PROGRAM 2019

08:30
Registrering och morgonkaffe


09:00
Moderatorerna inleder konferensen

Ronnie Eriksson, Senior Advisor, ÅF Lighting. Ronnie är en av branschens bredaste och mest erfarna profiler

 Anna Waernborg, ljusdesigner, ÅF Lighting. Anna Waernborg är en av Sveriges främsta och ledande ljusdesigners av publika miljöer och har en bakgrund som landskapsarkitekt. Hon arbetar både med uppdrag i tidiga skeden som omfattar program, strategier och ljus ur ett stadsbyggnadsperspektiv, men också med konkreta ljusplanerings- och ljussättningsuppdrag av till exempel parker, gator, torg, fasader och broar. Uppdragen har gett erfarenhet inom områden som ljusgestaltning, trygghet, trafiksäkerhet, kulturhistoriska och arkitektoniska aspekter på materialval samt drift och underhållsfrågor.


09:10
Den smarta staden är ingen utopi

 • Varför smart gatubelysning är nyckeln till framgång för en smart stad
 • Hur innovativa möjligheter blir realiserbara genom strategiskt arbete
 • Att skapa medborgarnytta genom nya sorters analyser på befintliga system
 • Framtidssäkrad infrastruktur möjliggör plug-and-play för ny teknik

 Fredrik Hofflander, Head of Connected Solutions, ÅF. Fredrik är en välrenommerad expert inom machine learning och AI med erfarenhet från flertalet nytänkande domäner. Idag driver han ÅF:s satsning inom området och ser dag för dag hur AI erövrar världen på samma sätt som Internet en gång gjorde.


09:55
Nordic co-operation in Smart Lighting pilot in Tampere

 • Street light system as a City IoT platform
 • Agile pilots as a way to seek solutions for the city challenges from the market
 • Open SW based IoT platform, what have we learned?

 Maarit Vehviläinen, Project Manager, City of Tampere. Maarit has been working as project manager 10+ years in the ICT world. In the fall 2017 she moved from private sector to work for City of Tampere, Smart Tampere unit, when she started as a project manager in EU project called STARDUST. In this project ICT and IoT will be heavily used in order to improve energy efficiency and decrease carbon dioxide emissions. Maarit Vehviläinen has managed dozens of SW customization projects and lead global teams. Projects have covered the whole life cycle from the kick-off meeting to maintenance phase. She has also studied in the cloud technology program in Tampere University of Technology in order to maintain the path of continuous learning. Simultaneously she worked as a project manager trainee and later on as project manager in Eatech Oy, leading projects handling customized SW solutions from different areas.

 Markku Niemi, Senior Business Advisor, Business Tampere. Markku has over 20 years of experience from international ICT business. He has been a key person in WLAN and Wi-Fi standardization. He is one of the founders of the Wi-Fi Alliance and has also served several years as the secretary for ETSI BRAN standardization Forum. Currently Markku Niemi works for Business Tampere promoting the use of connectivity, digitalization and latest IoT- and sensor technologies, combined with several major city development activities in Tampere region currently, open up many new interesting possibilities. His aim is to capitalize on these opportunities and work together with companies towards Smarter City, in order to foster innovations by creating open platforms and data assets and by giving companies possibilities to develop, test new innovations and services in real city environment


10:40
Förmiddagskaffe och besök hos utställare


11:10
PANEL DISCUSSION: Smart cities

 • Why should a municipality have a Smart City strategy?
 • How to use the systems?
 • Which infrastructure platform is required to enable connection of urban infrastructure in a cost-effective and robust manner?
 • How to choose a long-term supplier-independent technology?

Panelists:

  Jevgenijs Lipinskis, International Manager, Smart City Lighting Systems, VIZULO

Markku Niemi, Senior Business Advisor, Business Tampere

Fredrik Hofflander, Head of Connected Solutions, ÅF

Emil Andersson, anläggningsförvaltare, Danderyds Kommun


11:50
Smart City IoT plattform

 • Horisontellt med vertikalt djup
 • Interoperabilitet med gemensamma datamodeller
 • Främja innovation och engagemang
 • Uppkopplad belysning som infrastruktur

  Liang Liem, affärsutveckling, försäljning och teknik, Capelon AB. Capelon tillhandahåller sedan 10 år produkter och tjänster för styrning, övervakning och energieffektivisering av gatubelysning. De senaste åren har stort fokus legat på att tillhandahålla en öppen horisontell ”Smart City”-plattform som stöd för stadens olika IoT-applikationer, ett effektivt nyttjande av data samt för att främja innovation hos invånare och tjänsteleverantörer.


12:10
Hur hjälper vi stolpar att bli smarta och multifunktionella?

 • Processer för utvärdering av infrastrukturen inom gatubelysningen Inventering och faktasamling
 • Utveckling av testkoncept för hållfasthetsprovning och infrastrukturanalys
  Ekonomisk hållbarbarhet och duglighet i praktiken
 • Slutsatser från olika testprojekt och infrastrukturanalyser
  Bedömning av material och delsystem på masten
 • Praktisk användning av dessa resultat inom Smart-City-Projekt
 • Den multifunktionella masten

  Oliver Roch, grundare av Roch Services Skand. AB och ordförande för det tyska branschförbundet för utomhusbelysning och infrastruktur.


12:30
Lunch och besök hos utställare


13:30
Danderyds kommuns belysningsstrategier baserade på visioner

 • Masterplan
 • 100% LED, klart 2018
 • Pågående. Belysningsstrategi inkluderas i kommunens Digitaliseringsstrategi

 Emil Andersson, anläggningsförvaltare, Danderyds Kommun


14:10
Från kaos till ordning och reda, men varför kommer vi inte vidare?

 • Gatubelysningsbranschen hänger inte riktigt med i utvecklingen. Varför?
 • Är kommuner redo för nytänkande?
 • Nya arbetsmetoder för gatubelysning som ett led i en modernare kommundrift
 • Så använder vi GIS för att analysera data som lagrats om kablar, stolpar och armaturer

 Ove Andersson, gatuingenjör, Tekniska förvaltningen/ Gata & Park, Motala kommun


15:00
Eftermiddagskaffe och besök hos utställare


15:20
Maintenance Factors for LEDs

Recent update to Maintenance Factors for LEDs from (ISO/CIE TS 22012:2018 (ISO TC 274) Light and Lighting – Maintenance Factor Determination – Way of Working

 Nigel Parry, Principal, OrangeTek. Nigel Parry was the co-chair of the recent CIE /ISO committee.


15:40
Mötesplatsen som skapar ökad trygghet i utsatt område

 • Så kan belysning förändra en närmiljö som upplevts som otrygg och stökig
 • Medborgardialoger med boende
 • Samarbete med fastighetsägare och andra aktörer

  Per-Erik Johansson, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

  Johannes Eriksson, projektledare Teknik, Stadsbyggnadsförvaltningen,  Uppsala kommun

Det smarta systemet i Sala kommun

 • Systemet som Sala kommun har satsat på
 • Vad vi kommer att kunna använda det till

  Per-Erik Johansson, elnätschef, Sala-Heby Energi Elnät AB


16:20
Pilotprojektet kommunal belysning på statlig väg

 • Hur har det gått?
 • Utmaningar inför fortsatt arbete?

 Mathias Wärnhjelm, uppdragsledare för belysningsprojektet inom verksamhetsområde Planering, Trafikverket

 Selda Taner, Strateg. drift- och underhåll kommunal infrastruktur, Infrastruktur och fastigheter, avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och landsting (SKL)


17:00
Moderatorerna avslutar den första konferensdagen


18:30
Konferensmiddag på restaurang Eriks Gondolen

Fortsätt dialogen med konferensdeltagarna och knyt nya kontakter samtidigt som du njuter av god mat och dryck. OBS! Vi reserverar oss för att middagen kan bli fulltecknad.

08:30
Morgonkaffe och besök hos utställare


09:00
Moderatorn inleder den andra konferensdagen


09:10
Blev det som vi tänkt oss?

 • Vad är ”rätt” belysning? Genomgång av belysningsrekommendationer. Förslag på kravspecifikationer från beställare
 • Varför blev det fel? Diskussion om projekt som inte blev som det var tänkt

 Sven-Ola Lundgren, belysningsrådgivare, CEBE belysning


10:20
Förmiddagskaffe och besök hos utställare


10:50
Trivsel och ljuskomfort på gång-/och cykelvägar

Med de nya LED-armaturerna har vi skyhög energieffektivitet. Men vad har hänt med ljuskomfort och trivsel? Hur kan man höja kvalitetsnivån utan att göra anläggningen ineffektiv? Jonas presenterar aktuella metoder, exempel och projekt.

 Jonas Annell, vd, Annell Ljus+Form AB. En stor del av sin tid verkar han inom affärsområdet Stad+Trafik där man dagligen arbetar tillsammans med konsulter, kommuner och Trafikverket för att hitta effektiva och ljuskvalitativa lösningar för offentliga utomhusmiljöer.


11:20
Ljusets betydelse för fotgängare – Miljöpsykologisk forskning om upplevelsen av utomhusbelysning

 • Belysningens betydelse för upplevelsen av trygghet
 • Exempel på metoder för att jämföra ljuskällor avseende upplevd ljuskvalitet och hur väl man kan se

 Johan Rahm, civilingenjör & tekn. Dr. i miljöpsykologi, Lunds universitet


12:00
Konsten att välja rätt belysning!

 • Med utgångspunkt i regelverk
 • Ur ett mänskligt perspektiv
 • Med hänsyn till kostnader
 • Med hänsyn till miljön

  Per Bäckstrand, Product Manager Outdoor Nordic, Thorn


12:20
Lunch och besök hos utställare


13:20
Hur förhåller sig gatu- och vägbelysning mot andra områden inom el?

 • Standardisering
 • Digitalisering – vad kan vår bransch lära av Industri 4.0?
 • Lean – Norrtälje Energis lärdomar från Scania
 • EBR

Mathias Mattsson, elingenjör, Norrtälje Energi. Norrtälje Energi är ett litet energibolag med ca 7 000 ljuspunkter.  Mathias har arbetat i elbranschen i 18 år med bl a industriprocesser, fastighetsautomation, installation och distributionsel. Han upplever belysning som ett rörigt område om man jämför med andra områden inom el. Mathias Mattsson är medlem i ett nätverk på 5-7 kommuner som träffas för att diskutera bl a standardisering, digitalisering, Lean och EBR.


14:05
Eftermiddagskaffe


14:35
Rundabordsamtal

Det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte mellan kommuner och olika aktörer inom gatubelysningsområdet.

Vi kommer att diskutera följande ämnen:

A) Smarta städer
B) LED-belysning – Presenteras av Nordic LED
C) Anläggningsregister


15:20
Avslutande diskussion och frågestund


15:50
Moderatorn avslutar konferensen