Insight_tech_Straight

Anmäl dig idag!

Skapa ett proaktivt skydd i vår digitalt uppkopplade värld

OBS! Konferensen är tyvärr inställd!

Hur säkrar du ett proaktivt skydd i vår digitalt uppkopplade värld för den kritiska infrastrukturen i de industriella styrsystemen?

Vi har alla lärt oss att det är viktigt att uppgradera mjukvaran i våra datorer med virusskydd och brandväggar men hur säkrar du din kritiska infrastruktur i de industriella styrsystemen på ett effektivt sätt. Utvecklingen går idag mycket snabbt med nya tekniska lösningar som både innebär möjligheter för en effektivare produktion men även en ökad hotbild. Hur ser riskerna och hoten egentligen ut? Har du råd att ignorera riskerna med till exempel cyberattacker och spionage mot de industriella styrsystemen? Och vad blir kostnaden för produktionsbortfallet ifall detta inträffar.

Detta och mycket annat som till exempel Varför är säkerhet bra för affärerna? Och

Hur sätter du egentligen ihop ett effektivt Computer Security Incident Response Team (CSIRT)? Samt vikten av att skapa en effektiv organisationskultur som verkligen främjar informationssäkerhet inom företaget kommer vi också att diskutera på konferensen i januari.

Några av de bästa experterna inom området kommer du även få lyssna till på konferensen som till exempel;

  • Ludwig Seitz, Senior forskare, RISE SICS
  • Richard Widh, Senior Cybersecurity expert och ägare/CEO, Ancautus
  • Robert Lagerström, Lektor/docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
  • Fredrik Karlsson, Professor Informatics, Örebro Universitet
  • Rikard Bodforss, Vd och grundare, Bodforss Consulting
  • Ann-Marie Alverås Lovén, Senior Cybersecurity Consultant, Secana Security
  • Jacob Henricson, Senior Advisor, Foreseeti 

Anmäl dig redan i dag till denna mycket viktiga och inspirerande mötesplats för framtidens förebyggande Produktions- och Scadasäkerhet där du också får möjlighet att umgås med kollegor i branschen och ledande experter inom säkerhetsområdet.

Varmt välkommen i januari!

Stefan Broman
Senior Projektledare
Insight Events Sweden

PARTNERMÖJLIGHETER

Produktions- & scadasäkerhet samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Konferensen erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom SCADA-säkerhet. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

PROGRAM

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderator Ludwig Seitz, senior forskare, RISE SICS inleder konferensen

Ludwig Seitz är senior forskare på datasäkerhetslabbet (SEC) på RISE SICS i Lund. Ludwig har omfattande erfarenhet av identitetshantering och åtkomstkontroll (IAM) och av relaterad standardisering. Han har bidragit till XACML 3.0 standarden och bidrar för närvarande till IETF standardisering kring IoT-säkerhet i ACE arbetsgruppen.
09:40Hur sätter man ihop ett effektivt Computer Security Incident Response Team (CSIRT) - utmaningar och möjligheter

• Social och personlig mognad i teamet
• Utvärdering av arbetet
• Beslutsfattning
• Kommunikation och informationsdelning
• Problemlösning genom samarbete
• Förtroende

Richard Widh, B Sc Computer Engineering & Electronics, CISSP, GISP & Senior Cybersecurity G33k, Founder, Owner & CEO, Ancautus AB. Richard have worked as a specialist within the Cybersecurity area for more than 15 years and within IT as a professional since the early 1990s, including but not limited to the Swedish Armed forces (Försvarsmakten), Swedish Defence Materiel Administration (FMV), the Swedish Radiation Safety Authority (SSM) and The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB).

Ann-Marie Alverås Lovén, Senior Cybersecurity Consultant, Secana Security. Ann-Marie has deep knowledge in IT infrastructure and cybersecurity and her experience includes being head of the Swedish national and governmental Computer Emergency Response Team, CERT-SE, at the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) and being the manager for the network and security department for the national Swedish Police Board (RPS). Ann-Marie started working with technical IT issues in the late 1980s. Today, focus is on cybersecurity in combination with a passion for security awareness issues.
10:40 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:10 Hur man skapar en effektiv organisationskultur som främjar informationssäkerhet inom företaget

• om relationen mellan organisationskultur och informationssäkerhet
• vikten av att veta var man befinner sig med organisationskulturen i förhållande till informationssäkerhet
• Value-Based Compliance en metod som utvecklats vid Örebro universitet för att identifiera förändringsbehov relaterat till organisationskultur och informationssäkerhet

Fredrik Karlsson, PhD, PhLic Professor in Informatics, Subject Representative Informatics, Principal Scientific Officer of Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS), Örebro Universitet
12:10 Hur skyddar du den kritiska informationen i de industriella styrsystemen i framtidens Industri 4.0

Deta är ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom Produktions- och Scadasäkerhet. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Som samarbetspartner har du möjlighet att synas under denna programpunkt på konferensen.

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Sales Manager
Tel: 08 587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se
12:40 Lunch med nätverkande
13:40 DISKUSSIONSPUNKT OCH ERFARENHETSUTBYTE

Hur skyddar du på ett proaktivt sätt den kritiska infrastrukturen i de industriella styrsystemen – utmaningar och möjligheter


• Hur säkert är ditt styrsystem mot attacker?
• Industri 4.0 fantastiska möjligheter men också en säkerhetshotbild
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan samhällskritisk infrastruktur och industri?
• Varför är säkerhet bra för affärerna och hur säljer du in säkerhetstänket i din organisation?
• Vilka utmaningar och möjligheter ser du inom den närmsta framtiden för ett effektivt säkerhetsarbete inom Industriell IT-säkerhet??
14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:40 Varför är säkerhet bra för affärerna?

• Hur ser riskerna och hoten ut
• Likheter och skillnader mellan samhällskritisk infrastruktur och industri
• Hur säljer jag in säkerhet i min organisation?
• Hur kan vi lära av varandra?

Rikard Bodforss, vd och grundare, Bodforss Consulting AB
16:00Moderatorn avslutar konferensens första dag
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10 Skydd av IoT-utrustning i SCADA-nät

• Vad gör IoT speciellt?
• Hur används IoT i SCADA system?
• IoT säkerhet idag
• Standarder för IoT säkerhet
• Hur kan jag säkra mina IoT-enheter?

Ludwig Seitz, senior forskare, RISE SICS
10:10 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:40 Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem

• Säkra ledningens engagemang och ansvar för säkerheten
• Rekommendationer för ett framgångsrikt säkerhetsarbete
• Exempel på standarder, vägledningar och riktmärken för säkerhetsarbetet
• Vikten av att skapa ett proaktivt skydd i vår digitala uppkopplade och sårbara värld

Talare meddelas senare
11:40 Lunch med nätverkande
12:40 Industriell IT-säkerhet - hur säkert är ditt styrsystem mot attacker?

Urban Haglund, säkerhetsspecialist industriella styrsystem, Siemens
13:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:00 Från Air-Gaps till AI: Hur skyddar vi det som verkligen är kritiskt när vi inte kan skydda allt

• Trender och paradigmer i skyddet
• Strukturella sårbarheter ökar - och de är svåra att hitta
• Det vi har gjort hittills räcker inte
• Vad visar forskningen?
• Hur fokuserar man skyddet?

Jacob Henricson, Senior Advisor, Foreseeti & Robert Lagerström, docent och lektor i industriell informationssystemarkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Jacob har stor erfarenhet av Cybersäkerhetsfrågor och Riskhantering från både större bolag och start-ups. Foreseeti är en av Europas ledande aktörer inom Cybersäkerhet- och Cyberriskhantering och är ursprunget från KTH i Stockholm. Robert har lång bakgrund som civilingenjör i datateknik och doktor i Elektro- och Systemteknik samt som industriell postdoc på ABB Corporate Research. Han är också gästforskare på Harvard Business Scholl. Roberts forskning fokuserar på komplexa systemarkitekturer och hanteringen av dessa när det kommer till förändringar och IT-säkerhet. Hand metoder testas i industrisamarbeten med t.ex. Ericsson och ABB.
15:00 Moderatorn avslutar konferensen

TALARE

scada_industri_talareAnn-Marie Alverås Lovén
Secana Security
Läs mer

Fredrik Karlsson
Örebro universitet
Läs mer

Jacob Henricson
Foreseeti
Läs mer

Ludwig Seitz
RISE SICS
Läs mer

Rikard Bodforss
Bodforss Consulting AB
Läs mer

Robert Lagerström
Kungliga Tekniska Högskolan
Läs mer

Urban Haglund
Digital Factory, Siemens
Läs mer

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Boka t.o.m 16/11: 9 890 kr
Boka t.o.m 18/1: 11 590 kr
Boka fr.o.m 19/1: 12 190 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se