november 10, 2017 Webmaster

Lucy Adams, CEO of Disruptive HR, keynote på Mötesplats HR 2018!

Lucy Adams, Disruptive HRVi är stolta att kunna presentera Lucy Adams, CEO of Disruptive HR som keynote på Mötesplats HR 2018. Hon kommer närmast från BBC där hon ansvarade för stora och komplexa förändringsprojekt. Hon blev frustrerad över bristen på innovation och nytänkande I ledarskapet och ville hitta nya vägar att tackla gamla problem. Nu hjälper hon företagsledare och HR-direktörer att agera på ett nytt sätt och rusta medarbetarna för en ”disrupted” värld. Lucy kommer att hålla en provocerande föreläsning som tar avstamp i ett dilemma som de allra flesta organisationer står inför idag; nämligen att  hur vi  attraherar, leder och engagerar våra medarbetare räcker inte till för dagens värld, och ännu mindre morgondagens. Hon använder sig av både  forskning och praktisk erfarenhet och levandegör sin föreläsning med många anekdoter från tiden vid BBC. Presentationen hålls på engelska.

Leading HR in a Disrupted World

  • The challenges of building a workforce in a disrupted world – the impact of the knowledge economy, leading a multi-generational workforce, the expectations of millennials, trust in leadership, future work trends, etc
  • An assessment of business leaders’ views on the adequacy of current approaches to people attraction, development and engagement
  • An analysis of why current people practices – eg: appraisals, talent management, employee engagement, traditional training methods – don’t work

The audience is then taken through an alternative approach based on Dirsuptive HR’s model EACH© – treating Employees as Adults, Consumers and Human beings.  This section is packed with practical examples of how using this can increase productivity, engagement and innovation. Finally Lucy touches briefly on the FREE resources we have available on our website (EACH HR diagnostic, webinars, blogs).

hr_bok2Dessutom kommer de första 25 som anmäler sig att få ett ex av hennes bestseller “HR Disrupted”, en bok fylld med praktiska tips på hur man kan förnya sitt sätt att leda i ”disrupted” värld.

Fyll i en intresseanmälan och säkra din plats redan idag!