VÄLJ MELLAN SPÅR 1 OCH SPÅR 2

PROGRAM - ONSDAG 26 APRIL - SPÅR 2

08:30Morgonkaffe och besök hos utställare
09:00Moderatorn inleder den andra konferensdagen

Tommie Cau är vice VD på digitala HR-företaget Careereye, ett slags tripadvisor för arbetsmarknaden. Han har arbetat i över 10 år med affärsutveckling och rådgivning inom kommunikation och HR, bland annat som seniorkonsult på digitalbyrån Comprend och landschef för Universum. Tommie är även en frekvent föreläsare och moderator med fokus på HR, kommunikation och digitalisering.
09:10Mångfald & Sverigespegling. Konkurrensen om talangerna är stor

• Hur kan vi attrahera, rekrytera och utveckla den kompetens vi behöver?
• Och var hittar vi dem vi söker?

Helène Sahlin, HR-direktör på Sveriges Television AB. Helène har en gedigen och långvarig erfarenhet av HR-arbetet. De senaste 19 åren har hon arbetat på SVT, varav de 10 senaste som HR-direktör. Innan dess som HR-chef på en programproducerande enhet, SVT Fiktion. Helène har också ett förflutet inom Stockholms och Helsingborgs stad, där hon haft olika befattningar inom HR- och personalområdet. Mångfald och Sverigespegling ligger henne varmt om hjärtat.
10:00Förmiddagskaffe
10:30Chefsrollen i en politiskt styrd organisation

• Chefsrollen och rollteorier
• Chefsrollens utmaningar, svårigheter och möjligheter
• Chefsrollens kompass
• Chefsrollen

Najmedin Razavi, etnobotaniker och chefsutvecklare med mångårig erfarenhet i både privat och offentlig sektor.
11:15När ska jag applicera tester i rekrytering? Och hur kopplar jag min personbedömning till verksamheten och det som ska göras?

• När är det mest effektivt att applicera tester i rekryteringsprocessen?
• Hur ska testerna egentligen tolkas?
• Att koppla ihop affär och personbedömning
• Framgångsfaktorer i personligheten
• Moderna verktyg

Cristofer Eckermalm, partner och konsult, Stardust Executive. Cristofer har lång erfarenhet av att arbeta med rekrytering och är specialiserad på personbedömning genom psykometriska tester och simuleringsövningar.
12:10Lunch och besök hos utställare
13:10Stressrelaterad psykisk ohälsa

• Myter om stress och utmattning
• Att planera för återgång och gradvis trappa upp
• Viktiga ingredienser i en stressrehabilitering
• Vad kan chefen göra?
• Vanliga fällor och orsaker till bakslag
• Arbetstagarens och arbetsgivarens ansvar

Åsa Kruse är med. kand., leg. psykolog och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Hon är verksam som psykolog på Feelgood företagshälsovård, och har mångårig erfarenhet av att föreläsa, handleda och arbeta med stressrelaterad ohälsa.
14:00Paneldiskussion: Psykosocial arbetsmiljö

• Hur kan arbetsgivare hantera det flexibla arbetslivet med dess för- och nackdelar?
• Vilket ansvar har arbetsgivaren?
• Vilket ansvar har arbetagaren/den enskilde?
• Vad kan HR göra för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön?

Åsa Kruse, Feelgood företagshälsovård
Sussi Schipper, Hjärnkoll
Markus Furuberg, förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR.
14:30Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
15:00PRAKTIKFALL:
Utmana arbetsgivarrollen i kampen mot ohälsan. Torsby kommuns resa till lägst sjukfrånvaro 2014 och 2015


• Vem tar ansvar och hur?
• Se! Gör! Förebyggande arbete gör alla till vinnare.
• Våga agera utöver det arbetsrelaterade
• Sitt i båten! Tiden är din vän, för alla måste kliva ombord

Tina Bengtsson, HR-strateg personal och hälsa, Torsby kommun. Driver arbetet inom rehabiliterings- och arbetsmiljöområdet i hela organisationen. Hon brinner för att arbeta med såväl enskilda individers mående som det övergripande organisatoriska utvecklingsarbetet. Christina tänker att bra kan alltid bli bättre, fullt medveten om att resan aldrig tar slut, arbetet kommer alltid att fortsätta.
15:40Erfarenheter av psykisk ohälsa i arbetslivet

• Erfarenheter av rehabilitering efter långa sjukskrivningar
• Vad kan chefer och HR göra när någon drabbas?
• Vilka är risk- och friskfaktorerna för psykisk hälsa?
• Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

Sussi Schipper berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa i arbetslivet och om hur hon kommit tillbaka i arbete efter flera längre sjukskrivningar.
16:20Moderatorn avslutar konferensen