Insight_tech_Straight

Anmäl dig idag!

Hur skapas en säker infrastruktur som möjliggör integration och kommunikation?

För åttonde året har vi glädjen att välkomna dig till konferensen SCADA-säkerhet. Med en ökad hotbild i samhället och flera nya regelverk är ämnet oerhört aktuellt. Vi är stolta att kunna presentera den mycket efterfrågade Joe Slowik, Dragos som keynote på årets konferens. Hans tema är Meeting and Overcoming the Adversary: Applying Threat Intelligence and Hunting to ICS Security och vi kan utlova ett mycket intressant pass. Nyckelpersoner på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och FOI kommer att ge viktiga uppdateringar når det gäller den aktuella hotbilden mot ICS. Lyssna också till intressanta praktikfall från Gislaved Energi, om hur de har skapat en Scadamiljö ”från kontor till ficka”, hur Falu Energi & Vatten skapar bättre säkerhet med smarta nätverk och hur Trafikverket arbetar för att bestämma skyddsvärde på det kritiska IT-systemet utifrån nya säkerhetsskyddslagen. Ta del av råd från forskare och säkerhetsexperter som du kan använda i ditt dagliga arbete efter konferensen.

Den 7 maj har du chansen att delta i en efterfrågad workshop på temat Kvantitativ riskanalys av SCADAsystem. Den ger nya och praktiska kunskaper som du kommer att ha stor nytta av när du vill identifiera och hantera IT-risker i det egna SCADA-systemet.

Förutom högaktuella presentationer innebär konferensdagarna också ett ypperligt tillfälle att träffa gamla och nya kontakter för att diskutera både problem och lösningar i SCADA-miljö.

Fortsätt nätverkandet på kvällen den 8 maj när vi träffas vid en gemensam konferensmiddag på anrika Eriks Gondolen. Den samlade kunskapen när kollegor från hela landet träffas är enorm! Gå gärna med i vår nätverksgrupp på LinkedIn: Nordic SCADA Security – ett utmärkt sätt att hålla kontakten både innan och efter konferensen.

Varmt välkommen!

Ruth Sylwan
Senior projektledare
Tfn: 08-587 662 15
E-post: ruth.sylwan@insightevents.se

PARTNERMÖJLIGHETER

SCADA-säkerhet samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

SCADA-säkerhet erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter inom SCADA-säkerhet. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Silversponsor 2019

Sectra har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla säkerhetslösningar åt försvar, myndigheter och samhällskritiska funktioner. Genom våra tjänster och lösningar för kritiska nätverk och funktioner hjälper vi energibolag och andra med samhällsviktig verksamhet att nå och upprätthålla en balanserad säkerhetsnivå som stödjer den digitala transformationen.

Sectra är ett börsnoterat företag som grundades 1978. Huvudkontoret ligger i Linköping och vår verksamhet utgår ifrån Sverige, Finland och Holland.

PROGRAM 2019

08:50Registrering och morgonkaffe
09:20Moderatorn inleder konferensen

Robert Lagerström, IT-säkerhetsexpert, docent Kungliga Tekniska Högskolan och grundare av Foreseeti
09:30Meeting and Overcoming the Adversary: Applying Threat Intelligence and Hunting to ICS Security

• How can ICS asset owners build adaptable, flexible defenses to keep pace with attacker evolution?
• What place does threat intelligence have in ICS security, and how best can defenders incorporate threat intelligence into operations?
• Defenders need to build defense-in-depth to catch breaches before they result in disruption - how can asset owners implement this approach in modern ICS environments?

Joe Slowik, Principal Adversary Hunter, Dragos. Joe Slowik is a threat and adversary hunter with extensive background in running and managing large-enterprise incident response operations. Currently he is focusing on threat intelligence and activity group tracking within the Industrial Control System (ICS) space. Past experience includes extensive work in malware analysis, host and network forensics, and incident response operation planning.
10:30 Vill du att ditt företag ska synas här?

Kontakta Roland Behrendt +46 (0)8 587 662 77, roland.behrendt@insightevents.se
11:00Förmiddagskaffe och besök hos utställare
11:30 Cyberfysiska system i en föränderlig värld

Representant för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
12:10Lunch och besök hos utställare
13:10Scadamiljö från kontor till ficka

• Vilka mobila funktioner behöver man?
• Hur blir det användarvänligt?
• Vilken teknik är lämplig?
• Så har vi löst det på Gislaved Energi

Monia Knutsson, processautomation, Gislaved Energi
13:50 Bättre säkerhet med smarta nätverk – hur AI stödjer oss i vardagen

Jacob Isacson, IT-ansvarig, Falu Energi och Vatten
14:30Nya Säkerhetsskyddslagen och Adaptiv Säkerhet
– Sectras analyser och erfarenheter


• Sveriges säkerhet – hur resonerar vi?
• Hur kan man hålla en rimlig nivå på säkerhetsskyddsanalysen?
• Vi ser en ökande förändringshastighet genom digitaliseringen. Vad betyder det för säkerhet?

Anders Hansson, produktchef inom affärsområdet kritisk infrastruktur, Sectra. Anders har över 20 års erfarenhet av säkerhetslösningar för myndigheter och försvarsorganisationer inom EU. Genom sin bakgrund och medverkan i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt har Anders en unik förmåga att se både utmaningar och möjligheter nu när digitaliseringen av samhället sker i en allt snabbare takt
14:50 Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
15:20Hur kan vi använda mobila enheter till vår SCADA utan att göra avkall på säkerheten?

Paneldeltagare:
Monia Knutsson, processautomation, Gislaved Energi

Ludwig Seitz, senior forskare på RISE Research Institute of Sweden

Jacob Isacson, IT-ansvarig, Falu Energi och Vatten
15:50Säker uppdatering av mjukvara i SCADA-komponenter

• Varför är mjukvaruuppdateringar krångliga?
• Vad är säkerhetsproblemet för mjukvaruuppdateringar?
• Standarder: IEC 62443-2-3, SUIT
• Virtuella tvillingar för säkrare mjukvaruuppdatering

Ludwig Seitz, senior forskare på RISE Research Institute of Sweden
16:30Moderatorn avslutar den första konferensdagen
18:30 Konferensmiddag på Restaurang Eriks Gondolen

Fortsätt dialogen med konferensdeltagarna och knyt nya kontakter samtidigt som du njuter av god mat och dryck.

OBS! Anmälan krävs. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fulltecknad
08:50Registrering och morgonkaffe
09:20Moderatorn inleder konferensen

Robert Lagerström, IT-säkerhetsexpert, docent Kungliga Tekniska Högskolan och grundare av Foreseeti
09:30Meeting and Overcoming the Adversary: Applying Threat Intelligence and Hunting to ICS Security

• How can ICS asset owners build adaptable, flexible defenses to keep pace with attacker evolution?
• What place does threat intelligence have in ICS security, and how best can defenders incorporate threat intelligence into operations?
• Defenders need to build defense-in-depth to catch breaches before they result in disruption - how can asset owners implement this approach in modern ICS environments?

Joe Slowik, Principal Adversary Hunter, Dragos. Joe Slowik is a threat and adversary hunter with extensive background in running and managing large-enterprise incident response operations. Currently he is focusing on threat intelligence and activity group tracking within the Industrial Control System (ICS) space. Past experience includes extensive work in malware analysis, host and network forensics, and incident response operation planning.
10:30 Vill du att ditt företag ska synas här?

Kontakta Roland Behrendt +46 (0)8 587 662 77, roland.behrendt@insightevents.se
11:00Förmiddagskaffe och besök hos utställare
11:30 Cyberfysiska system i en föränderlig värld

Representant för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
12:10Lunch och besök hos utställare
13:10Scadamiljö från kontor till ficka

• Vilka mobila funktioner behöver man?
• Hur blir det användarvänligt?
• Vilken teknik är lämplig?
• Så har vi löst det på Gislaved Energi

Monia Knutsson, processautomation, Gislaved Energi
13:50 Bättre säkerhet med smarta nätverk – hur AI stödjer oss i vardagen

Jacob Isacson, IT-ansvarig, Falu Energi och Vatten
14:30Nya Säkerhetsskyddslagen och Adaptiv Säkerhet
– Sectras analyser och erfarenheter


• Sveriges säkerhet – hur resonerar vi?
• Hur kan man hålla en rimlig nivå på säkerhetsskyddsanalysen?
• Vi ser en ökande förändringshastighet genom digitaliseringen. Vad betyder det för säkerhet?

Anders Hansson, produktchef inom affärsområdet kritisk infrastruktur, Sectra. Anders har över 20 års erfarenhet av säkerhetslösningar för myndigheter och försvarsorganisationer inom EU. Genom sin bakgrund och medverkan i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt har Anders en unik förmåga att se både utmaningar och möjligheter nu när digitaliseringen av samhället sker i en allt snabbare takt
14:50 Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
15:20Hur kan vi använda mobila enheter till vår SCADA utan att göra avkall på säkerheten?

Paneldeltagare:
Monia Knutsson, processautomation, Gislaved Energi

Ludwig Seitz, senior forskare på RISE Research Institute of Sweden

Jacob Isacson, IT-ansvarig, Falu Energi och Vatten
15:50Säker uppdatering av mjukvara i SCADA-komponenter

• Varför är mjukvaruuppdateringar krångliga?
• Vad är säkerhetsproblemet för mjukvaruuppdateringar?
• Standarder: IEC 62443-2-3, SUIT
• Virtuella tvillingar för säkrare mjukvaruuppdatering

Ludwig Seitz, senior forskare på RISE Research Institute of Sweden
16:30Moderatorn avslutar den första konferensdagen
18:30 Konferensmiddag på Restaurang Eriks Gondolen

Fortsätt dialogen med konferensdeltagarna och knyt nya kontakter samtidigt som du njuter av god mat och dryck.

OBS! Anmälan krävs. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fulltecknad

KVANTITATIV RISKANALYS AV SCADA-SYSTEM

Den 7 maj har du chansen att delta i en efterfrågad workshop om kvantitativ riskanalys av SCADA-system. I takt med att tekniken utvecklas uppkommer nya utmaningar inom säkerhetsarbetet. Under en halvdag får du nya och praktiska kunskaper som du kommer att ha stor nytta av när du vill identifiera och hantera IT-risker i ett SCADAsystem. Workshopen är också en unik möjlighet att diskutera dina frågeställningar med likasinnade som har ett extra stort intresse för SCADA-säkerhet och riskanalys.

WORKSHOPEN TAR UPP:

• Riskanalys
• Hotmodellering
• Attacksimulering
• Säkerhetsdesign
• Diskussion och övningar

WORKSHOPEN LEDS AV:

Robert Lagerström, IT-säkerhetsexpert, docent Kungliga Tekniska Högskolan & grundare Foreseeti

Joar Jacobsson, Senior Threat Modeler, Foreseeti

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN:

12:45 Registrering
13:00 Workshopen startar
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Workshopen avslutas

test-event_2
test-event_22
test-event_23

TALARE 2019

Talarlistan för 2019 är under bearbetning och publiceras löpande nedan!

Joe Slowik
Dragos

Monia Knutsson
Gislaved Energi

Ylva Söderlund
Trafikverket

Ella Kokowska
Örebro Universitet

Carolina Angelis
YOBANY

Ludwig Seitz
RISE SICS

Ann-Marie Alverås Lovén
Secana Security

Robert Lagerström
KTH

Richard Widh
Ancautus AB

Anders Hansson
Sectra

Jacob Isacson
Falu Energi och Vatten

Mikael Wedlin
FOI

Pontus Johnson
Kungliga Tekniska Högskolan

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA Boka t.o.m 22/2 Boka t.o.m 26/4 Boka fr.o.m 27/4
Konferens10 890 kr12 590 kr13 190 kr
Konferens + workshop16 990 kr 19 990 kr22 290 kr
Enbart workshop7 790 kr 8 990 kr9 290 kr
Middag750 kr750 kr750 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Ruth Sylwan
Tfn: 08-587 662 15
E-post: ruth.sylwan@insightevents.se

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se