Insight_finance_Straight_Blue

LÄS MER OM KONFERENSEN (NY SIDA)

header5

NYA UTMANINGAR FÖR SVERIGE & FRAMTIDENS FINANSMARKNAD

  • Nya regelverk för en hållbar finansmarknad
  • Hantering av geopolitisk risk
  • Panel – hållbara och etiska investeringar
  • Aktuell penningpolitik – Riksbanken
  • Panel – allokeringsstrategier & alternativa investeringar – risk eller möjlighet?
  • Verktyg och modeller för att styra finansiella portföljer – vetenskapligt baserade mål för hållbar utveckling
  • Panel – förutsättningar för ett välfungerande finanspolitiskt ramverk och spelplan

SvD Investor Summit 2019 är ett unikt event som samlar den mest initierade gruppen av sakkunniga inom området för att diskutera förutsättningarna för de institutionella investerarna under det kommande året. Här får du den omvärldsbevakning och de nya kontakter som behövs för att fatta bättre beslut.

Välkommen!

LÄS MER OM KONFERENSEN (ÖPPNAS I NY SIDA)

HÄMTA BROSCHYR

Broschyren för 2019 är under bearbetning, tills vidare kan du ta del av förra årets broschyr!

KONTAKT

Senior projketledare
Josefine Lindblad
Tfn: +46 8 587 662 00
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

KONFERENS I SAMMARBETE MED

SvD

EVENTS I SAMARBETE MED SVD

4 september 2019

SvD Energy Summit

2 oktober 2019

SvD Insurance Summit

12 februari 2020

Bank Summit

15 september 2020

Investor Summit