Insight_finance_Straight_Blue

LÄS MER OM KONFERENSEN (NY SIDA)

header5

NYA UTMANINGAR FÖR SVERIGE & FRAMTIDENS FINANSMARKNAD

Förändringens vindar blåser, men åt vilket håll? Omvärldens politik är osäker och vi har ännu inte sett slutkonsekvenserna av Brexit. Inte heller vet vi vilka kort Trump planerar att spela ut härnäst. Hur  länge ska noll och negativa räntor ha greppet om oss och hur ser det egentligen ut med tillväxten i Europa?  Att investera i  tider som dessa är varken enkelt eller utan risk.  På årets SvD Investor summit  belyser vi det dagsaktuella landskapet och diskuterar  vilka konsekvenser och utmaningar det innebär för dig som som institutionell investerare. Hur bör portföljer diversifieras för att nå rätt allokering? Ökad andel alternativa investeringar – risk eller möjlighet? Vad är nästa steg inom ESG  för maximal avkastning?

SvD Investor Summit 2018 är ett unikt event som samlar den mest initierade gruppen av sakkunniga inom området för att diskutera förutsättningarna för de institutionella investerarna under det kommande året. Här får du den omvärldsbevakning och de nya kontakter som behövs för att fatta bättre beslut.

LÄS MER OM KONFERENSEN (ÖPPNAS I NY SIDA)

HÄMTA BROSCHYR

Broschyren för 2018 finns tillgänglig nedan!

KONTAKT

Senior projketledare
Josefine Lindblad
Tfn: +46 8 587 662 00
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

KONFERENS I SAMMARBETE MED

SvD

EVENTS I SAMARBETE MED SVD

Konferensen passerad, nytt datum ej bestämt

Financial Forum

15 maj 2018

Investor Summit

19-20 september 2018

SvD Energy Summit

13 februari 2019

Bank Summit