08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder konferensen
09:10 Presidentvalet USA 2024 – vad står på spel för USA och resten av världen?

• 2024 – ett val som kan ändra (nästan) allt?
• Hur påverkas ekonomi och marknad i USA och omvärlden av en seger för Biden eller Trump?
• Inflationskontroll vs tillväxt – hur har Fed och andra centralbanker klarat balansgången? Vilka är riskerna framöver?
• Mjuk, hård eller ingen landning efter pandemi-, krigs- och inflationschocker

Elisabet Kopelman, USA-ekonom, SEB
09:50 Finansiella risker och den ekonomiska miljön i en volatil omvärld – vad väntar framöver?

Vi har nu troligtvis nått toppen på policyräntecyklerna i G10, vilket har givit avtryck i den globala ekonomin men vad väntar framöver?

• Recessioner hotar och finansiella risker har ökat, vad innebär detta för fastighetssektorn och börsen?
• Banker har blivit mer försiktiga med sin kreditgivning, hur ska vi tackla den åtstramning som skett via räntor?
• Inflationstrycket minskar, men i vilken takt?

Pär Magnusson, Chief Rate Strategist, Swedbank
10:30 Att efterleva regelverken – vad behöver göras och hur ska det göras?

• Har du koll på RIP, AIMFD2 och senaste om CSRD?
• Hur påverkas fondmarknaden av Retail Investment Package (RIP) som EU-kommissionen lagt fram?
• En mer integrerad fondmarknad i EU med nya AIFMdirektivet (AIFMD2) men vad betyder det för Sverige?
• Var befinner vi oss i processen med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)?
11:00 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:30 Finansinspektionen – vad kommer FI fokusera på under 2024?

• Hur jobbar Finansinspektionen med att stärka konsumentskyddet på fondmarknaden i en osäker omvärld?
• Vilka tillsynsinsatser kommer prioriteras under 2024 inom fondområdet?

Catrin Hådén,, avdelningschef/ Director Institutstillsyn, Marknader/ Institution Supervision, Markets, Finansinspektionen
12:00 Expertanalys av fondmarknaden – vilka sektorer drabbas/gynnas av det aktuella marknadsklimatet?
12:20 Lunch med nätverkande
13:30 PANELDISKUSSION
Trender på fondmarknaden – hot och möjligheter


• Fondmarknadens utveckling under de senaste åren och hur ser framtiden ut?
• Innovationer från branschen och den snabba utvecklingen inom AI
• Supervalåret 2024 - turbulens kan skapa köplägen
• Är vi inne i en AI-bubbla eller kan bolag som Nvidia behålla sin tillväxttakt?

Fredrik Nordström, vd, Fondbolagens förening

Paneldeltagare uppdateras löpande
14:00 Bringing state-of-the-art AI into the business: risks, challenges and opportunities

• What happened in the field of AI in the past months?
• What opportunities does generative AI provide in the financial sector?
• What risks and challenges should we be aware of when bringing this technology to the business, and how can we address them?
• What future developments can we expect and how do we stay ahead of the curve?

Anastasia Varava, Research Lead, SEBx
Presentationen är på engelska
14:40 Världens största fondupphandling pågår till det nya Premiepensionssystemet – vad är status?

• Myndighetens uppdrag att höja kvaliteten och över tid även avkastningen för miljontals premiepensionssparare
• Var befinner vi oss nu i upphandlingen av fonder till det nya premiepensionssystemet?
• 2024 pågår upphandlingar av bland annat Sverigefonder och globala indexfonder
• Roadmap framåt för upphandlingen och hur vi arbetar för att utforma upphandlingarna

Majdi Chammas, chef för upphandling och produktstrategi, Fondtorgsnämnden
15:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:50 Presterar kvinnliga fondförvaltare bättre eller är det en myt?

• Är det någon skillnad mellan kvinnliga och manliga fondförvaltare i hur man tar balanserade risker i valet av investeringar?
• Finns det några tydliga skillnader mellan män och kvinnor i privat sparande?
• Vad är tanken bakom Levlers kategori som går under namnet Kvinnliga fondförvaltare med fonder som förvaltas av minst 50 procent kvinnor?

Louise Hagsten, vd, Sparplattformen Levler
16:20 Börsen 2024/25 – vad tror experterna?

• Ljusa förutsättningar på aktiemarknaden trots geopolitiska spänningar och konjunkturoro
• Inflationen fortsätter neråt och styrräntorna sänks succesivt under året – risk för bakslag?
• Världsekonomin fortsätter att försvagas men utvecklingen mellan länderna skiljer sig kraftigt åt
• Vilka sektorer kan vara aktuella framöver för ökad exponering?

Marcus Tengvall, investeringsstrateg, Söderberg & Partners
17:00 Konferensen avslutas
17:00-18:00 Avslutande mingel och nätverkande

Vi reserverar oss för eventuella programändringar