INSIGHT FINANCE KURSER

Kurs – går på djupet inom ofta mycket specifika ämnesområden

Våra kurser avhandlar ett väl avgränsat ämnesområde och är till för att uppfylla kraven för dig som har en önskan att gå på djupet inom ett specifikt område. Antalet deltagare är i regel färre på kurser än på konferenser, för att möjliggöra nära interaktion mellan kursledare och deltagare, samt deltagare emellan. Praktiska övningar är ett vanligt förekommande moment i syfte att öva samt fördjupa deltagarnas lärande och kunskaper.

Våra kurser är i regel två dagar eller längre för att säkerställa kunskapsdjup. Samtliga våra kurser, kan också erbjudas som skräddarsydda företagsinterna utbildningar. Förutom alla kurser som finns att tillgå på vår web, skapar vi också helt nya kurser genom att anpassa innehållet helt efter dina behov. Efter våra många år i utbildningsbranschen har vi arbetat upp en stor kunskapsbank och digert kontaktnät, något vi gärna ser våra kunder komma till godo.

Alla våra kurser kan erhållas skräddarsydda för just ditt företag. Det innebär att vi kommer till dig och håller kursen. Det innebär också att du själv har möjlighet att påverka kursens innehåll och upplägg så att det passar ditt företag. Finns dina behov utanför vårt befintliga utbud har vi kompetens att arbeta fram helt nya kurser i samråd med dig.

Varför skräddarsytt?

  • Exklusivt – Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Kursprogrammet upp­rättas i samråd med er och kursledaren och innehållet skräddarsys efter ert specifika behov.
  • Teambyggande – Att genomföra utbildningen tillsam­mans med era medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet.
  • Målstyrande – Utbildningens syfte och mål bidrar till att uppfylla er verksamhets affärsidé och vision.
  • Flexibelt – Ni bestämmer själv tid och plats för kursen.
  • Kostnadseffektivt – Då utbildningen hålls hos er sparar ni utgifter för resa och hotell, samt tid.

VÅRA KURSER

12-13 oktober 2022

Certifierad Product Manager

12-13 oktober 2022

Finansiella instrument

24 - 28 oktober 2022

Diplomerad Risk Manager

26-27 oktober Stockholm

Fastighetstransaktioner