InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Skapa ett större fastighetsvärde på kortare tid!

Kursen Strategisk fastighetsutveckling tar ett helhetsgrepp kring de viktigaste strategierna för fastighetens värdeökning, från planprocess till förvaltning. Kursen behandlar alla viktiga delar som tillsammans leder fram till större värdeökning. Vi djupdyker i de mest angelägna frågorna och utmaningarna som man som ansvarig står inför. Vilka beslut ska fattas i projektets olika skeden? Många möjligheter till interaktion ges med de andra kursdeltagarna och två verkliga cases presenteras, där avvägningar och prioriteringar diskuteras.

Syftet med kursen är att du som deltagare ska öka din kompetens i att bedöma utvecklingspotentialen för olika typer av projekt och kunna skapa mesta möjliga värde per kvadratmeter.

Efter kursen kommer du att kunna ta ett bättre helhetsgrepp i ett förädlingsprojekt och enklare strukturera ditt arbete för att uppnå högsta möjliga vinst. Kursen ger dig nya och dagsaktuella kunskaper kring planprocess, samverkan med myndigheter, digitalisering, hållbarhet, fastighetsjuridik, risk, fastighetsekonomi och genomförande. Efter kursen kommer du att ha fått kunskap och nya insikter som du kan omsätta direkt i din egen organisation.

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom planering, byggprocess- och fastighetsförvaltning.

Varmt välkommen!

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: +46 (0)8 587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Får tacka för en bra kurs. Prickade in mina intressen perfekt. Deltagarna kom från olika kompetens- områden, vilket skapade en hel del nya kontakter.”

”Överlag hög kvalitet på talarna och en bra spridning med olika perspektiv utan att tappa relevans.”

”Jag gillade att det var väldigt konkret, inte så mycket teori utan mer praktiska bitar. Gav också mycket kopplingar till egna vardagen och erfarenheter.”

”Kursen överträffade mina förväntningar.”

”Kursen var intressant och inspirerande.”

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som är vd, ägare, projektchef, fastighetsutvecklare, arkitekt, förvaltare, affärsutvecklare, byggantikvarie eller projektledare som ansvarar för strategisk fastighetsutveckling

PROGRAM

SAMSPELET MELLAN MYNDIGHETER OCH FASTIGHETSUTVECKLARE I PLANPROCESSEN
• När skapas värden i planprocessen?
• Från översiktsplan till bygglov
• Strategier för planering och plangenomförande

Bengt Andrén, Andrén Stadsbyggnad AB

SÅ FÅR VI KONTROLL ÖVER PROJEKT- OCH BYGGKOSTNADERNA
• Vilka ingångsvärden behöver vi?
• Utvärdering av investeringsalternativ
• Fallgropar vid investeringsbedömningar
• Kalkylmodeller (inkl. för- och nackdelar)
• Praktikfall och exempel – investeringskalkyl och investeringsbedömning
• Diskussion

Tobias Hoel, sektionschef byggekonomi – rådgivning tidiga skeden, ÅF

PRAKTIKFALL KV. BOCKEN:
HUR EN BAKGATA BLEV STAD OCH SKAPADE NYA VÄRDEN FÖR FASTIGHETSÄGARE, HYRESGÄSTER OCH MEDBORGARE

På Lästmakargatan i centrala Stockholm har kv. Bocken utökats med 1000-tals värdefulla kvadratmetrar i flera huskroppar. Hur gick det till?

Andreas Fries är arkitekt, partner och grundare av Strategisk Arkitektur

INVESTERARPERSPEKTIVET – UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I DAGENS MARKNAD
• Hur ser fastighetsinvesterarnas aptit ut idag?
• Vilka fastigheter och regioner är i fokus?
• Hur ser man på projekt och vad är man villig att betala?
• Nyckeltal och räkneexempel
• Aktuella trender på investerarmarknaden

Mikael Söderlundh, analyschef och partner, Pangea Property Partners

JURIDISKA PERSPEKTIV PÅ FASTIGHETSUTVECKLING – VAD PÅVERKAR PRISET OCH TRANSAKTIONEN?
• Transaktionsprocessen
• Due diligence
• Paketering och metoder för överlåtelse
• Vad är egentligen en ”byggrätt”?
• Överlåtelse av pågående projekt
• Miljöfrågor vid transaktioner

Henrik Ståhlberg är ansvarig för affärsområdet Fastigheter vid Foyen advokatfirma

FASTIGHETSUTVECKLING OCH DIGITALISERING
• Vad innebär digitalisering?
• Digitaliserad fastighetsutveckling
• Digitaliserad förvaltningsprocess
• Nya affärsmöjligheter & trendspaningar

Pontus Aronsson, Business Developer – Digital Buildings, Zynka Bim

FINANSIERING – HUR SER EN BANK PÅ ETT PROJEKT?
• Vilka marknadsanalyser ligger till grund för ett kreditbeslut?
• Vilka analyser görs av kunden/företaget?
• Vilka säkerheter och covenants krävs?
• Normala kreditupplägg
• Vad krävs i egen insats?
• Hur ser en bank på risker?

Jonas Lindholm, styrelseordförande i Tarpen Nordic AB, f.d. vd vid Aareal Bank AG

Hålltider kursdag 1:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Hålltider kursdag 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:00 Lunch
14:30 Eftermiddagskaffe
16:00 Kursdagen avslutas

TALARE

talare

Bengt Andrén
Andrén Stadsbyggnad AB

talare3

Andreas Fries
Strategisk Arkitektur

tobias

Tobias Hoel
ÅF

Pontus Aronsson
Zynka BIM

talare5

Mikael Söderlundh
Pangea Property Partners

talare6

Henrik Ståhlberg
Foyen advokatfirma

talare7

Jonas Lindholm
Tarpen Nordic AB

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 SEK

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Projektledare
Jonas Karström
Insight Events Sweden
Tfn: +46 (0)8 587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se