november 25, 2015 Webmaster

Metoder och verktyg mot penningtvätt

Metoder och verktyg
mot penningtvätt

STOCKHOLM

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism mer aktuellt än någonsin!

Vi lever i en period med stor osäkerhet först kring pandemin och sen invasionen av Ukraina och en ökad cyberkriminalitet. Mycket av det vi tidigare tog för givet är inte längre självklart. Hur kan vi till exempel förebygga åtgärder mot penningtvätt när omständigheterna drastiskt förändras med nya kriminella upplägg? Uppfinningsrikedomen är stor när kriminella utnyttjar systemet för att tvätta pengar och finansiera terrorism. Alla verksamheter som på något sätt hanterar transaktioner, avseende såväl kontanter som elektroniska penningmedel riskerar att utsättas.

Inför denna två dagars fördjupningskurs har vi pratat med er proffs, om ert arbete och om era utmaningar, och fått veta vad som är på gång i arbetet mot penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet i Sverige och Europa. Under kursen står utbyte av praktisk erfarenhet och kunskap i fokus. Missa inte detta tillfälle att öka din kunskap för att motverka och förhindra penningtvätt och terroristfinansiering på ett strukturerat, effektivt och affärsmässigt sätt.

Varmt välkommen!
Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
08 – 587 662 23
stefan.broman@insightevents.se

FENOMENET PENNINGTVÄTT

Benämningen penningtvätt eller ”money laundering” härstammar från USA där det under 30- och 40-talet växte fram ett behov av att tvätta pengar som härstammade från brott. Maffian i USA började investera stora summor i tvättinrättningar med tvättautomater där betalning för användandet av dessa skedde endast i kontanter och mynt. Maffian kunde på så sätt deponera vinster från olika kriminella aktiviteter och genom att blanda sina brottspengar med pengar från den legitima rörelsen så dessa att i myndigheternas ögon verkar vara ärligt intjänade pengar. FBI kunde dock konstatera att de intäkter som redovisades inte kunde tjänas in – även om samtliga tvättmaskiner gick 24 timmar om dygnet. En genomförd penningtvättstransaktion består av tre steg och tre olika discipliner.

PLACERINGEN
Det första steget är att fysiskt avyttra de stora summor pengar som ackumulerats genom brott.

SKIKTNING
Nästa steg är när pengarna är transformerade till andra tillgångar och då kan skiktningen inledas. Skiktningen har som mål att få en distansering mellan pengarna och den brottsliga verksamheten som har genererat pengarna.

INTEGRERING
Det slutliga steget i processen med penningtvätt är att få pengarna helt integrerade i det ekonomiska systemet. Målet är att det ska se ut som om pengarna härstammar från legitima intäkter. Uppfinningsrikedomen är dock som sagt stor när kriminella utnyttjar systemet för att tvätta pengar och finansiera terrorism. Alla verksamheter som på något sätt hanterar transaktioner, avseende såväl kontanter som elektroniska penningmedel riskerar att utsättas.

KURSEN VÄNDER SIG TILL

Alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättsbrottslagen och penningtvättslagen som till exempel vd, styrelseordförande, jurister, complianceansvariga, financial fraud specialister, AML- ansvariga, centralt funktionsansvariga, samt befattningshavare inom rättsväsendet som berörs av penningtvättsområdet och internrevisorer m.fl.

PROGRAM

Ämnen som kommer att diskuteras och tydliggöras under dessa två fördjupningsdagar är bland annat:

RISKHANTERING I STORT – VAD ÄR DET VI SKALL SKYDDA MED VÅR RISKHANTERING?
• Vad är skyddsvärt i en organisation?
• Vad kostar det egentligen när vi brister i vår hantering av penningtvätt och terroristfinansiering?
• Ett riskbaserat förhållningssätt på övergripande företagsnivå – vad innebär detta?
• Vem gör vad på det mest effektiva sättet?
• Kort om strukturerad omvärldsbevakning för att identifiera nya Modus Operandi (tillvägagångssätt)

VAD ÄR PENNINGTVÄTT?
• En historisk beskrivning om hur allting började fram till dagens mera utvecklade metoder
• Erfarenheter från andra branscher än banker – hur går det till inom telekombransch, sakförsäkringar – och dagligvaruhandeln som inte är reglerade av någon tillsynsmyndighet?
• Modeller och praktikfall från dessa olika branscher

MOTVERKANDE AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV PENNINGTVÄTT SOM ETT LED I HÅLLBARHETSARBETET
• FN:s Agenda 2030 – vad innebär denna? Fokus på kapitel 16
• Hur implementerar du motverkandet av penningtvätt och terroristfinansiering på ett effektivt sätt i ditt hållbarhetsarbete så arbetet mot detta blir en del av bolagets hållbarhetsarbete?
• Praktikfall från bolag som använder motverkande av penningtvätt och organiserade brottslighet i sitt hållbarhetsarbete

PENNINGTVÄTTSBROTTSLAGEN OCH STRAFFRÄTTEN – EN DEL AV DET RISKBASERADE FÖRHÅLLNINGSSÄTTET
• Penningtvättsbrottslagen och Penningtvättslagen – två sidor av samma mynt
• Penningtvättsbrottslagens syfte och tillämpningsområde – lagen är offensiv och gäller alla verksamheter i Sverige
• Konkreta exempel på brotten Penningtvättbrott och Näringspenningtvätt – och hur kan du undvika att begå dessa brott
• Mer specifikt om brottet Näringspenningtvätt och redogörelse för den senaste domstolspraxisen från Högsta domstolen
• När risk möter risk – konkreta exempel på att om du inte arbetar rätt i din riskhantering kan det få straffrättsliga konsekvenser
• Skillnaden på att göra en Penningtvättsrapport till Finanspolisen (Fipo) och att göra en polisanmälan till Polismyndigheten
• Hur är förhållandet i arbetssätt mellan Fipo och Polismyndigheten och när kan det vara läge att göra en polisanmälan och vad gäller då? Beviskrav och de olika delarna i en förundersökning till fällande dom

09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

KURSLEDARE

Ulf Rönndahl
Founder & CEO
Veralex

Ulf har jobbat med riskhantering inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige, Telenor Indien, Länsförsäkringar och IKEA i sammanlagt 25 år. Ulf är före detta polis med lång erfarenhet av ekonomisk och organiserad brottslighet. Ulf är civilekonom, har en Executive Master of Business Administration och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ulf har en examen i Business Sustanibility från Harvard och är för närvarande den enda i Sverige som har en examen i risk management från Harvard Business School. Ulf har varit ansvarig för bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering på bland annat de branscher han varit verksam i. Ulf Rönndahl har utsetts till ”Årets Risk Manager i Sverige” och har fått flera internationella erkännanden för sitt arbete med riskhantering. Ulf är en mycket välrenommerad föreläsare och föreläser om Risk Management på flera internationella och erkända läroinstitut i USA och Europa

Marie Wallin
Criminal Law ExpertLecturer and Founder
Rätt Nu

Marie är jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet. Hon har även varit verksam som sakkunnig inom Polismyndigheten och som adjunkt vid Stockholms universitet och vid Polishögskolan. Marie anlitas regelbundet som föreläsare om straff-och processrätt av bland annat Polismyndigheten, Företagsuniversitetet, IFU vid Handelshögskolan i Stockholm och aktörer inom näringslivet. Marie driver sedan 2019 sitt eget bolag Rätt Nu AB och har genom det, tillsammans med ett bokförlag, även skrivit läroboken ”Penningtvätt och straffrätten – en handbok” som gavs ut under våren 2022.

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

Inställd

LOKAL

Meddelas närmre eventet

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 23

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14