textilprojektet SIPTex

• Vad är syfte och mål med projektet och vilka aktörer är involverade?
• Samarbete för framgång med ett brett konsortium bestående av elva projektparter som omfattar forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil som t.ex. H&M och Gina Tricot
• Vikten av sorteringslösningar som är anpassade efter textilåtervinnarnas och textilföretagens behov
• Så har vi byggt en unik testmiljö och pilotanläggning för automatiserad textilsortering
• Vilka förbättringseffekter kan vi se inom projektet och vad är nästa steg?

Maria Elander, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet
12:00 Framtidens innovativa återvinning & återbruk samlar branschens experter!

Detta är ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom återvinningsområdet. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Som samarbetspartner har du möjlighet att synas under denna programpunkt på konferensen.

Kontakta Roland Behrendt på 08-58766277 eller roland.behrendt@insightevents.se för en intresseanmälan.
12:30 Lunch med nätverkande
13:30 DISKUSSIONSPUNKT OCH ERFARENHETSUTBYTE

Vad måste du tänka på för att skapa framtidens innovativa återvinning och återbruk? – utmaningar och möjligheter


• Hur kan Sverige bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall?
• Vikten av nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer för att nå våra mål
• Aktuella projekt och innovationer där vi kan lära av varandra för att skapa framtidens innovativa återvinning och återbruk
• Vilka utmaningar och möjligheter ser du inom den närmsta framtiden för en effektiv avfallshantering?
14:00 PRAKTIKFALL

Hållbarhetsinitiativet - insamling av kosmetiskt avfall en stor succé både hos kunder och kommuner


• Förbrukade produkter lämnas in i ett urval av KICKS butiker i Stockholm istället för på som komplement till miljöstation eller och återvinningscentral
• Över 2,3 ton kosmetiskt avfall har samlats in sedan starten våren 2017
• Med butiker i runt 90 kommuner i Sverige finns mycket goda förutsättningar för framtida samarbete med flera kommuner

Åsa Fredriksson Jedeskog, hållbarhetsspecialist och ansvarig för projektet, KICKS
14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:00 PRAKTIKFALL

Nollvisionen mot att material som kan återvinnas deponeras eller förbränns


• Vad gör vi på ESEM för att skapa en Nollvision
• Vad kommer vi att göra mer på ESEM framöver
• Genomgång av projekt där ESEM kommit i stort sätt ner till NOLL

Vesa Hiltula, affärsområdeschef återvinning, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (EEM)
16:00 Moderatorn avslutar den första konferensdagen
09:00 Moderatorn öppnar upp konferensens andra dag
09:10 PRAKTIKFALL

Så arbetar vi proaktivt med att ta fram nya innovativa lösningar för återvinning och återbruk inom Nacka kommun


• Återanvändning ett prioriterat område inom kommunens avfallsplan för en långsik-tig satsning på hållbarhet och minskad mängd avfall
• Praktiska exempel på vad vi har gjort inom kommunen;
- Älta kretsloppscentral, unik i sitt slag med t.ex. en kreativ studio för pedagogisk och utforskande verksamhet
- Miljönär märkning en del av vårt förebyggande arbete med avfall för ett mer håll-bart samhälle
• Vilka lärdomar och erfarenheter kan vi dra utifrån projekten?

Catarina Östlund, avfallshandläggare och ansvarig för återanvändning, Nacka Vatten & Avfall
10:00Förmiddagskaffe och nätverkande
10:30PRAKTIKFALL

Så arbetar Stockholms stad med innovativa lösningar för att effektivisera återbrukshanteringen


• Så har vi tagit fram nya kreativa insamlingssätt inom Stockholms stad
• Smarta automatiska miljöstationer som är robotstyrda för minskade transporter och säkrare inlämning och avhämtning
• PopUp containers strategiskt placerade runt om i staden för ett effektivare återbruk som stimulans för den cirkulära ekonomin
• Vilka lärdomar och erfarenheter från införandet av detta kan vi dra och vad är nästa steg?

Peter Nyström, chef återvinningscentraler och farligt avfall, Stockholm stad
11:30Lunch med nätverkande
12:30 Hur kan design inspirera och skapa en beteendeförändring som ger ökad återvinning och ökat återbruk?

• Stockby Returpark utsågs till Årets Återvinningsanläggning 2016 - hur tankarna gick kring strategierna, vilka erfarenheter som kommit ur projektet och vad resultatet blev.
• Målet i projektet var en högre grad av återbruk, återvinning och renare fraktioner, något som krävde beteendeförändringar. Hur såg receptet till denna framgångssaga ut?
• Hur kan framtiden se ut med bostadsnära återvinning och återbruk i den cirkulära staden?


Jonas Torstensson, MD / Industrial designer and artist & Linda Röjås Söderman, Strategic AD / Designer, Torstensson Art & Design
13:30 Eftermiddagskaffe med nätverkande
14:00Vad gör vi inom miljöområdet hos Järfälla kommun för att skapa ett hållbart samhälle

• Vikten av att förankra miljömålen hela vägen i de lokala beslutsprocesserna
• Hur motiverar man sina kommuninvånare att ta ansvar för miljöarbetet?
• Exempel på olika projekt inom miljöområdet som vi gör inom kommunen – praktiska erfarenheter och lärdomar

Megha Huber, tf. miljöstrategisk chef, Järfälla kommun
15:00 Moderatorn avslutar konferensen

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

TALARE

atervinning_talare2

Jenny Sahlin
Partner och senior konsult, Profu

atervinning_talare3

Maria Elander
Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

atervinning_talare7

Åsa Fredriksson Jedeskog
Hållbarhetsspecialist och ansvarig för projektet, KICKS

atervinning_talare6

Vesa Hiltula
Affärsområdeschef återvinning, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Megha Huber
Tf. miljöstrategisk chef, Järfälla kommun

atervinning_talare5

Peter Nyström
Chef återvinningscentraler och farligt avfall, Stockholm stad

Jonas Torstensson
MD / Industrial designer and artist, Torstensson Art & Design

Linda Röjås Söderman
Strategic AD / Designer, Torstensson Art & Design

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PrislistaBoka t.o.m 1/11Boka t.o.m 27/11Boka fr.o.m 28/11
Konferens 2 dagar8 980 kr9 980 kr11 980 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
e-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 00

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 77

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14