PROGRAM 2021


08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder den första konferensdagen

Anna Waernborg, Light Bureau. Anna Waernborg är en av Sveriges främsta och ledande ljusdesigners av publika miljöer och har en bakgrund som landskapsarkitekt. Hon arbetar både med uppdrag i tidiga skeden som omfattar program, strategier och ljus ur ett stadsbyggnadsperspektiv, men också med konkreta ljusplanerings- och ljussättnings-uppdrag av till exempel parker, gator, torg, fasader och broar.
09:10KEYNOTE

Planleggning og prosjektering av lys i fremtidens Oslo


• Gatebelysning i Oslo: status, forventninger, utfordringer, muligheter
• Rollen og oppgaver som lysdesigner i Bymiljøteten, Oslo kommune
• Konkrete caser i Oslo:
- Restaurering av historisk belysning på Slottsplassen
- Tilbakeføring av historisk belysning på Rådhusplassen
- Trygghetstiltak i Akerselva Miljøpark
- Belysning for bilfritt byliv / økt byliv satsningen
- Med flere

Stefan Maassen, överingenjör, ljusdesigner MNL, Oslo kommun
09:55Teknologi och utveckling av LED – kommande generationer

• Utvecklingen fortsätter – trots den redan höga effektiviteten
• Ny produktionsteknologi och nya råmaterial ritar om spelplanen
• Ljusets egenskaper utvecklas och kan anpassas för olika ändamål
• Fokus på människan och djurliv påverkar utvecklingen

Jonas Annell, vd, Annell Ljus+Form
10:25Förmiddagskaffe och besök hos utställare
10:55Smart och uppkopplad belysning i Stockholm

• Vad har Stockholm lärt sig om att bygga smart belysning på ett flexibelt och modulärt sätt?
• Hur kan de lösningarna förvaltas och skalas upp över tid?

Björn Lindelöf, belysningsingenjör, Trafikkontoret, Stockholms stad
11:40Lunch och besök hos utställare
12:40Next step towards a Smart City

• Connectivity trends and consequences
• Lighting as a toll-road for data
• Implications on city’s digital strategy

Ronald Gelten, Innovation Manager BrightSites, Signify
13:00Datagränssnittet som möjliggör expansionen av behovsstyrd belysning

• Behovsstyrd utomhusbelysning kan minska energibehovet upp till 50%
• Leverantörsberoende lösningar – ett hinder för snabb implementering?
• Stora beställare banar väg för standardiserade datagränssnitt som möjliggöra en blandning av styrutrustning från olika leverantörer

Jan Kristoffersson, projektledare, Sustainable Innovation

Thomas Schönbeck, vd, LEDmore
13:40Att skapa smarta städer

• City Vision, en “smart city”-plattform
• Öppenhet i praktiken, Fiware och TALQ
• Är uppkopplad belysning smart belysning?

Liang Liem, affärsutveckling och teknik, Capelon

Programpunkt kommer kompletteras.
14:10Framtidens gatubelysning och IoT

• Spara tid, resurser och miljöpåverkan – goda exempel från verkligheten
• Exempel på hur en kommun kan bli mer innovativ och digital
• Viktiga framgångsfaktorer – så undviker du vanliga misstag
• Att tänka framåt och våga vara nyskapande – så kan du arbeta i din kommun

Andréas Hall, utvecklingsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen, Drift och underhållsavdelningen, Helsingborgs stad
14:50Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
15:20Tyck till med mobilen – en lysande idé

• Trafikkontorets uppdrag i ett växande Stockholm
• Tyck till-appen - huvudkanalen för synpunkter och felanmälningar
• Digitaliserad och effektiviserad synpunktshantering
• 150 000 synpunkter per år - utmaningar och lärdomar längs vägen
• Så hanterar vi synpunkter och felanmälningar på vår gatubelysning

Sandra Sigebrant, enhetschef, Trafikkontoret, Stockholms stad
16:00RUNDABORDSAMTAL

Det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte mellan kommuner och olika aktörer inom gatubelysningsområdet.


Vi kommer att diskutera följande ämnen:

A) Smarta städer
B) Upphandling
C) Drift och underhåll av väg-/gatubelysning
D) Anläggningsregister

Anmäl dig till det ämne du är mest intresserad av.
16:45Återsamling
16:5060 SECONDS

Varje utställare får 60 sekunder vardera för att kort och effektivt belysa sitt respektive huvudfokus för belysningsmarknaden
17:10Moderatorerna avslutar den första konferensdagen
17:15Nätverksmingel


08:30Morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10Vilka effekter har utomhusbelysningen på vårt ekosystem?

• Forskningsrön och reflektioner
• Hur kan vi minska påverkan på djuren?
• Ny teknik och nya synsätt på belysning

Anna Waernborg, Light Bureau
09:40Light for people, places and the environment

Transportation involves moving people and goods from one place to another. This session provides an overview of key aspects to consider when planning and designing a lighting installation for transportation spaces and buildings.

Per Bäckstrand, Channel Marketing Manager Nordic End User, ZG Lighting
10:00Förmiddagskaffe och besök hos utställare
10:30Trygghet och säkerhet i Täby kommun

• Så arbetar Täby kommun trygghetsskapande och brottsförebyggande
• Metoder och arbetssätt som stärker trygghet och säkerhet i offentlig miljö
• Samarbete mellan flera kommunala verksamheter

Alexander Nilsson, trygghets- och säkerhetssamordnare, Täby kommun

Gustaf Sundman, trygghets- och säkerhetschef, Täby kommun

11:10Kan man upphandla en känsla?

• Vilka krav kan man egentligen ställa?
• Hur ser kraven på underlag och dokumentation ut?
• Är samarbete med andra upphandlande myndigheter möjligt?
• Frågor och diskussion

Ann Garmland, advokat/Senior Associate, Foyen Advokatfirma
12:10Lunch och besök hos utställare
13:10Fokus på fackverksstolpar

• Fackverksstrukturer uppvisade unikt beteende vid Rochs stresstest
• Test av flera tusen gittermaster ledde till metodinnovation
• Underhåll av strålkastar- och andra gittermaster

Oliver Roch, vd, Roch Services Skandinavien
13:30Energieffektiv belysning - check! Nu då?

Behovet av energieffektiv belysning är i princip uppfyllt i och med LED. Nu behöver vi belysning med kvalitet. Och hur tar vi till vara på den insparade energin? Vi behöver se upp för rekyleffekter.

• Hur mäts effektivitet?
• Risker med effektivisering
• Utmaningar framöver
• Projektet Lighting Metropolis – ett interregionalt projekt mellan Sverige och Danmark

Johannes Lindén, PhD Physics, Light Researcher, avd ergonomi och aerosolteknologi på institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet
14:10Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
14:40Aktuella ämnen och tekniska rapporter inom belysningsindustrin

Aktuella ämnen och tekniska rapporter inom belysningsindustrin presenterade av ILP, ”Institution of Lighting Professionals” i England.

Peter Harrison, Technical Director, Institution of Lighting Professionals (ILP)

Mikael Ryberg, Business Development Manager, OrangeTek
15:00Ditt ansvar som innehavare av elanläggning

• Vem är innehavare
• Skyldigheterna för utförande, kontroll och arbete
• Fortlöpande och särskild kontroll

Mats Jonsson, elsäkerhetskonsult, Eltrygg Miljö
15:40 Frågor och diskussion
16:00Moderatorn avslutar konferensen