08:40Registrering och morgonkaffe
09:10Akademikerförbundet SSR hälsar välkommen

Carina Laurin Stensson, förste vice ordförande, Akademikerförbundet SSR
09:30Moderatorn inleder konferensen

Helène Sahlin har en lång och gedigen erfarenhet av HR-arbete. Hon har bl a arbetat som HR-chef och HR-direktör inom SVT under tjugo år. Sedan 2017 driver hon eget företag som konsult inom HR och arbetar även som coach & mentor.
09:30

KEYNOTE SPEAKER


Leading HR in a Disrupted World

• The challenges of building a workforce in a disrupted world – the impact of the knowledge economy, leading a multi-generational workforce, the expectations of millennials, trust in leadership, future work trends, etc
• An assessment of business leaders’ views on the adequacy of current approaches to people attraction, development and engagement
• An analysis of why current people practices – eg: appraisals, talent management, employee engagement, traditional training methods – don’t work

Lucy Adams created Disruptive HR after having held Board level roles in a variety of sectors, most recently at the BBC, where she was responsible for leading large and complex change. She now works with business leaders and HR Directors to do things differently and to equip their people for a disrupted world. Lucy is also the author of the bestseller “HR Disrupted”.
10:20Förmiddagskaffe och besök hos utställare
10:50100-åringen som ligger i digitaliseringens framkant

• Hur säkerställer man den strategiska riktningen i ett företag som finns på 130 platser?
• Vad har varit de främsta drivkrafterna i att digitalisera HR-processerna?
• Vad har varit framgångsfaktorerna och vad är lärdomarna?

Henrik Gradin är HR-chef på LRF Konsult med över 1 300 medarbetare spridda över hela landet. Henrik är nominerad av Universum till Årets Personaldirektör 2018. LRF Konsult firar 100 år som företag under 2018.
11:20Lär om hjärnan och bli bättre på att driva förändring

Hur kan du som ledare stötta förändringsbenägenheten i organisationen med respekt för både individen och gruppdynamiken? Under lång tid så har de flesta chefer och managementkonsulter sett organisationsförändring som en linjär och sekventiell process, medan det i praktiken visat sig vara såväl icke-linjär som kaotisk. Det är dags att hitta en ny modell - en som tar hänsyn till slutsatserna från den senaste forskningen inom neurovetenskap samt tar hänsyn till 2000-talets arbetsplatsdynamik och realiteter.
Missa inte möjligheten att lyssna till en unik föreläsning där du lär dig att nyttja hjärnans mekanismer i en digitaliserad värld!

Parisa Zarnegar är PhD i neurovetenskap från Karolinska Institutet och studerat ledarskap program vid Harvard University. Hon är dessutom en mycket uppskattad och erfaren föredragshållare och exekutiv coach både nationellt och internationellt. Parisa har även studerat “Organization & Relationship Systems at Work".
12:00Lunch och besök hos utställare
13:00Trender på arbetsmarknaden öppnar för samarbete

• Stark trend att fler och fler väljer att ha flera olika anställningar
• Så gör Försvarsmakten det möjligt för utbildad personal att arbeta både militärt och civilt
• Så samarbetar CareerBuilder och Försvarsmakten om kompetens
• Trendspaning om den kommande arbetsmarknaden och digitaliseringen inom rekrytering

Jonas Wannberg, HR-strateg, Försvarsmakten

Anders Selvehed, VD, CareerBuilder Nordics
13:20

PRAKTIKFALL


Att bygga HR och kultur i ett snabbväxande techbolag och hur man rekryterar de bästa talangerna

• Så bygger vi HR och kultur i det snabbväxande techbolaget Tobii
• Hur kan man konkurrera om de bästa talangerna och stå ut i mängden på en mycket utsatt världsmarknad?

Cecilia Eriksson, Global HR Director, Tobii Group. Tobii utvecklar en av vår tids mest ”disruptive” tekniker – eye tracking gör att dina teknikprylar vet var du tittar!
14:00Det sociala samspelet på mikronivå avgör hur väl en organisation lyckas

• Vad är det som får vissa grupper att tillsammans prestera långt mer än genomsnittet?
• Hur blir en grupp intelligent?
• Hur kan kollektiv intelligens främjas eller hämmas i en organisation?

Philip Runsten, ekonomie doktor och forskare, Handelshögskolan i Stockholm.
14:50Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
15:20

PRAKTIKFALL


Från singlar till samverkande team

• Så skapade Livsmedelsverket en teambaserad organisation med team som själva leder och tar ansvar för sin egen utveckling
• Verktygen vi använde i detta arbete
• Resultatet – medarbetare bättre rustade för att möta framtidens utmaningar och som bidrar till en bättre arbetsmiljö

Maria Wigenius Sjöberg, HR-strateg på Livsmedelsverket med ansvar för kompetensutvecklingsfrågor. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med team- och ledarutveckling och brinner för att göra skillnad när det gäller produktivitet, kvalitet och välmående i de arbetsgrupper hon jobbar med.
16:00Leda millennials: Skapa engagemang och hållbar prestation

• Synsätt och beteenden hos millennials
• Vikten av att förstå olika generationer på arbetsplatsen och vad som motiverar dem
• Hur kan vi leda millennials i en hårt konkurrensutsatt värld? Och varför är det så viktigt för oss att göra det rätt?

Victoria Roos-Olsson, Director of Business Development & Leadership, FranklinCovey. Victoria har lett många team, både I Sverige och runtom i världen. Hon har även hållit många ledarskapsutbildningar samt varit med och utvecklat nya ledarskapsprogram.
16:50Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00– 18:00Nätverksmingel


08:30Morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10

PRAKTIKFALL


People & Culture, arbetet för att bli världens främsta serviceorganisation

• Exempel från ett affärsnära HR-arbete med tydlig koppling till strategisk utveckling och kundnöjdhet
• Hur hanterar man balansen mellan dagens frågor och de framtida utmaningarna
• Vilka är huvudprioriteringarna i arbetet mot visionen?

Lo Hjorth, People & Culture Director, ISS Facility Services. Lo Hjorth har mångårig erfarenhet av strategiskt ledande roller inom HR-området och från ledningsgruppsarbete. Hon arbetar affärsnära och förändringsorienterat och med en ambition att alltid vidareutveckla HR-arbetet utifrån verksamhetens framtida behov.
09:50Lön som konkurrensmedel – hur skapar vi transparens?

• Rätt fördelning av befintliga resurser
• Vad är lönestrategi?
• Chefer och lönesättning
• Medarbetare och lön
• Hur skapar vi transparens

Daniel Edenholm är VD på Sysarb. Han såg tidigt behovet av ett verktyg som skapar systematik och frigör tid för chefer i lönebildningsprocessen. Idén till Sysarb växte fram och idag är vi ett företag som med seniora konsulter och IT-stöd har ett komplett erbjudande som stöttar chefer i att sätta rätt lön.
10:10Förmiddagskaffe och besök hos utställare
10:40

PRAKTIKFALL


Hur kan HR bidra till den övergripande affären?

• Hur kan HR bidra till den övergripande affären i uppbyggnadsfasen av ett bolag?
• Arbetet med att bygga värderingar i en ung och snabbväxande organisation
• Ledarskapsutmaningar

Anna Fredrixon, Head of HR, KRY. Anna har lång erfarenhet av att bygga HR och kultur i snabbväxande techbolag.
11:20Marketing versus Bullshit – And Other Lessons HR Can Learn From Marketing

How is it that HR isn’t always consistently viewed as a key strategic partner to the business but Marketing is? On a different note: What’s the difference between good marketing and total bullshit? During this session Dustin Robinson, Digital Content Manager at Talentsoft, will explore what these questions have in common and the ways HR can apply marketing best practices to ensure it is able to gain visibility, communicate effectively, and deliver positive results for the business.

Dustin Robinson is passionate about all things people, technology, and HR and has spent the past five years working on the consulting, product, and marketing sides of human resources. He has an MSc in HRM from the Rotterdam School of Management and currently works as the Digital Content Manager for Talentsoft.
11:40

PRAKTIKFALL


Att driva digital transformation med människan i fokus

• En framgångsrik digital transformation handlar om att se kopplingen mellan teknik och människa – och HR har en viktig roll i verksamhetens förändringsresa
• Hur en kultur grundad i ett Growth Mindset uppmuntrar anställda att experimentera och ta risker för att utmana traditionella arbetssätt
• Behovet av ett helt nytt sätt att se på Performance Management för att driva verksamheten framåt
• Vikten av att erbjuda en personifierad medarbetarupplevelse och hur data kan ge oss värdefull insikt

Ulrika Jonsson arbetar som affärsutvecklare inom digitalt HR på Microsoft men har en lång karriär inom HR bakom sig, främst inom IT-branschen, varav de senaste 4 åren på Microsoft. Uppdraget som affärsutvecklare innebär bland annat att skapa förutsättningar för en framgångsrik digital transformation med människan i fokus.
12:10Lunch och besök hos utställare
13:10Utdelning av Magnus Söderström - priset, Sveriges främsta HR-utmärkelse
13:20

PRAKTIKFALL


Vad har HR för ansvar när ledare och medarbetare efterfrågar mer tid över till sälj?

• Lär känna organisationen väl.
• Basera problemlösning på fakta.
• Digitalisera när det är relevant för att underlätta för ledare och medarbetare

Anna Friberg Björklund, Head of Group HR på Ahlsell är en strategisk ledare med bred erfarenhet av verksamhetsutveckling ifrån olika branscher. Innan Ahlsell kommer hon närmast ifrån Svenska Spel och SEB.

Carina Andersson är konsult inom Digital HR på Knowit. Hon är en kreativ person med förmåga att leda i förändring och van att driva digitaliseringsprojekt.
13:50

PANELDISKUSSION


Digital beteendeförändring

• Bör HR vara de som driver organisationens digitalisering, och i så fall hur?
• Behövs det ett särskilt digitalt ledarskap, och hur ser det ut?
• Medarbetarna är organisationens viktigaste tillgång – hur får vi med dem i detta?

Paneldiskussionen leds av Henrik Ladström, Digital HR, Knowit Insight.

Paneldeltagare:

Cecilia Söderström, HR-chef, Vasakronan

Joakim Karlsson, Manager, Human Capital, PwC

Oskar Henrekson, VD, grundare och organisationskonsult, Psykologifabriken
14:20Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
14:50Hur skapas en företagskultur som kännetecknas både av samverkan och självledarskap?

Cecilia Söderström, HR-chef, Vasakronan
15:30Högaktuella frågor inom arbetsrätten

• Organisatorisk och social arbetsmiljö – hur har arbetsgivare påverkats av de nya reglerna?
• De juridiska effekterna av att blunda för sexuella trakasserier
• Lojalitetsbrott mot arbetsgivare – hur kan HR-ansvariga minska risken?
• Omorganisation – vad bör HR-ansvariga tänka på?

Pia Attoff, advokat, Attoff Law, har lång erfarenhet inom arbetsrätt. Hon sitter med i tidningen Lag & Avtals expertpanel och håller löpande kurser och skriver artiklar inom arbetsrätt.
16:40Moderatorn avslutar konferensen