PROGRAM 2023


09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderator Anna Waernborg inleder konferensen

Anna Waernborg, Lighting Designer, Bjerking
09:40Kvalitetssäkra era armaturutbyten

Många armaturbyten görs idag utan eller bara med minsta möjliga kvalitetssäkring. Att säkerställa så vår utemiljö bibehålls säkert ur både elsäkerhetsperspektiv, god ljusmiljö, hög energieffektivitet och addera funktioner via styrning kan kännas självklart 2023, men görs inte i den omfattning man kan önska. Många av de uppgraderade belysningsanläggningar vi passerar igenom och befinner oss i har allt för ofta ett flertal olika brister eller möjligheter till förbättringar.

• Underlag – vad behöver man ta reda på innan man kontaktar någon?
• Valmöjligheter – helt nytt eller återbruk?
• Kravspec – vilka krav bör man ställa på märkning, ljusfördelning, ljuskvalité, upplevelse, moduläritet, energieffektivitet & styrning?'
• Efterkontroll – vad skall man kontrollera efter att installation är slutförd?

Ronnie Eriksson, Advisory & Partner, Umbrella & Partners
10:30Gatuarmaturerna idag och runt hörnet

Tekniken utvecklas i armaturerna och nya funktioner adderas.

• Hur ser framtidens armatur ut?
• Vad kan man räkna med för effektivitet idag och imorgon?
• Hur kan vi använda tekniken i armaturerna för att minimera miljöpåverkan?

Jonas Annell, vd, Annell Ljus+Form
11:00Förmiddagskaffe och besök hos utställare
11:30Kan gatubelysningen bli mer cirkulär?

Den cirkulära omställningen pågår inom många branscher och är en viktig aktivitet för att minska klimatpåverkan. Varje år installeras många tusen armaturer av offentliga beställare, armaturer med stor materialåtgång som har ett stort klimatavtryck. Kan vi bli mer cirkulära i vårt arbete med offentlig belysning?

• Vad är problemet med dagens arbetssätt?
• Vilka utmaningar finns för att bli bättre?
• Forskningsprojekt med RISE som ska undersöka möjligheterna och effekterna

Björn Lindelöf, Belysningsingenjör Trafikkontoret, Stockholms stad
Lukas Hallquist, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden
12:10PANELDISKUSSION - Cirkulär gatubelysning

• Hur skulle städerna påverkas av en mer cirkulär affärsmodell?
• Vilka förutsättningar/utmaningar finns för städerna att ställa om till att bli mer cirkulära?

Paneldeltagare:
Anders Hedlund, belysningsstrateg Trafikkontoret, Stockholms Stad
Patrik Johansson, Eskilstuna kommun
Ronnie Eriksson, Advisory & Partner, Umbrella & Partners

13:00Lunch och besök hos utställare
14:00Rundabordssamtal

Diskutera problemställningar och utvecklingsmöjligheter för aktuella områden. Här finns även möjlighet att bilda nätverk och hitta nya kollegor för diskussion och samverkan. Välj mellan:

Cirkuläritet
• Vad finns det för utmaningar med cirkulära produkter inom belysning?
• Vilka förändringar behövs framför allt på produktmarknaden för att få bättre hållbarhet/resursanvändning?
• Vilka förändringar krävs i vårt arbetssätt (exempelvis kulturellt, organisatoriskt eller i upphandlingsformer) för att effektivisera resursanvändningen?

Smart belysning
• Vilka ”smarta funktioner” tycker du man ska prioritera i gatubelysningsanläggningar?
• Vilka problem och utmaningar finns det med mer avancerad styrning och IoT inom belysning?
• Hur tror du att framtidens belysning och styrning kommer att se ut/utformas?

Samtalen inleds med en kort introduktion och leds av en moderator.
15:10Stolptest är ett första steg på resan mot en smart gatubelysning

Belysningsstolparna kommer utgöra en viktig del av ryggraden i Den Smarta Staden. Sensorer i stolparna skall kunna upptäcka trafikstörningar, samla in data om buller och trängsel, hitta lediga parkeringsplatser och mycket mer. En förutsättning för detta är att varje stolpe uppfyller kraven vad gäller stabilitet och hållfasthet.

• Resan mot framtidens belysning startar med inventeringen av systemet och Rochs stolptest levererar basdata för detta.
• Bygga framtidens belysningsanläggning både ekonomiskt och ekologisk hållbart (även äldre stolpar kan bära framtidens utrustning)
• Trygghet och trafiksäkerhet för invånarna säkerställs.

Andréas Hall, utvecklingsingenjör, Helsingborgs Stad
15:30Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
16:00Dansken om svenskt ljus styrt av närvaro på distans

Steen Havlund är en unik kombination av kommunikation, uthållighet och affärsmannaskap. Som representant för PrismaTibro i allmänhet och utomhusbelysningen Prisma Light i synnerhet har Steen under drygt tio intensiva år försett vårt nordiska grannland med utomhusbelysning i nära kontakt med kommuner, installatörer och konsulter. Utmaningar har inte saknats, och inte heller smarta lösningar och nöjda kunder. Inspireras av hans erfarenheter.

• Antal närvarostyrda Prisma Light i DK
• Inställningarna, olika typer av anläggningar/behov
• Energibesparingar
• Invånarnas respons
• Driftare, politikers, slutkunds respons
• Tips och trix

Steen Havlund, Prisma Tibro
16:20Några reflektioner över miljösmart belysning - vad ska man som beställare tänka på?

• Eftertänksamhet och kloka val - mindre avfall/lägre kostnader
• Rätt ljus för platsen och de behov som finns.
• Hållbar produktformgivning - inte "fast fashion", hög verkshöjd på formgivning, formgivning som hål-ler över tid och passar i miljön.
• Cirkuläret; Kvalitet i utförandet och material, reservdelar, reparationsmöjligheter
• LCA: Energiåtgång och styrning, hållbar produktion, lätt att ta hand om som avfall/materialåtervinning.

Anna Waernborg, Lighting Designer, Bjerking
16:40Moderatorn avslutar den första konferensdagen
16:50Nätverksmingel
18:30Konferensmiddag

Fortsätt dialogen med konferensdeltagarna och knyt nya kontakter samtidigt som du njuter av god mat och dryck. OBS! Anmälan krävs.


08:30Morgonkaffe och besök hos utställare
09:00Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10Styrning, hälsa, ljusföroreningar och miljö – en holistisk beskrivning av hur vi kan göra bättre snabbare

Johan Röklander, Lighting Designer, Jönköpings universitet
10:00Smart utomhusbelysning med fokus på öppenhet

För dagens kommuner och städer finns stora möjligheter att ta steg mot en smartare och mer energibesparande gatubelysning. Samtidigt finns många aspekter att beakta och ”öppenhet” är inte alltid helt enkelt. Detta föredrag belyser några av de aspekter som bör finnas med i en beslutsprocess”

Kai Walkendorff, Product Manager, Citygrid
10:20Förmiddagskaffe och besök hos utställare
10:50Så kan Internet of Things bidra till att lösa kommunernas utmaningar

Allt flera kommuner har börjat testa och implementera lösningar baserade på Internet of Things (IoT). Data kan användas för att effektivisera, kartlägga, förstå, förklara, ta faktabaserad beslut - för alla kommunens förvaltningar. Trots all potentiell nytta tar långt ifrån de flesta IoT-piloter sig tyvärr aldrig in i verksamheten. Varför är det så svårt för en kommun att hantera IoT-data, och vad kan man göra åt det?

• Hur bör man tänka runt datahantering och samordning?
• Hur undviker man pilotdöden?
• Praktiska exempel och framtida möjligheter
• Vilken roll spelar EU i allt detta?

Claus Popp Larsen, Head of Connected Cities, RISE Research Institutes of Sweden
11:40PANELDISKUSSION - Smarta städer och IoT

• Är belysningsnätet den rätta bäraren av IoT?
• Vilken roll har belysningsanläggningen i den smarta staden?
• Ska alla ljuspunkter vara uppkopplade i framtiden? Är det rätt väg att gå?
• Vilket ansvar kan vi belysningsingenjörer ta i den smarta staden?

Paneldeltagare:
Björn Lindelöf, belysningsingenjör Trafikkontoret, Stockholms stad
Patrik Johansson, belysningsingenjör, Eskilstuna kommun
Marcus Bigren, belysningsingenjör, Umeå kommun
Mikael Ryberg, Business Development Manager, Orangetek
12:30Lunch och besök hos utställare
13:30Morgondagens urbana ljusmiljö

Morgondagens urbana ljusmiljö har alltid människan som utgångspunkt! Naturligtvis med minsta påverkan på miljö och djurliv och till låg totalkostnad.

• Trygghet
• Inspiration
• Solidaritet
• Ny nivå av behovsanpassning

Per Bäckstrand, KAM Outdoor Lighting, DEFA
13:50Belysningsplaner, ett verktyg för planering av belysning längs statlig väg, nu också med skyddsvärda områden

Trafikverkets webbaserade verktyg, som på ett automatiskt sätt påvisar om en vägsträcka ska ha belysning eller ej, har utvecklats till att bli ett planeringsverktyg både för Trafikverket och för anslutna kommuner.

• Belysningsplaner – en webbaserad applikation
• Belysningsprogrammet – Trafikverkets långsiktiga arbete med belysning längs statlig väg
• Elsäkerhetsansvaret på gamla belysningsanläggningar

Kenny Dolleris, projektledare Belysningsplaner, Planering, Trafikverket
Henrik Gidlund, specialist belysning, Underhåll, Trafikverket
14:30Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
15:00Belysningskvalitet på gång- och cykelvägar

Det kvalitativa perspektivet i den tekniska utomhusanläggningen. Hur gör man på cykelvägar för att få kvalitativt ljus, som inte bländar och ger trygghet?

• Belysningskrav i VGU
• Hur motverka och förutse bländning
• Vad påverkar trygghetsupplevelsen
• Fallgropar med LED-optik och parkvägar

Henrik Gidlund, specialist belysning, Underhåll, Trafikverket
15:40Gatubelysning - inte bara ljus utan något mera med sensorer och AI

Hur detta kan skapa nya spännande/nyttiga lösningar!

Fredrik Malmberg, innovationsledare, Innotech
16:20Frågor och diskussion
16:30Moderatorn avslutar konferensen