april 10, 2018 Webmaster

Intervju med Camilla Hyden Karlsson, VP People & Culture på CatalystOne

camillaVi tog en pratstund med Camilla Hyden Karlsson, VP People & Culture på CatalystOne om utmaningar och framtida möjligheter inom digitaliseringen av HR-området. CatalystOne medverkar som Guldsponsor på årets Mötesplats HR.

Kan du kortfattat förklara din roll, engagemang och erfarenhet inom digitalisering av HR-processer?
Förutom att jag brinner för människor och utveckling av kultur och organisation har jag i nästan hela min yrkeskarriär arbetat med att digitalisera processer inom företag med hjälp av mjukvara. Först inom finansvärlden, med ERP-system, och de senaste 10 åren inom HR. När det kommer till digitalisering av HR-processer har jag implementerat HCM-system dels på kundsidan, som projektledare och Global HR Manager på Tieto, och dels som HR konsult och projektledare på CatalystOne Solutions på leverantörssidan. I min nuvarande roll som VP People & Culture på CatalystOne Solutions har jag, förutom att få jobba med det roligaste jag vet; att utveckla en stark och affärskraftig kultur tillsammans med alla våra härliga medarbetare världen över, även jobbat med att utveckla digitaliseringen internt hos oss genom att förbättra och uppdatera våra digitala processer med hjälp av vårt eget HCM-system, CatalystOne.

Hur skulle du säga att HR-området har utvecklats i den digitala sfären under de senaste 5 åren?
Jag upplever att utvecklingen har gått enormt fort. För 5 år sedan handlade digitalisering av HR-arbetet till största del om löneadministration och rekrytering, och begränsat om digitalisering av medarbetarprocesser som t.ex. utvecklingssamtal, vilka gjordes en gång om året. Att digitalisera andra HR-processer upplevdes som ”nice to have”. Idag, och delvis som ett resultat av GDPR som blir verklighet nu i maj, ser vi ett helt annat behov av digitalisering. Det har tack vare detta blivit en nödvändighet för företag att digitalisera hanteringen av persondata. Dessutom har förväntningarna från medarbetare ökat på att arbetsgivare har digitaliserade HR-processer på plats, det är en viktig aspekt i Employer Branding sammanhang. Exempel är användning via både PC och mobilen på kontinuerlig feedback eller employee engagement (Pulsmätningar).

 Vad anser du vara den största utmaningen för organisationer som vill skapa digitaliserade / moderna HR-processer?
Jag anser att det finns ett flertal områden. Men en av den tuffaste uppförsbacken är om det inte finns tillräckligt med ”buy-in” i organisationen – om inte minst VD, men helst hela högsta ledningen, har förstått vikten av att digitalisera och än värre vad konsekvenserna kan bli om man inte investerar i att digitalisera sina HR-processer. Då blir det svårt att få engagemang från resten av organisationen. När HR, IT och högsta ledningen är i synk så är jag övertygad om att man kan få en både kostnads- och tidseffektiv digitalisering.

 Ni har valt att låta Martin Gradin som är HR-Chef på LRF Konsult presentera för er räkning som talare under konferensen, hur kommer det sig?
LRF Konsult har sina nästan 1 400 medarbetare utspridda på 130 platser i landet vilket ställer höga krav på nära samarbete, god kommunikation och stringens i projektledning och förvaltning. De har haft en spännande resa. Vi tycker ofta att det är mer relevant att låta kunder berätta om sina utmaningar och lärdomar då de stått inför liknande utmaningar som publiken inför valet att implementera HR-system och digitalisera sina processer. Vi ser också att våra kunder har stort utbyte av att diskutera best practice och erfarenheter med varandra. Det är kunden som är den sanna hjälten, utan tvekan.

Vad tror du kommer vara nästa steg eller möjlighet inom digitaliseringen av HR-området?
Jag tror först och främst att utvecklingen kommer att fortsätta i samma snabba takt. AI kommer tydligare in i bilden och användning av mobila lösningar ökar. Det årliga utvecklingssamtalet dör helt ut. Istället kommer häftigare, mer användarvänlig funktionalitet kring tät och kontinuerlig feedback och uppföljning mellan medarbetare och chef samt employee engagement-lösningar att ta plats. Vi kommer även se lösningar med roligare och enklare dashboards för HR-analytics.

 Slutligen, har du några tips för de organisationer som genomgår eller kommer att genomgå en större HR-digitaliseringsprocess?
Ja, att se över era befintliga HR-processer och ”städa upp” allt som inte behövs. Var lite kritiska och ställ hela tiden frågan, ”behöver vi verkligen detta och i så fall varför?”.

Sedan anser jag att val av leverantör av system blir väldigt viktig. Ni kommer att ha en långsiktig relation (att byta ut ett system och därmed leverantör är ofta väldigt kostsamt). Se inte bara på produktfunktionalitet utan även vad för typ av företag leverantören är, vilken kultur som finns och vilka människor som jobbar där. Underskatta aldrig kraften i bra mänskliga relationer.