InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Framtidssäkra din kompetens inom patent

OBS! Kursen är tyvärr inställd!

talare_penningtvatt201911

Här får du möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper för ditt dagliga arbete inom patent. Att vara förberedd och hantera patentarbetet mer effektivt skapar värde för din organisation. Det praktiska och dagliga arbetet består av många olika komponenter och de strategiska valen får allt större betydelse. Hur kan organisationen rationaliseras så att hanteringen av allt från inlämning av patentansökningar, varumärkesregistrering, designskydd, hantera tvister och portföljhantering kan göras mer effektivt. Bland annat kommer kursen ta upp hur en organisation kan byggas upp för att hantera patentfrågor mer effektivt och det strategiska valet att antingen sköta delar internt eller outsourca.

Patent och immateriella tillgångar utgör idag ett stort värde för företag och organisationer – patentbranschen är snabbrörlig och kunskapsintensiv vilket ställer höga krav på att skaffa sig rätt information och kunskap. Hur ska man tänka, hantera och skapa en organisation för att underlätta att ta rätt strategiska beslut. Dessutom hur ska man agera för att patent/immaterialrätt ska uppmärksammas i hela organisationen, så att beslut tas på rätt nivå. Att optimera och skapa ett bättre arbetsflöde kan i det långa loppet också öka värdet.

Ta del av kursledare Simone Frattasi, från Sony Mobile Communications, erfarenheter. Så missa inte denna 2-dagars kurs som ger dig tillfälle att i detalj lära dig mer om patent/immaterialrätt och dess innehåll, innebörd och konsekvenser.

Varmt välkommen till Stockholm 7-8 mars!

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden

Kursen vänder sig till…

…patent heads, patent directors, patent managers, counsels, specialists, professionals, managers, in-house patent attorneys, paralegals and patent attorneys from private practice.

Kursledare

kursledareSimone Frattasi är europeisk patentadvokat och telekommunikationsingenjör med en doktorand i trådlös mobilkommunikation. Från 2016 är han Patent Section Manager på Sony Mobile Communications i Lund. Tidigare har han varit patentadvokat hos två danska IP-företag (Patrade och Plougmann & Vingtoft) samt varit teknisk projektledare på Aalborg Universitet, Danmark. Han var medgrundare av Kyranova Ltd. och ordförande för ISABEL och CogART Conferences. Han är huvudförfattare till boken: ”Mobile Positioning and Tracking: from Conventional to Cooperative Techniques” och svensk representant I “ISO-TC279: Innovation Management System, WG3, Riktlinjer för IP-hantering”.

PROGRAM

Patent Portfolio Generation and Management

Strategizing patent portfolio generation and management
• Aligning IP strategy with R&D and business strategies

Building and managing the Patent Department
• Team analysis
• Hiring employees and in-house consultants
• Workload assessment of patent engineers and assistants
• Performance assessment of patent engineers and assistants
• Defining Patent Department goals
• Essentials of project management
• Reporting to top management
• Collaborating among Patent Sections
• Auditing

Creating IP awareness and knowledge in the company
• Education

Budgeting patent portfolio generation and management
• Forecasting
• Monitoring
• Devising and timely implementing countermeasures

Organizing patent portfolio generation
• Workflow of patent portfolio generation
• Patent Department involvement in R&D process
• Generation of inventions
• Invention disclosure form
• Submission of inventions
• Screening
• Prior art searches
• Patent Committees
• Review processes
• Invention assessment
• Decisions
• Awards
• Providing feedback to inventors

Organizing patent portfolio management
• Workflow of patent portfolio management
• Tech-based organization
• Insourcing vs. outsourcing
• Internal instructions to patent engineers and assistants
• Outsourcing architectures
• Agreements with agents
• Agents’ schedule of fees
• Strengthening collaboration with and between agents

Filing strategies
• Strategies for priority filings
• Assignment of priority filings to agents
• Strategies for further filings
• Assignment of further filings to agents

Ensuring quality
• External instructions to agents
• Patent quality guidelines
• Quality monitoring of agents
• Reviews
• Checklists
• Scoring systems
• Providing feedback to agents
• Removing agents

Extracting value from the patent portfolio
• Patent types in a large patent portfolio
• Criteria for a valuable patent portfolio
• Identifying valuable patents
• Strategies for patent portfolio review
• Patent intelligence tools
• Analyzing and confirming value of identified patents
• Claim charting
• Ranking systems
• Dynamically adapting prosecution to value
• Targeted prosecution
• Accelerated prosecution
• Rational filing of divisional/continuation applications

Pruning the patent portfolio
• Advantages and disadvantages of different strategies
• Criteria

Risk management
• Risk assessment
• Criteria on when to perform FTO analysis

Conclusions

We reserve for any program changes

Dag 1
09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:45 Förmiddagskaffe
12:00 Lunch
14:30 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Dag 2
09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:45 Förmiddagskaffe
12:00 Lunch
14:30 Eftermiddagskaffe
15:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se