Göteborgs Stad

Projektledare Stora projekt, Exploateringsförvaltningen, Göteborg Stad