InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Du som arbetar som nämndsekreterare har en intensiv roll med många olika arbetsuppgifter och utmaningar. Vi har därför satt ihop en kurs för att underlätta när du snabbt måste lösa olika frågeställningar enligt aktuell lagstiftning och formailakrav. Vi kommer att ha gruppdiskussioner där ni kan ta upp era problemformuleringar som du tar med dig från din arbetsplats. Vi kommer att fokusera på nedan punkter under de två dagarna:

  • Ny kommunallag januari 2018 – vad innebär den för dig som nämndsekreterare?
  • Nämndsekreterarrollen – hur arbetar du som stöd till ordföranden?
  • Beslutsgången – hur hanteras yrkanden och propositioner?
  • Hur skriva korrekta och ändamålsenliga protokoll?
  • Offentlighetsprincipen – vad innebär den i praktiken inom nämndadministrationen?
  • Skyddet av personlig integritet och hantering av personuppgifter

Hjärtligt välkomna!

Christine Angerman, Projektledare
CKU – Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

PROGRAM

Programmet är under bearbetning och publiceras snart!

HÄMTA BROSCHYR

Programmet är under bearbetning och broschyren publiceras snart!

ANMÄLAN

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se