november 7, 2016 Webmaster

SCADA Säkerhet

SCADA-SÄKERHET

KONFERENS | 18-19 SEPTEMBER 2024 | STOCKHOLM

Stort tack!

Till alla som medverkade på Scada-säkerhet 2023. Deltagare, talare, utställare. Ert stora engagemang, kompetens och kunskapsutbyte driver utvecklingen och det viktiga arbetet framåt!

Vi är tillbaka 18-19 septemeber 2024.

Ps! Innehållsarbetet för 2024 års Scada-konferens påbörjas inom kort. Kom gärna med input om vad som bör finnas i programmet – och varför! Tips på talare och ämnen tas väldigt gärna emot.
Maila jonas.karstrom@insightevents.se

Vänliga hälsningar 
Teamet för Scada-säkerhet 

Nyheter

PARTNERMÖJLIGHETER

SCADA-säkerhet samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

SCADA-säkerhet erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom SCADA-säkerhet. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Dela konferensen med dina kollegor!

Guldsponsor 2023

TXOne Networks offers cybersecurity solutions that ensure the reliability and safety of ICS and OT environments through the OT zero trust methodology. We work together with both leading manufacturers and critical infrastructure operators to eliminate the security weaknesses prevalent in industrial environments. The OT zero trust technologies we’ve developed go beyond traditional cyber defenses to resolve defensive challenges faster, streamline management, and reduce cyber defensive overhead. We offer both network- and endpoint-based solutions that integrate with the layered arrangements and varied assets common to work sites, providing real-time, defense-in-depth cybersecurity to both mission critical devices and the OT network.

Silversponsorer 2023

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Fortinet är en global leverantör av cybersäkerhetslösningar som säkerställer att du kan ligga i framkant med digitalisering och innovation, utan att behöva tumma på varken säkerhet eller effektivitet. Vi möjliggör en digital tillvaro som du alltid kan lita på, genom vår mission att skydda människor, enheter och data – oavsett var de befinner sig. Många av världens största företag och organisationer väljer Fortinet för att kunna accelerera sin digitaliseringsresa på ett säkert sätt. Plattformen Fortinet Security Fabric ger ett brett, integrerat och automatiserat skydd för hela den digitala attackytan, genom att säkra kritiska enheter, data, applikationer samt uppkopplingar från datacentret till molnet såväl som till hemkontoret. Som den vanligast förekommande cybersäkerhetslösningen i världen, har mer än 565 000 kunder valt att lita på Fortinet för att skydda deras verksamhet.

The Leading Solution for OT and IoT Security and Visibility. Nozomi Networks accelerates digital transformation by protecting the world’s critical infrastructure,industrial and government organizations from cyberthreats. Our solution delivers exceptional networkand asset visibility, threat detection, and insights for OT and IoT environments. Customers rely on us tominimize risk and complexity while maximizing operational resilience.

NTT Security har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag, organisationer och myndigheter över hela världen med cybersäkerhet och att skydda sig mot cyberhot av olika slag. Vårt säkerhetscenter i Göteborg är bemannat med några av Nordens främsta säkerhetsanalytiker. Vi hjälper våra kunder med att tidigt upptäcka, förebygga och respondera på cyberhot.

Sectra Communications är en expert och ledande leverantör inom cybersäkerhet och arbetar för ett tryggare och stabilare samhälle. Företaget utvecklar produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT/OT-system för exempelvis el- och vattendistribution. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Sectra utvecklar även IT-system som hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen.

Vi presenterar stolt programmet för 2023

08:30Morgonkaffe & registrering
09:00Moderatorn inleder konferensen
09:10Cybersecurity: Demystifying the Shady World of Cybersecurity and Hackers

• Using real life examples, Auke will introduce the audience to the inner workings of hacking groups
• How will they pick their targets and what you can likely expect from them?
• What should you, as an expert in security, prepare for and how?
• Let’s dive into the secretive and dark world of real hackers!

Auke Zwaan, Executive Cybersecurity Expert and Hacker
09:50Visst, OT är väl som IT, bara lite annorlunda?

• Kan man inte bara ta de verktygen/processerna man har inom IT o använda i OT-miljön?
• Räcker det att bara upptäcka hot utan att direkt agera på hoten o veta vilka risker man har men inte minska riskexponeringen?
• Borde det inte vara en självklarhet att vilja stoppa hot innan de upptäcks och skapar skada?
• Vilka utmaningar och hjälpmedel finns det för att säkerställa en miljö fri från digitala hot i den fysiska processen

Lars Thorén, Technical Engineer, txOne
10:20 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50Cybersäkerhetsregleringar inom energisektorn

• Initiativet att skapa en svensk energi-CERT
• Att styra och stödja säkerhetsarbete inom OT i en koncern – praktiska exempel från Vattenfall
• Att hantera nationella lagstiftningar (exempelvis svenskt säkerhetsskydd) och krav från EU (exempelvis NIS och sektorspecifik reglering)

Kristina Blomqvist, Group Operational Technology Security Officer, Vattenfall
11:40Så relaterar OT-säkerhet till NIS2

• Vad är några typiska utmaningarna kring OT-säkerhet och finns det skillnader mellan olika branscher?
• Vilka är typiska missförstånd kring skillnaderna mellan Informationssäkerhet och säkerhet i cyberfysiska system?
• Vilka andra regelverk som är på gång från EU påverkar oss?
• Hur tar man tag i sin OT-säkerhet för att möta NIS2?

Mats Karlsson Landré, Lead Expert OT Security Advisor, AFRY
12:10Lunch och nätverkande
13:10 Skydda, ansvara och driva ett 30-tal akutsjukhus

• Viktigt att tänka på vid installation av Scada-system och att ta fram rutiner för hur man bygger och har ett fokus på säker drift
• Behövs certifiering av installatörer och har de rätt it-säkerhetsbakgrund som krävs?
• Se över behovet om säkerhetsskyddad upphandling (SUA) är rätt väg att gå
• Undvik att skrämmas utan se i stället till nyttan och möjligheterna
• Riktlinjer kring säkerhetsskyddsanalys

Erik Sahlin, specialist fastighetsautomation, Locum
14:00 Säkerhet för molnbaserade kontrollsystem

• Varför är detta viktigt?
• Presentation av pågående forskning i området
• Robusthet i molnbaserade kontrollsystem

Anders Hansson, säkerhetsrådgivare, Sectra Communications
14:30Tillförlitlig el i ett uppkopplat ekosystem?

• Vilka ansatser finns för att bedöma risker inom OT miljöer?
• Är övervakning av anomalier med hjälp av datadrivna metoder effektivt?
• Finns det nya hot i samband med smarta molnbaserade tjänster?

Simin Nadjm-Tehrani, professor, Linköpings universitet
15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:40 Hur datadioden kan skydda det mest skyddsvärda

• Hur kan man vara så säker på att det inte överförs någon information åt fel håll?
• Hur kan man prata om fysisk separation när man samtidigt kopplar ihop nätverk?
• Var kan man placera datadioder inom industriella styrsystem?

Mikael Holmgren, Executive Sales Representative, Advenica
16:00Personalsäkerhet i säkerhetskänslig verksamhet

• Behovet av säkerhetsprövningar
• Utbilda och informera personal kring säkerhetspolicys och arbetssätt för att ha god säkerhet
• Säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet är pålitliga och har tillräcklig kunskap om skydd
• Säkerhetsmedveten personal innebär tydlig ansvarsfördelning och fungerande styrning

Lech Malko, teamledare personalsäkerhet, Svenska Kraftnät
16:40Paneldiskussion: Så når du framtidens effektiva scada-säkerhet

Joel Cedersjö, Director, Security Consulting, NTT Security Holdings
Martin Kling, Systems Engineer OT, Fortinet Sweden
Anders Jonsson, Cyber Security, NIS2 & GDPR Expert, SecureAppbox
17:10-18:10Nätverksmingel
18:30Konferensmiddag

Scandic Victoria Tower
Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista


OBS! Anmälan krävs. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fullbokad.
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00Säkerhet i fokus när flygplatsdriften flyttas till molnet

• Hur går det till rent praktiskt och vilka är de stora utmaningarna? Var befinner vi oss idag?
• Hur bibehålls säkerheten i kritiska verksamheter när OT och IT-system vävs samman och attackytorna i SCADAsystemen blir fler och större?
• Hur säkerställs att migrationen sker i enlighet med Säkerhetsskyddslagen?
• Hur kan man göra en risk- och sårbarhetsanalys med fokus på molntjänster?

Karl Castor, IT Security Manager, Swedavia
09:50Real World Threats to OT/IoT and Effective Mitigation Strategies

• Targeted and state-level cyberattacks on critical infrastructure and industrial control systems have been steadily increasing
• Learn what's gone wrong in recent attacks, and mitigation strategies to prevent damage in the future

Andreas Nordenadler, Regional Sales Director, Nordics Nozomi Networks
10:10Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50Examining the benefits, challenges, and considerations when adopting a reference architecture for industrial systems

Patrik Boo, Portfolio Manager Cyber Security Services, ABB
11:30Lunch och nätverkande
12:40Dynamisk riskhantering för framtida digitala tjänster i energisektorn

• Nya säkerhetsutmaningar för energisektorn med molntjänster och procumers
• Anpassning av existerande standarder som IEC62443
• Adaptivitet och beroendemodellering som del av riskhantering

Mikael Asplund, universitetslektor, docent, Linköpings universitet
13:20Att komma tillbaka efter en hackerattack – en digitaliseringsresa

• Vilka konsekvenser får en attack – vad gjorde vi och vilka frågeställningar fick vi hantera?
• Att strukturera och skapa rutiner för att minimera risken för kommande ransomware-attacker?
• Krishantering om det värsta sker och vikten av att agera i tid men också med rätt åtgärder
• Att få med sig ledningsgruppen och förstå allvaret i situationen

Anna Stewart, Information Technology Infrastructure Operations Manager, Bakels Sweden
14:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:30Ta höjd på säkerhet med bibehållna driftsäkerhet och funktionalitet

• Transiton av gamla överordnat styrsystem
• SCADA vs DCS från drift och driftsäkerhetsperspektiv
• Utmaningar i systemintegration och säkerhet

Sam Hamo, teknikförvaltare styr, Region Uppsala
15:20 What are cyber insurers interested in and why?

• What controls are cyber insurers interested in and why?
• How does the future of cyber threat landscape in Industrial environments look like?
• How cyber insurance helps companies to continue business when the worst happens?
• Getting a good cyber policy with minimum hurdles

Mikko Peltonen, Head of Digital Risks & Cyber, If P&C Insurance
Nitin Vindhara, Lead Cyber Risk Architect, If P&C Insurance
16:00 Moderatorn avslutar konferensen

TALARE 2023

Auke Zwaan
Cybersecurity Expert and Hacker

Anders Hansson
Säkerhetsrådgivare, Sectra Communications

Anders Jonsson
Cyber Security, NIS2 & GDPR Expert, SecureAppbox

Andreas Nordenadler
Regional Sales Director, Nordics Nozomi Networks

Anna Stewart
Information Technology Infrastructure Operations Manager, Bakels Sweden

Erik Sahlin
Specialist fastighetsautomation, Locum

Joel Cedersjö
Director, Security Consulting, NTT Security Holdings

Karl Castor
IT Security Manager, Swedavia

Kristina Blomqvist
Group Operational Technology Security Officer, Vattenfall

Lars Thorén
Technical Engineer, txOne

Lech Malko
Teamledare personalsäkerhet, Svenska Kraftnät

Martin Kling
Systems Engineer OT, Fortinet Sweden

Mats Karlsson Landré
Lead Expert OT Security Advisor, AFRY

Mikael Asplund
Universitetslektor, docent, Linköpings universitet

Mikael Holmgren
Executive Sales Representative, Advenica

Mikko Peltonen
Head of Digital Risks & Cyber, If P&C Insurance

Nitin Vindhara
Lead Cyber Risk Architect, If P&C Insurance

Sam Hamo
Teknikförvaltare styr, Region Uppsala

Simin Nadjm-Tehrani
Professor, Linköpings universitet

Patrik Boo
Portfolio Manager Cyber Security Services, ABB

HÄMTA BROSCHYR FÖR ÅR 2023

ANMÄLAN