08:00 Registrering och morgonkaffe
08:30Moderatorn öppnar konferensen

Helène Sahlin har en lång och gedigen erfarenhet av HR-arbete. Hon har bl.a. arbetat som HR-chef och HR-direktör inom SVT under tjugo år. Sedan 2017 driver hon eget företag som konsult inom HR och arbetar även som coach & mentor.
08:40Kräver HR ett paradigmskifte?

• Den vanligaste organisationsformen idag och dess utmaningar
• Omständliga förändringar och dess påverkan på engagemanget i organisationen
• Utmaningar med ”gig”. Ekonomin och nya generationer av medarbetare
• Vad gör organisationer som håller över tid?
• HRs roll i framtidens organisationer

Marcus Jarl har de senaste 8 åren jobbat som seniorkonsult, workshopledare och coach på FranklinCovey. Dessförinnan 16 år som ledare och specialist i tre olika stora och medelstora internationella organisationer. Medförfattare till boken ”De 5 valen för hållbar produktivitet”
09:30 HRs legitimitet – hur tar vi kommandot?

Maria Fladvad, professionsombudsman för HR, Akademikerförbundet SSR

Marcus Jarl, seniorkonsult, FranklinCovey

Anneli Angeling, vd, Frontit

Ulrika Spåls, styrelseordförande, Sveriges HR förening
10:10Förmiddagskaffe och nätverkande
10:40 HRs roll i affärsorganisationen

• HRM-förespråkare understryker ökade prestationer och ökat välbefinnande
• Närvaro av HRM-prat, och uttalat stöd för HRM, betyder inte att HRM får inverkan på arbetet
• På ytan kan HRM se ut att vara relevant, men i den dagliga verksamheten lyser det med sin frånvaro

Johan Alvehus är ekonomie doktor och docent vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hans forskning handlar om ledning och styrning i professionsorganisationer och han har intresserat sig för organisationer inom både privat och offentlig sektor. Han är också chefredaktör för tidskriften Organisation & Samhälle (www.org-sam.se). Johan har blivit tilldelad priset "Årets HR-forskare".
11:20 Mångfald behöver inte tid – utan initiativ

• Dags att flytta fokus – till mångfald, tillhörighet och majoritet
• Vart är vi på väg och vilken roll spelar HR?
• ’Steal with pride’ – låna idéer från beteendeekonomi för praktiska och effektiva lösningar

Natalie Mellin har över 10 års erfarenhet från branschen inom mångfald och integration, kommunikation och medarbetarengagemang. Hennes specialitet ligger i att använda beteendeekonomi i ett digitalt utrymme. Idag driver hon eget, Mellin Consulting, och har tidigare arbetat på företag som King, Spotify och Ericsson.
12:00 Lunch

Välj mellan spår 1 eller 2

SPÅR 1 - STRATEGISK INRIKTNING

13:30Att skapa en attraktiv företagskultur där människor utvecklas och kan knyta an till företagets löfte

• Hur alla hittar sitt ’why’ för att tillsammans skapa ett bra resultat
• Hur kan vi göra så vi blir varandras bästa jag
• Delge exempel på hur vi gör för att skapa energi och engagemang

Sofia Brax, HR-chef, Collector bank
14:20Hur medarbetare påverkas av att utses – eller inte utses – till talanger

• Får man verkligen mer lojala, högpresterande medarbetare genom att inkludera dem i talangprogram?
• Hur ska man hantera deras förväntningar, och pressen som en talangstämpel kan skapa?
• Hur undviker man negativa reaktioner bland de som inte kommer med?

Kajsa Asplund är organisationspsykolog och disputerade i höstas på Handelshögskolan i Stockholm på en avhandling om talent management. I dag jobbar hon som Lead People Science på svenska talent techbolaget Alva Labs.
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30När blir det för mycket HR och för lite chef?

• Empowerment – samtidigt som chefen är den som är ytterst ansvarig för lagets resultat?
• Hur får vi medarbetarna att ta ansvar för att vårda kulturen?
• Vad är chefens roll idag?
• Hur kan jag som ledare ge förtroende och vad gör jag när det brister?

Henrik Dider, HR-chef, Scandic
GEMENSAM ÅTERSAMLING - AVSLUTNINGSTALARE
16:15Senaste trenderna och metoderna för att skapa hälsosamma organisationer

• Hur viktigt är det med kompetensutveckling för chefer och medarbetare så att HR ska kunna arbeta mer strategiskt med organisationsutveckling?
• Vad är problemanalys och bidrar den till att säkerställa att man gör rätt saker?
• Är frågor om stress i medarbetarundersökningar verkligen tillförlitliga mått?
• Är hög arbetsbelastning verkligen av ondo eller kan det snarare illustrera motsatsen?

Dan Hasson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska Institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag är han anknuten forskare vid Mayo Clinic och Karolinska Institutet och arbetar utöver forskningen med sina två företag Hasson Consulting Group AB och Interactive Health Group AB.
17:00Moderatorn avslutar konferensen
17:00 - 18:00Nätverksmingel med dryck och tilltugg

SPÅR 2 - OPERATIV INRIKTNING

13:30Våra arbetsplatser är i förändring

• Hur digitalisering påverkar arbetet och arbetsplatser
• Aktivitetsbaserat kontor, har vi ändrat vårt sätt att arbeta?
• Framtida arbetsplats – hur blir vi attraktiv arbetsgivare, medarbetarens förväntan?

Mille Beckman, Business Manager, Telia Company
14:20Framgångsrik rekrytering hos Google

• "Hiring is the most important thing we do" – ta bort beslutsfattande från rekryterande chef
• AI och mångfald – när det funkar och inte
• Rekryterare inhouse – trots att vi är så stora

Martin Eriksson, Staffing Business Partner, Google Sweden
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Surfa eller drunkna i techvågen?

• Hur ska vi kunna navigera i teknikstormen som omger oss?
• Vad är ett HR Tech Lab och varför skapades ett sådant på PwC?
• Hur påverkar AI vår verksamhet?
• Kan HR vara en "disruptor" inom tech?

Mattias Larsson är Learning Technology Leader på PwC Sveriges Human Capital avdelning. Han har arbetat med teknik kopplat till lärande i 25 år i olika roller, och fokuserar just nu på hur teknik kan stödja PwC:s lärandekultur.
GEMENSAM ÅTERSAMLING - AVSLUTNINGSTALARE
16:15Senaste trenderna och metoderna för att skapa hälsosamma organisationer

• Hur viktigt är det med kompetensutveckling för chefer och medarbetare så att HR ska kunna arbeta mer strategiskt med organisationsutveckling?
• Vad är problemanalys och bidrar den till att säkerställa att man gör rätt saker?
• Är frågor om stress i medarbetarundersökningar verkligen tillförlitliga mått?
• Är hög arbetsbelastning verkligen av ondo eller kan det snarare illustrera motsatsen?

Dan Hansson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska Institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag är han anknuten forskare vid Mayo Clinic och Karolinska Institutet och arbetar utöver forskningen med sina två företag Hasson Consulting Group AB och Interactive Health Group AB.
17:00Moderatorn avslutar konferensen
17:00 - 18:00Nätverksmingel med dryck och tilltugg