InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Kan du leda mer framgångsrikt än vad du gör idag?

Den bästa kursen på marknaden för ledare, samordnare, koordinatorer, projektledare, arbetsledare och teamledare.

Börja i rätt ände och utveckla din personliga ledarstil! Hundratals professionella ledare över hela landet har redan antagit utmaningen och resan mot framgång genom att gå på originalet av kursen Ledare men inte chef.

Kursen leds av en av Sveriges mest engagerade och kunnigaste inom ledarskap och organisation – Martin Hallengren. Kursen har genomgående fått toppbetyg vilket borgar för hög kvalitet – och att du verkligen får med dig kunskaper som kommer till användning på din arbetsplats.

Vi vet idag att informella ledare är oerhört viktiga då de ofta fungerar som kuggar i verksamheten, påverkar resultatet positivt och gör verksamheten trivsam och lukrativ. Just därför har du som informell ledare stora möjligheter att påverka och förändra! Men för att kunna nå din maximala kapacitet som ledare måste du komma underfund med vad som krävs av din roll och vad det egentligen är som förväntas av dig, samtidigt som du måste förstå och
utveckla din egen ledarstil – något du intensivt tränas på under kursen.

Kursen bygger på din egen aktiva medverkan och ger dig träning och praktiska tips på hur du undviker att bli trängd mellan medarbetare och chefer. Du lär dig utforma ditt budskap så det når fram och får färdigheter i hur du skapar förtroende och vänder negativa attityder. Du får också utvärdera dina egna starka sidor och identifiera de områden där du kan öka din förmåga, samtidigt som du får ta del av hur du skapar dynamik i en arbetsgrupp.

Kursen är unik på flera sätt. De två dagarna är intensiva, interaktiva och mycket utvecklande. Men det stannar inte där. Du har också möjlighet att välja till HPTN – Personlighetsanalys med Martin Hallengren innan kursens start. Efter kursens slut följer Martin Hallengren upp deltagaren för personlig feedback för att säkerställa kurskunskaperna och fortsatt utveckling! Du har möjligheten att bolla dina utmaningar med kursledaren efter kursen när du har behov av det!

Vilket intryck du gör som informell ledare lägger grunden för din framtida karriär. Du får flera framgångsfaktorer som är unikt anpassade för dig att använda efter kursen. Är du redo för att nå balansen i rollen som chef/ledare och kollega?

Anta utmaningen och anmäl dig idag!

Josefine Lindblad
Senior projektledare
Insight Events Sweden
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

MER OM KURSEN

KURSLEDARE

Martin HallengrenMartin Hallengren arbetar med utbildningar och konsultuppdrag inom ledarskap och organisationsutveckling. Martin har lång erfarenhet av att driva större marknadsföringsprojekt för multinationella företag och är en mycket uppskattad kursledare. Han har tidigare suttit i ledningsgruppen för Folksam Företag och varit ansvarig för konsultgruppen på Syslogic. Läs vår intervju med Martin.

MAXIMERA KUNSKAPERNA

Personlig feedback
Kursledare Martin Hallengren följer upp deltagarna efter kursen för personlig feedback. 6 månaders ledarskapscoachning ingår för att säkerställa kunskaperna och fortsatt utveckling.

HPTN – Personlighetsanalys
Möjlighet att välja till HPTN – Personlighetsanalys med Martin Hallengren innan kursens start.

HÖGSTA KVALITET

hogsta-kvalitetLedare utan chef är uppskattad av tidigare deltagare. snittbetyget från tidigare kurser är 5,5/6!

PROGRAM

Ledarskap, vad innebär det?

 • Behovet av ledarskap och risker med avsaknaden av ledare
 • Synen på ledarrollen, så har den förändras
 • Framgångsfaktorer för ett gott ledarskap
 • Det stora behovet av duktiga ledare inom projektgrupper, nätverk och allianser
 • Att leda utan att vara chef, går det?

Framgångsrikt ledarskap utifrån din personlighet

 • Nyttan av att utveckla sin egen plattform för att få en fungerande ledarstil
 • Organisationens och dina värderingar – människosyn, gemensam vision, företagskultur och lojalitet
 • Förtroendekapitalet – trovärdighet gentemot chefer, kollegor, medarbetare och kunder
 • Hur ska du kommunicera med din egen chef om vilket stöd och uppmuntran du behöver
 • Din kapacitet, vilja och personlighet grunden för hur du ska lyckas som ledare
 • Lär dig identifiera de områden där du kan öka din egen förmåga

Funktionellt ledarskap, att vara ledare men inte chef

 • Hur uppstår informellt ledarskap och vilka möjligheter och utmaningar finns?
 • Hur fungerar en ansvarsfunktion utan personalansvar?
 • Vilket inflytande har du som informell ledare?

Konsten att agera framgångsrikt i rollen som informell ledare

 • Vilka förväntningar ställs på dig, vilket ansvar har du? Utkristallisera din egen roll
 • Att skapa positiva attityder, motivation och engagemang i gruppen
 • Det coachande ledarskapet – hur fungerar det?
 • Att sälja in idéer, klargöra mål och skapa delaktighet i gruppen
 • Förändringar av organisationen – så hanterar du och bearbetar du rädslan, skapar nya förväntningar och nya mål
 • Balansgången mellan att vara både ledare och kollega
 • Öva på olika metoder att kommunicera mål och motivera personal

Den informella ledarens funktioner

 • Att leda i framgång och i motgång
 • När gruppen vuxit sig för stor för en ensam ledare
 • Den informella ledaren, en blivande efterträdare till chefen

Vad krävs för ett fungerande team

 • Ledarskap i team och sammansättning av teamet
 • Att få gruppen att fungera
 • Hur skapar du en grupp som presterar högre resultat?
 • Delegering – att våga släppa vissa uppgifter och låta andra få ta ansvar
 • Dra fördel av människors olikheter och särskiljande egenskaper

Klarspråk och problemlösning

 • Klarspråk – att kommunicera rakt och tydligt
 • Hur kan du identifiera och uppfatta misstolkningar av din kommunikation?
 • Kommunikation med din egen chef, förhållningssätt till övriga funktioner och vad de bör känna till om ditt ledarskap
 • Utebliven kommunikation och hur det utrymme som uppstår fylls av spekulation, rykten, ovisshet
 • Att vända negativt agerande och förebygga konflikter
 • Öva på att tolka hur ett budskap kan uppfattas
09.00 Registrering med morgonkaffe
09.30 Kursdag 1 inleds
09.15 Kursdag 2 inleds
10.30 Förmiddagskaffe
12.30 Lunch
15.30 Eftermiddagskaffe, kursdag 1
15:00 Eftermiddagskaffe, kursdag 2
17.00 Kursdag 1 avslutas
16.30 Kursdag 2 avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

Prislista

Jubileumspris kurs: 8 790 kr
Kurs inklusive HPTN – personlighetsanalys: 11.790 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Josefine Lindblad
E-post: Josefine.Lindblad@insightevents.se