InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

SÄKRA DINA PRODUKTERS FRAMGÅNG!

Du är – eller står i begrepp att bli – utnämnd att ta hand om en eller flera av ditt företags produkter. Som produktchef har du ett brett ansvarsområde och förväntningarna på denna nyckelposition är höga.

Som drivande produktchef vill du leda produkten till framgång och kommunicera rätt saker till rätt personer.

Med rätt verktyg och en tydlig roll i din organisation kan du bli en stor tillgång för ditt företag – om du vet hur du går tillväga.

På kursen Produktchef i praktiken får du veta vilka de kritiska faktorerna för framgång är. Produktchefsrollen ser olika ut från företag till företag och med det som utgångspunkt går vi igenom arbetssätt och verktyg som gör att just du blir mer effektiv och lönsam i din roll som produktchef. Du får lära dig vilka utmaningar du står inför när du påbörjar nya projekt, du får praktiska råd och handfasta tips på hur du lägger upp ditt arbete och hur du tar dig runt de hinder som kan finnas på resans gång.

Teori omsätts i praktik genom en mängd övningar. Våra erfarna kursledare kommer att inspirera dig att våga göra tydliga strategiska vägval och medvetna prioriteringar!

Resultatet är att du blir säkrare i din yrkesroll och därmed värdefullare för ditt företag.

Varmt välkommen!

Josefine Lindblad
Senior Project Manager
Insights Events Sweden
E-post: josefine.lindbladi@insightevents.se

MER OM KURSEN

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”En fantastisk sammanställning och presentation av de viktigaste kunskaperna för en produktchefs funktion!”

”Kursen gav mig flera nya verktyg att använda i fortsättningen.”

”Givande kurs! Kursledarna var toppen och jag fick med mig verktyg som jag kan se ger mig en annan trygghet i min roll som produktchef.”

PROGRAM

PRODUKTCHEF I PRAKTIKEN

10-11 mars 2020


UTVECKLA DIN ROLL SOM PRODUKTCHEF!
• Från produktspecialist till produktchef – vad krävs av dig då?
• Produktchefens många roller – så blir du bra på att hantera din koordinerande roll i organisationen

FRÅN AFFÄRSPLAN TILL PRODUKT/MARKNADSPLAN
• Mål, vision, mission, strategi och taktik – vi reder ut begreppen marknadens behov bör styra produktutvecklingen
• Vilka behov har vi och hur fungerar vårt beslutssystem? Behovsanalys leder till produktens affärsidé
• Hur skriver man en affärsidé?

SITUATIONSANALYS – NULÄGET
• Produktanalys. Bostonmatrisen och andra verktyg
• Det aktiva kundvalet – målgruppsanalys
• Hot och möjligheter, Porters ”5 forces”
• SWOT – hur den ska användas för aktivitetsplaneringen

VARUMÄRKEN ELLER PRODUKTBESKRIVNINGAR
• Varför varumärkesutveckling är nödvändigt
• Enkla men viktiga tips

POSITIONERING
• Positionering – av varumärket och produkterna
• Regler och hjälpmedel för positionering

TILLVÄXT
• Marknadspenetration eller utveckling?
• Affärs- och produktutveckling
• Produktens livscykel, PLC
• Hur hitta och bedöma nya affärsmöjligheter?

KOMMUNIKATION
• Kommunikation för Kunskap, Attityd, eller Beteende? Hur sätta relevanta kommunikationsmål? Kommunikationskanalernas karaktärer

LÖNSAMHETSBERÄKNING – VALBAR DAG!

12 mars 2020


EKONOMISKA GRUNDBEGREPP OCH EKONOMISKA SAMBAND – EN GRUND FÖR BEDÖMNING AV LÖNSAMHETEN
• Resultat och lönsamhet
• Rörliga och fasta kostnader/omkostnader

KOSTNADERNAS SAMBAND MED LÖNSAMHETEN
• Ansvaret för olika kostnader
• Konsekvenserna av olika kostnader
• Kostnadsfördelning och produktkalkyl
• Rörelsekapital – finansieringskostnader

PRISSÄTTNING FÖR ÖKAD LÖNSAMHET
• Kostnadsbaserad prissättning
• Värdebaserad prissättning
• Produktens lösningar för kundens problem
• Prissättning på kort och lång sikt
• Priskänslighe

LÖNSAMHETSBEDÖMNING PÅ KORT SIKT
• Produktportfölj
• Täckningsbidrag/vinstpålägg/vinstmarginaler
• Kapitalbindningens konsekvenser

KOMMUNIKATION AV EKONOMISK INFORMATION
• Effektiv kommunikation med andra beslutsfattare i bolaget
– Vilken information efterfrågas? Hur ska informationen paketeras?
• Att motivera beslut i ekonomiska termer
• Förbättrad insikt om de operativa beslutens ekonomiska konsekvenser
• Lönsammare affärer med bättre helhetssyn

HÅLLTIDER FÖR SAMTLIGA KURSDAGAR

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:00 Förmiddagskaffe
11:30 Lunch
14:30 Eftermiddagskaffe
17:00 Dagen avslutas

kursbild3

KURSLEDARE

<strong>Andreas Hultdin</strong>
Andreas HultdinNogap

Andreas Hultdin är VD på Nogap. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar i större organisationer och har genom åren arbetat som
controller, koncernredovisningschef, ekonomichef och CFO för stora och medelstora företag, bland annat ABB, Getrag och m4.

Som konsult har Andreas varit verksam i ett flertal organisationer såväl stora börsnoterade företag som mindre specialiserade nisch-företag. Han har erfarenhet från både tillverkande industri och företag fokuserade på konsumentprodukter. I sitt arbete har Andreas haft uppdrag både i Sverige och internationellt.

Fokus för konsultverksamheten ligger på lönsamhetsförbättring, rörelsekapitaloptimering och processutveckling.

<strong>Hans Flink</strong>
Hans FlinkSvensk Mäklarstatistik

Hans Flink är försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Hans har lång erfarenhet från konsultmarknaden och ledningsbefattningar inom främst försäljning och marknadsföring.

Han har tidigare varit affärs- och varumärkesstrateg på kommunikationsbyrån Recommended, seniorkonsult inom Marks & Brands Strategi, VD för IT-företaget Univits International, marknadschef för mediebevaknings- och analysföretaget Observer Media Intelligence, marknads och försäljningschef på TV1000 och IT-företaget Victor Computers samt vice exportchef på Pricer.

Hans är också en flitigt anlitad föreläsare.

<strong>Johan Paulsson</strong>
Johan PaulssonNogap

Johan Paulsson är Senior Consultant på Nogap. Han har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom ABB och har arbetat som Business
Controller inom både produkt- och projektverksamhet, såväl i Sverige som utomlands.

Johan har en bred erfarenhet som fångar upp produktion, prissättning och försäljning. Som konsult har Johan arbetat med större företag verksamma över hela världen. Fokus för Johans konsultuppdrag ligger på lönsamhet och verksamhetsutveckling.

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs 3 dagar, bokning före 31 december 2019: 21.190 kr

Kurs 3 dagar – Lönsamhetsberäkning + Produktchef i praktiken: 22.190 kr
Kurs 2 dagar – Produktchef i praktiken: 16.690 kr
Endast 1 dag – Lönsamhetsberäkning: 9.990 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Josefine Lindblad
josefine.lindblad@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Magnus.Sjolander@insightevents.se
08 587 662 14