Insight_legal_Straight

LÄS MER OM KONFERENSEN (NY SIDA)

header

FRAMGÅNGSRIKA PATENT!

Tempot höjs, världen krymper och konkurrensen hårdnar. I denna tuffa verklighet blir det allt viktigare att bedriva patentarbete på ett strategiskt och effektivt sätt. Till denna 24:e årliga upplaga av Patentdagen har vi därför bjudit in talare som kan dela med sig av sina erfarenheter – så att du kan få inspiration och handfasta tips. Du kommer bland annat kunna fördjupa din kunskap om patentstrategi, domstolstvister, amerikansk patentpraxis, organisationsfrågor, samt patentfrågor vid licensiering och uppköp.

Dagen inleds med Carl Josefsson, president EPO – Boards of Appeal i München, som berättar om EPO’s utvecklingsarbete strukturellt och vad det lett till för resultat.

Bland de många praktikfallen kommer till exempel Sara Karlgren från Volvo Group Trucks Technology berätta om hur de har omarbetat sin IP-strategi och hur de arbetar utifrån den idag. Tomas Lundquist från Sobi belyser hur du kan hantera patentfrågor vid licensierings- och uppköpssituationer med timingen i behåll. Dessutom lyssnar vi till Katja Lindvall från Moving Floor som kommer berätta om IP-arbetet i ett mindre innovationsbolag som expanderar globalt.

Du får också lyssna till hur en framgångsrik investerare ser på immaterialrätt och patent, och en panel som diskuterar hur vi kan stärka Sverige som forsknings- och innovationsland.

Under eftermiddagen väljer du mellan två högintressanta fördjupningsspår – Patentkrav i USA och Patenttvister.

Dagen avslutas med att Sïmon Saneback från Wellstreet ger sin syn på hur digitaliseringen påverkar samhället och företagen samt hur vi kan skapa en innovationsrik miljö och nytänkande.

Varmt välkommen till Patentdagen!

Mathias Loqvist
Chef för patentavdelningen
Groth & Co

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

LÄS MER OM KONFERENSEN (ÖPPNAS I NY SIDA)

HÄMTA BROSCHYR

KONTAKT

Senior projketledare
Joans Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se