maj 19, 2023 Webmaster

Hybrida ledarskapet

Hybrida ledarskapet

– strategier och handlingsplan för en framgångsrik hybrid arbetsplats

Datum på förfrågan

Varför kan vi inte bara koppla upp oss på Teams, Miro eller någon annan plattform och jobba hemifrån?

Många har upptäckt fördelarna med att kunna jobba delvis på distans. Vilket har ökat friheten för medarbetarna och, på många sätt, gjort deras liv enklare. De flesta vill helt enkelt inte vara på kontoret fem dagar i veckan. Denna ökade frihet har öppnat upp för nya möjligheter och nya utmaningar;

• Hur arbetar hybrida team innovativt, effektivt och där samarbete gynnas?
• Hur säkras tilliten och hur hanterar vi gränsdragningsproblematik?
• Kan jag som chef säga att jag tänkt till i det hybrida landskapet så att det fungerar bra för medarbetarna?
• Om medarbetarna vill arbeta mer än 50% hemifrån, Hur ställer man sig till arbetsmiljöansvaret?
• Hur utvecklar vi teamkänslan när halva styrkan jobbar digitalt? Är den fortfarande lika viktig?

Syftet med den här kursen är att skapa förståelse om den hybrida arbetsplatsen och dess ledar-och medarbetarskap. Att gå från digitisation till digitalisation.

Genom att kombinera det bästa från två världar, ger den hybrida arbetsplatsen oss möjligheten att arbeta på ett sätt som är flexibelt, produktivt och balanserat, samtidigt som den öppnar upp för nya perspektiv och möjligheter för både företaget och dess anställda.

Denna kurs ger dig praktiska verktyg och metoder som hjälper dig att förstå och anpassa sig i den snabbt föränderliga arbetsplatsen.

Vi kommer ta upp och diskutera utmaningar du kommer ställas inför, eller står inför nu. Vi ser fram emot att hjälpa dig navigera framgångsrikt i den hybrida arbetsplatsen.

Vi hälsar dig varmt välkommen på kusen i oktober!

Stefan Broman, senior projektledare, Insight Events Sweden & kursledarna Therese, Natalie och Martin

KURSLEDARE

Therese Clarholt
Therese har erfarenhet som Scrum Master och Hybrid Coach från bland annat SEB och Clarholt Consult. Hon har också nyligen utbildat sig som Agile Project Manager på Changemaker Education. Hon har upplevt både motgångar och vinningar med den hybrida arbetsplatsen och kan med sin erfarenhet bidra med att hitta balansen och hjälpa team skapa hållbara och utvecklande arbetssätt för att få ut det bästa av två världar.

Natalie Nilsson
Natalie har erfarenhet som IT-projektledare på Internetstiftelsen och digital specialist på Clarholt Consulting som DigiCoach. Hon har också nyligen utbildat sig som Agile Project Manager på Changemaker Education. Hon drivs av att skapa möjligheter för en hybrid arbetsplats med det spektrum av digitala verktyg som finns tillgängliga idag. För Natalie är en hybrid arbetsplats en av de viktigaste nycklarna till framtidens framgångsrika arbetssätt.

Martin Hallengren
Martin har erfarenhet som kursledare och managementkonsult i drygt 2 decennier. Han har haft några tusen kursdeltagare på otaliga kurser och utbildningar inom ledarskap, förändringsledarskap, krisledarskap och medarbetarskap. Hög kompetens inom organisationspsykologi och hur man bygger högpresterande team och ledningsgrupper som utvecklas mer till ett strategiskt superteam. Han har bland annat arbetat med att sätta Clarion Hotels interna varumärke ”Attitude at Clarion” där de jobbade med passionen i medarbetar- och ledarskapet. Han har också jobbat med ComHem där de arbetade med att hela organisationen skulle bli mer syftesdriven. De senaste åren har Martin jobbat mycket med att implementera psykologisk trygghet i flera olika organisationer. Arbetat med ett ledarskap som stödjer Tillitsbaserad styrning. Han har också byggt upp konsulthuset LevelUp Partners där de nu är en stark kompetent kärna med 4 olika ägare.

PROGRAM

PROGRAM DAG 1

VAD ÄR DEN HYBRIDA ARBETSPLATSEN?
• Fördelar och utmaningar
• Verktyg och riskanalys för att överbrygga och minimera utmaningar
• Strategi för en framgångsrik hybrid implementation
• Strukturer som säkrar den hybrida arbetsplatsen

HYBRIDA LEDARSKAPET – VAD ÄR DET OCH HUR ÄR HYBRIDCHEFEN?
• Hur är en hybrid chef?
• Hybrida ledarskapet – ledarens framgångsfaktorer
• Hur skapar man trygghetsbaserad kultur i ett team som arbetar hybrid?
• Feedback-kultur i en hybrid miljö?
• Motivationskrafter i hybrid miljö som driver engagemang.
• Do’s and Don’ts i hybrid facilitering
• Rekrytera hybrid/digitalt
• Motiverar och inspirera

HYBRIDA MEDARBETARSKAPET
• Skapa Hybrid WoW
• Medarbetaransvaret på den hybrida arbetsplatsen
• Framgångsfaktorer för effektivt teamarbete

PROGRAM DAG 2

BALANSEN MELLAN VÅRT FYSISKT SOCIALA BEHOV OCH ARBETE I EN DIGITALISERAD MILJÖ
• Hur fungerar människor i en alltmer digitaliserad värd?
• Psykosociala behov

ARBETSMILJÖ – PSYKOSOCIAL OCH FYSISK
• Arbetsgivaransvaret
• Chefens ansvar för arbetsmiljön
• God arbetsmiljö i en hybrid miljö

VARFÖR KOMMER VI STANNA I DEN HYBRIDA ARBETSPLATSEN?
• Spekulationer kring framtiden – vad säger forskningen?

DIGITAL/HYBRID ONBOARDING
• Kommunikation i en hybrid miljö
• Tekniken och verktygen

STRATEGIER OCH HANDLINGSPLAN FÖR EN FRAMGÅNGSRIK HYBRID ARBETSPLATS
• Syftet med en hybrid arbetsplats
• Strategier för att uppfylla det hybrida arbetets syften
• Bygga en bra handlingsplan för implementation och underhåll av en hybrid arbetsplats

HÅLLTIDER DAG 1 OCH DAG 2

09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

LOKAL

Stokholm, lokal meddelas närmre eventet

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
Tfn: +46 (0)8 587 662 23
E-post: stefan.broman@insightevents.se