INSIGHT EVENTS KONFERENSER

Konferens – naturliga mötesplatser för utbyte, nätverkande och kunskap

Varje konferens föregås av grundlig research för att säkerställa att varje ämne blir aktivt och objektivt belyst. Flera av våra konferenser är sedan en lång tid etablerade och årligt återkommande.

Våra konferenser fungerar som naturliga mötesplatser där i regel hela värdekedjan finns representerad inom de specifika ämnesområdena. Utövare och initierade experter från Sverige och Europa möts för att nätverka, utbyta kunskaper, information och åsikter i syfte att driva och bringa ljus i de mest aktuella och relevanta frågeställningarna framåt.

VÄLJ EN KATEGORI

ALLA KONFERENSER

24-25 september 2018

PsykoterapiMässan

27 september 2018

Patentdagen

5 - 6 november 2018

Framtidens offentliga ekonomi

7 - 8 november 2018

Upphandlingsforum

Konferens 14-15 november 2018

Dagvattenhantering

21-22 november 2018

Socionomdagarna

26-27 november 2018

Redovisningsdagen