InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Kan du leda mer framgångsrikt än vad du gör idag?

Den framgångsrika kursen på marknaden – skräddarsydd för dig som är ledare, samordnare, koordinatorer, projektledare, arbetsledare och teamledare.

Obs! Kursen är tyvärr inställd. Nytt datum kommer inom kort.

Börja i rätt ände och utveckla din personliga ledarstil! Hundratals professionella ledare över hela landet har redan antagit utmaningen och resan mot framgång genom att gå på originalet av kursen Ledare men inte chef.

Kursen leds av en av Sveriges mest engagerade och kunnigaste inom ledarskap och organisation – Martin Hallengren. Kursen har genomgående fått toppbetyg vilket borgar för hög kvalitet – och att du verkligen får med dig kunskaper som kommer till användning på din arbetsplats.

Vi vet idag att informella ledare är oerhört viktiga då de ofta fungerar som kuggar i verksamheten, påverkar resultatet positivt och gör verksamheten trivsam och lukrativ. Just därför har du som informell ledare stora möjligheter att påverka och förändra! Men för att kunna nå din maximala kapacitet som ledare måste du komma underfund med vad som krävs av din roll och vad det egentligen är som förväntas av dig, samtidigt som du måste förstå och utveckla din egen ledarstil – något du intensivt tränas på under kursen.

Kursen bygger på din egen aktiva medverkan och ger dig träning och praktiska tips på hur du undviker att bli trängd mellan medarbetare och chefer. Du lär dig utforma ditt budskap så det når fram och får färdigheter i hur du skapar förtroende och vänder negativa attityder. Du får också utvärdera dina egna starka sidor och identifiera de områden där du kan öka din förmåga, samtidigt som du får ta del av hur du skapar dynamik i en arbetsgrupp.

Kursen är unik på flera sätt. De två dagarna är intensiva, interaktiva och mycket utvecklande. Men det stannar inte där. Efter kursens slut följer Martin Hallengren upp deltagaren för personlig feedback för att säkerställa kurskunskaperna och fortsatt utveckling! Du har möjligheten att bolla dina utmaningar med kursledaren efter kursen när du har behov av det!

Vilket intryck du gör som informell ledare lägger grunden för din framtida karriär. Du får flera framgångsfaktorer som är unikt anpassade för dig att använda efter kursen. Är du redo för att nå balansen i rollen som chef/ledare och kollega?

Anta utmaningen och anmäl dig idag!

Josefine Lindblad
Senior projektledare
Insight Events Sweden
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

MER OM KURSEN

KURSLEDARE

Martin HallengrenMartin Hallengren arbetar med utbildningar och konsultuppdrag inom ledarskap och organisationsutveckling. Martin har lång erfarenhet av att driva större marknadsföringsprojekt för multinationella företag och är en mycket uppskattad kursledare. Han har tidigare suttit i ledningsgruppen för Folksam Företag och varit ansvarig för konsultgruppen på Syslogic. Läs vår intervju med Martin.

MAXIMERA KUNSKAPERNA

Personlig feedback
Kursledare Martin Hallengren följer upp deltagarna efter kursen för personlig feedback. 6 månaders ledarskapscoachning ingår för att säkerställa kunskaperna och fortsatt utveckling.

HÖGSTA KVALITET

hogsta-kvalitetLedare utan chef är uppskattad av tidigare deltagare. snittbetyget från tidigare kurser är 5,5/6!

PROGRAM

LEDARSKAP, VAD INNEBÄR DET?
• Behovet av ledarskap och risker med avsaknaden av ledare
• Framgångsfaktorer för ett lyckas som ledare
• Det stora behovet av duktiga ledare inom projektgrupper, nätverk och allianser
• Att leda utan att vara chef, går det?
• Hur arbetar jag med ständig utveckling i mitt ledarskap?
FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP UTIFRÅN DINA FÖRUTSÄTTNINGAR
• Nyttan av att utveckla sin egen plattform för att få en fungerande ledarstil
• Organisationens och dina värderingar – människosyn, gemensam vision, företagskultur och lojalitet
• Din kapacitet, vilja och personlighet är grunden för hur du ska lyckas som ledare
• Lär dig identifiera de områden där du kan öka din egen förmåga
• Hur fungerar en ansvarsfunktion utan personalansvar?
• Hur ska du kommunicera med din egen chef om vilket stöd och uppmuntran du behöver?
• Hur får du rätt mandat i din roll som ledare?
ENGAGERA ALLA I GRUPPEN OCH NYTTJA ALLAS STYRKOR PÅ RÄTT SÄTT
• Varför agerar vi som vi gör? Människors karaktärsdrag, basbehov, talanger och drivkrafter
• Hur uppstår informellt ledarskap och vilka möjligheter och utmaningar finns?
• Det coachande ledarskapet – hur fungerar det?
KONSTEN ATT AGERA FRAMGÅNGSRIKT I LEDARROLLEN
• Vilka förväntningar ställs på dig, vilket ansvar har du?
• Utkristallisera din egen roll
• Att skapa positiva attityder, motivation och engagemang i gruppen
• Vilket inflytande har du som informell ledare?
• Att sälja in idéer, klargöra mål och skapa delaktighet i gruppen
• Förändringar av organisationen – så hanterar du och bearbetar du rädslan vid förändringar
• Verktyg för att samarbeta bättre med medarbetare/kollegor som är svåra att nå
• Balansgången mellan att vara både ledare och kollega
• Öva på olika metoder att kommunicera mål samt motivera och stimulerar dina medarbetare
ATT TÄNKA OCH AGERA SOM EN RIKTIG LEDARE
• Förståelse för hur viktiga de yttre förutsättningarna är för dig och gruppen
• Arbeta med förbättringar som undanröjer olika hinder för dig och gruppen
• Förståelse för organisationens psykologi
• Hantera stress på ett bra sätt för dig och din grupp
• Hur behåller jag och hur nyttjar jag mina högpresterare på bästa sätt?
ATT JOBBA RÄTT MED MÅLSTYRNING
• Att sätta smarta mål – fördelar och nackdelar med metoden
• Sätt mål som engagerar och som inte har några begränsningar
• Hur kommunicerar jag ut övergripande mål?
• Kommunicera nedbrutna mål och uppdrag på individnivå
KONFLIKTHANTERING
• Varför uppstår konflikter?
• Olika nivåer av konflikter
• Att jobba förebyggande så att konflikter undanröjs
• Hur ska jag tänka i en konfliktsituation?
• Vad händer om jag hamnar i en konflikt som ledare?
• Identifiera konflikter på ett tidigt stadie
KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP
• Ledarens roll i att transportera information i organisationen
• Hur fungerar ledningsprocessen ur ett kommunikativt perspektiv?
• Vad vill medarbetarna veta, vilka frågor vill de ha svar på kontinuerligt

DAG 1

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:30 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

DAG 2

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:15 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

Prislista

Jubileumspris: 8 790 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Josefine Lindblad
E-post: Josefine.Lindblad@insightevents.se