InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Hur utvecklar du ett aktivt och effektivt informationssäkerhetsarbete på ett systematiskt sätt?

OBS! Kursen är tyvärr inställd och anmälan ej möjlig. Nya datum publiceras framöver.

Dags att ta nästa steg? Då är det här kursen för dig! På kursen Informationssäkerhet i praktiken – grundkurs för dig som behöver få kontroll på er informationssäkerhet inom organisationen. Här får du möjlighet att vässa din kompetens ytterligare, så att du och hela din organisation ska kunna nå framgång inom detta affärskritiska område.

När samhället digitaliseras, blir informationssäkerheten ännu viktigare och desto fler berörs också av den. Idag är informationssäkerhet, allas problem där samtliga i en organisation har ett ansvar för att upprätthålla informationssäkerheten, även om du är långt från IT-avdelningen.

Det är viktigt att organisationen gör tillräckliga investeringar tekniskt men framförallt också kring de mjuka aspekterna. De anställdas medvetenhet kring riskerna måste höjas och samtidigt måste rätt kompetens finnas på plats för att på ett proaktivt sätt minska riskerna.

Vi kommer under kursen visa i praktiken hur du hittar rätt nivå på informationssäkerheten i den dagliga verksamheten inom organisationen.

Varmt Välkommen!

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
08 – 587 662 23

KURSLEDARE

Johan Hedin, Senior Konsult informationssäkerhet & Team Leader på Secana. Johan har lång erfarenhet av arbete inom ICT, informationssäkerhet och systematiskt säkerhetsarbete inom både offentlig och privat sektor. Han har god kunskap om var och hur säkerhetslösningar kan stärka verksamhetsnytta och t.ex. förbättra tillgänglighet och robusthet.

Per Fjellman, Security Advisor & Team Leader på Secana. Per har lång erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd, informationssäkerhet och systematiskt säkerhetsarbete inom en mängd myndigheter och företag med höga krav på säkerhet. Han är generalist med inriktning mot systematiskt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt säkerhetsarbete. Per har särskilt fokus på analyser, planering och utvärdering mot krav och behov.

KURSEN VÄNDER SIG TILL

Kursen är för dig som vill öka din förståelse för informationssäkerhetsområdet och för hur man går från strategi till praktik i arbetet med att stärka informationssäkerhet i en organisation.

Exempel på deltagare som skulle kunna ha glädje av kursens innehåll…

Är individer med en befattning som innebär ett säkerhetsansvar, har en specialistroll inom området, säkerhetshandläggare eller, befattningar som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor i det vardagliga arbetet (exempelvis HR, kommunikation osv) och som vill lära sig mer om hur man får informationssäkerhet att fungera i verkligheten.

PROGRAM

Kursen är på introduktionsnivå så inga speciella förkunskaper krävs. Under kursen behandlar vi relevanta utgångspunkter för informationssäkerhetsarbetet ur både strategiskt, praktiskt och tekniskt perspektiv för att Du som ansvarar informationssäkerheten i din organisation skall få en bra grund att stå på.

Kursen kommer bland annat ta upp frågor som:

• Vad är informationssäkerhet?
• Vilka regelverk och standarder påverkar informationssäkerhetsarbetet? (GDPR, NIS-direktivet, Säkerhetsskyddslagen, ISO/LIS)
• Hur organiserar vi informationssäkerhetsarbetet på bästa sätt?
• Informationsklassificering och behörigheter
• Personalsäkerhet
• Fysisk & Miljörelaterad säkerhet
• Information, utbildning och säkerhetskultur
• Uppföljning och utvärdering av informationssäkerhetsarbetet.
• IT & Kommunikationssäkerhet
• Nätverkssäkerhet
• Molnstrategi
• Uppdatering & Loggning
• Säkerhet i utvecklingsprocesser
• Skadlig kod

Kursen vänder sig till dig som har en roll eller ett uppdrag inom din organisation som innebär att du har ett säkerhetsansvar, eller kommer i kontakt med informationssäkerhetsfrågor i ditt vardagliga arbete, och vill öka din förståelse för informationssäkerhetsområdet samt utveckla och bredda din kompetens.

HÅLLTIDER

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:00 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Offentlig sektor: 12.990 | Privat sektor: 15.990

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se