INSIGHT LEGAL KURSER

Kurs – går på djupet inom ofta mycket specifika ämnesområden

Våra kurser avhandlar ett väl avgränsat ämnesområde och är till för att uppfylla kraven för dig som har en önskan att gå på djupet inom ett specifikt område. Antalet deltagare är i regel färre på kurser än på konferenser, för att möjliggöra nära interaktion mellan kursledare och deltagare, samt deltagare emellan. Praktiska övningar är ett vanligt förekommande moment i syfte att öva samt fördjupa deltagarnas lärande och kunskaper.

Våra kurser är i regel två dagar eller längre för att säkerställa kunskapsdjup. Samtliga våra kurser, kan också erbjudas som skräddarsydda företagsinterna utbildningar. Förutom alla kurser som finns att tillgå på vår web, skapar vi också helt nya kurser genom att anpassa innehållet helt efter dina behov. Efter våra många år i utbildningsbranschen har vi arbetat upp en stor kunskapsbank och digert kontaktnät, något vi gärna ser våra kunder komma till godo.

Alla våra kurser kan erhållas skräddarsydda för just ditt företag. Det innebär att vi kommer till dig och håller kursen. Det innebär också att du själv har möjlighet att påverka kursens innehåll och upplägg så att det passar ditt företag. Finns dina behov utanför vårt befintliga utbud har vi kompetens att arbeta fram helt nya kurser i samråd med dig.

Varför skräddarsytt?

  • Exklusivt – Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Kursprogrammet upp­rättas i samråd med er och kursledaren och innehållet skräddarsys efter ert specifika behov.
  • Teambyggande – Att genomföra utbildningen tillsam­mans med era medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet.
  • Målstyrande – Utbildningens syfte och mål bidrar till att uppfylla er verksamhets affärsidé och vision.
  • Flexibelt – Ni bestämmer själv tid och plats för kursen.
  • Kostnadseffektivt – Då utbildningen hålls hos er sparar ni utgifter för resa och hotell, samt tid.

Läs mer om skräddarsydda kurser och kontakta oss här!

VÅRA KURSER

16-17 okt 2019 & 12-13 feb 2020

Exploateringsavtal och PBL

17-18 okt 2019 & 12-13 mars 2020

ATEX i praktiken

2019, datum bestäms senare

Juridik för nämndsekreterare

20-24 april 2020

Diplomerad Risk Manager