Framtidens patentarbete

På Patentdagen 2021 står kunskapsutbyte, dialog och framtiden i fokus. Varmt välkommen till årets mötesplats för branschen!

Vi lyssnar till stora internationella koncerner som avslöjar hur de hanterar och organiserar sig för att på bästa sätt tillvarata sin patentportfölj. Hit hör bland andra Ericsson varifrån Alida Lundqvist kommer belysa hur förändringens vindar påverkat företagets hantering av immateriella tillgångar. Ericsson är i särklass det mest aktiva svenska företaget i fråga om patentansökningar. Från internationella koncernen ABB lyssnar vi till nyrekryterade Charlotta Ljungdahl, Head of IP, som tillsammans med Europachefen Jonas Jonsson, berättar hur de bygger upp en relevant IP-strategi.

Vi blickar också framåt vad gäller Brexit – vad får Brexit för konsekvenser för oss som arbetar med patent? Vi lyssnar till experten David Holland från Carpmaels & Ransford som belyser området, och vilka effekter vi torde se framgent.

Under dagen får vi dessutom ta del av hur innovativa bolag tänker och agerar. Vi får värdefull kunskap och inspiration från bland andra Northvolt, Moving Floor, Dirac och Absolicon Solar Collector.

Under eftermiddagen finns möjlighet till ytterligare fördjupning. Välj mellan två aktuella spår; Strategi och innovation respektive Juridik och tvister.

Vi ses i höst på Patentdagen!

Mathias Loqvist, Chef för Patentavdelningen, Groth & Co

Jonas Karström, Projektledare, Insight Events Sweden

LÄS MER OM KONFERENSEN (ÖPPNAS I NY SIDA)

HÄMTA BROSCHYR

KONTAKT

Senior projektledare
Joans Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se