Risk och säkerhetsarbete i offentliga verksamheter
Jag vill ha mer information!
Ladda ner broschyr!

Hur skyddar sig kommuner, landsting eller myndigheter mot nya hot och angrepp?

Risker och säkerhetsrisker är ständigt under luppen. Vi lever i en global och föränderlig värld som gör att risklandskapet förändras i allt snabbare takt. De senaste åren har det varit extra mycket fokus på terrorism, våldsbejakande extremism, ökad organiserad kriminalitet, nya former av bedrägerier, hacking och olika former av cyber crime där förövare inte bara på ett traditionellt sätt söker ekonomisk vinning genom brott, utan motiven har andra mer komplexa ursprung. Vi har nyligen sett externa aktörer som genom hacking fått tillgång till patientjournaler i sjukhus och slagit ut livsuppehållande maskiner för patienter, eller hur man tagit kontrollen över styr- och bromssystem i bilar under färd.

Hur skyddar du din verksamhet mot dessa nya angrepp? Näringslivet, som ofta styrs av ekonomiska incitament, har en hygglig beredskap för att hantera dessa nya hot, men vilken beredskap och förmåga att möta dessa nya hot har kommuner, landsting och myndigheter?

Hur bygger man upp en förmåga för att på strategisk och operativ nivå kunna hantera hoten? På vilket sätt kan man organisera och planera säkerhetsarbetet så det blir en del av organisationens verksamhetsplanering? Hur håller man sig uppdaterad om nya risker som lurar runt hörnet? Hur skapar man en robusthet som gör att man kan stå emot allvarliga angrepp och fortsätta att bedriva kritisk verksamhet även när man är utsatt för svåra påfrestningar i sin verksamhet? Ett färskt exempel är hur kommuner och myndigheter hanterat den flyktingvåg som Sverige drabbats av. Handlingsberedskapen hos kommuner och
myndigheter har varit väldigt varierande och resultaten har blivit därefter.

Näringslivet mäter sina framgångar bl.a. med börskursrörelser och varumärkespreferenser. Myndigheter och kommuner gör ibland trygghetsundersökningar för att mäta medborgarens trygghet i vardagen. Kan ett effektivt säkerhetsarbete också bli en konkurrensfördel för en kommun när medborgare väljer en plats för att bosätta sig eller ett företag väljer en ort att etablera sin verksamhet i?

Insight Events Sweden och Ulf Rönndahl, Chief Security Officer, på Telenor och Årets Risk Manager år 2010, har tagit fram denna intensiva tvådagarsutbildning för att ge dig möjlighet att skapa en tryggare yrkesroll som risk- eller säkerhetsansvarig inom kommun, landsting och myndighet.

Under kursen kommer vi att belysa många aspekter av den komplexa rollen som risk- och säkerhetsansvarig inom kommun och landsting. Kursen är praktiskt inriktad men innehåller också forskningsresultat från ledande internationella universitet i ämnet riskhantering, incidenthantering, krishantering, kontinuitetsplanering, verksamhetsstyrning och verksamhetsplanering.

Kursen behandlar:

 • Så blir ett effektivare säkerhetsarbete också en konkurrensfördel för din verksamhet!
 • Hur bygger du upp en förmåga att på strategisk och operativ nivå kunna hantera olika nya hot?
 • På vilket sätt organiserar och planerar du säkerhetsarbetet så det blir en del av organisationens verksamhetsplanering?
 • Hur håller du dig uppdaterad om nya risker som lurar runt hörnet?
 • Så skapar du en robusthet som gör att din organisation kan stå emot allvarliga angrepp och fortsätta att bedriva kritisk verksamhet även under svåra påfrestningar
Risk och säkerhetsarbete i offentliga verksamheter
Datum på begäran
Lokal meddelas senare
Kontakta oss om du är intresserad av att ta hem denna kurs till ditt företag.

Kursledare

Ulf RönndahlUlf Rönndahl, Chief Security Officer, Telenor. Ulf har jobbat med riskhantering inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige och i Telenor Indien (Uninor) i sammanlagt 12 år. Ulf är f.d. polis med lång erfarenhet av ekonomisk och organiserad brottslighet. Han har en Executive Master of Business Administration (MBA) från Lunds universitet och har gått långa utbildningar på IFL och Handelshögskolan i Stockholm i bl.a. strategiskt ledarskap. Ulf har även examen
i bl.a. strategi, global strategi, strategisk marknadsföring och finans från Harvard Business School, Boston, USA. Ulf är för närvarande den enda i Sverige som har en examen i risk management från Harvard Business School. Ulf är en mycket välrenommerad föreläsare och föreläser om risk management på den internationella Master utbildningen i Ekonomi på Copenhagen Business School sedan många år tillbaka. Ulf Rönndahl utnämndes år 2010 till årets risk manager i Sverige.

Utbildningsintyg

Efter att ha deltagit på kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kompetens.

Program

Introduktion till riskhantering

 • Kort om den svenska Risk Management standarden ISO ISO 31000:2009
 • Regelverk som reglerar kommuner och myndigheters
  riskhantering
 • Avancerad forskning som visar mervärdet med en strukturerad riskhantering
 • Forskning om ”best practice” i riskhantering
Verktyg i form av risk- och säkerhetsanalyser och risk- och konsekvensanalyser
Riskanalyser som en metod att planera verksamheten för en säkerhetsfunktion
Kopplingar mellan den strategiska verksamhetsplaneringen och det strategiska risk- och säkehetsarbetet

Risker är en färskvara

 • Hur ser riskbilden ut?

Varför uppfattar beslutsfattare och kollegor risker på olika sätt?

 • Kort om riskperception hos olika människor

Hur håller vi oss uppdaterade på säkerhetsrisker i omvärlden?

 • Effektiva omvärldsbevakningsprocesser som skapar mervärde
 • Mental handlingsberedskap och att skapa försprång

Definitioner och verktyg för utveckling av en kommun och myndighets:

 • Incidenthanteringsförmåga
 • Kontinuitetsplanering
 • Krishanteringsförmåga

Hur skapar man en säkerhetspolicy?

 • Riktlinjer
 • Handlingsplan etc. för att stänga gap mellan styrdokument och verkligt läge?

Introduktion till ett digitalt verktyg för verksamhetsplanering av säkerhetsfunktionen

 • Innehållande riskidentifiering
 • Mål för verksamheten
 • Aktiviteter för att nå målen
 • Skapandet av KPI:er och vad som mäts för att se att verksamheten når sina mål
Rapporteringsformer

Effektiv verksamhetsplanering av säkerhetsarbetet i kommun, landsting och myndighet

 • Hur du jobbar med att planera säkerhetsarbetet i din funktion – praktisk övning

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Ladda ner broschyr (OBS! Datum stämmer ej)

Kontakta mig!

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Annika Gritti
Tfn: 08 587 662 00
E-post: annika.gritti@insightevents.se

Marknadsförare: Jessica Lindström
Tfn: 08 587 662 00
E-post: jessica.lindstrom@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?