VÄLJ MELLAN SPÅR 1 OCH SPÅR 2

PROGRAM - ONSDAG 26 APRIL - SPÅR 1

08:30Morgonkaffe och besök hos utställare
09:00Moderatorn inleder den andra konferensdagen

Johan Eklund, Stardust Consulting
09:10Förändring som en ständigt pågående del av verksamheten

Världen omkring oss förändras hela tiden. Också företag och organisationer bör ha förändring som en ständigt pågående del av sin verksamhet. Det går inte att lyckas som ledare om man inte förstår behovet av kontinuerlig förnyelse och förändring. För att nå dit krävs både mod och tålamod. Marita och Maria kommer att dela med sig av konkreta erfarenheter och lärdomar när det gäller att initiera och genomföra förändringar. Att leda är att förändra.

Marita Bildt och Maria Rankka har båda lång erfarenhet av förändringsprocesser och har arbetat både tillsammans och individuellt. Marita Bildt är senior advisor på Six Year Plan, ett företag verksamt inom affärsutveckling, och grundare av Teleopti, ett internationellt telecomföretag. Hon har tränat både individer, grupper och organisationer inom ledarskap, målstyrning och förändringsarbete.

Maria Rankka är vd för Stockholms Handelskammare, en anrik näringslivsorganisation som hon varit med och moderniserat. Hon var tidigare vd för tankesmedjan Timbro och är även kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida, där hon skriver mycket om urbanisering, digitalisering och globalisering, tre starka förändringskrafter i världen. Maria är även styrelseledamot i flera företag och organisationer.
09:50Förmiddagskaffe
10:20Hur du lyckas med digitalisering av dina medarbetarsamtal

Att digitalisera HR-processer innebär att alla medarbetarna får tillgång till HR processer på lika villkor. Med både kännedom och delaktighet i HR processer resulterar i högre engagemang.

• Från manuellt till digitalt: Definiera processen och arbetsflödet
• Change management: Hur får man alla att delta i medarbetarsamtalet?
• Den mänskliga aspekten: Att göra medarbetarsamtalet till ett verktyg för dialog mellan medarbetare och chef

Sophie Darsy, Nordic Solutions Consultant, Talentsoft. De senaste 5 år har Sophie Darsy hjälpt organisationer av alla storlekar, både privat och offentliga, att bli attraktivare arbetsgivare genom att göra HR processer tillgängliga för alla, på samma villkor.

Anna Carlsson, Human Resources Manager & Human Resources Business Partner West Europe and Middle East, HL Display AB.
10:40Förändring handlar om oss – inte om dom

• Företagskultur skapas uppifrån – så även förändringsvilja och engagemang
• Nya generationers krav på oss som ledare – vi är vårt ansvar
• Den verkliga innebörden av digitalisering – en analog ledningsfråga

Som pionjär inom modern Corporate Change Management arbetar Camilla Kuylenstierna och hennes bolag Futopia med att på ett pragmatiskt och nytänkande sätt hantera bolag i förändring. Alltid med affären i fokus. Och med ledningen som de viktiga och verkliga vägledarna. Camilla Kuylenstierna är grundare och delägare av The Futopia Group. Hon tilldelades priset ”Årets Ögonöppnare” av Veckans Affärer 2012 samt ”Årets Förebild” av Q80 2013. Camilla är flitig gäst i TV-soffor kring frågor som berör ansvar. The Futopia Group arbetar med modern Corporate Change Management där lång erfarenhet och gedigen kompetens genererar hög leveranshastighet med direkt implementerbara lösningar. Futopias motto är ”Presentation måndag, implementering tisdag” Alltid med fokus på affären och lösningar för framgång.
11:20Så lyckas du med strategisk förändring!

Hur går man från strategi och vision till förändrade beteenden? Det är först när medarbetarna ändrar sina beteenden som den verkliga förändringen sker. Det är sällan brist på idéer eller strategier, men de flesta organisationer sliter med att få den planerade förändringen att hända. Att få till förändringen är en fråga om fokus och tydlighet. Vad ska ändras, hur och när? Men själva framgången ligger inte bara i att rita kartan – utan det handlar om att skapa verkligt engagemang och handlingskraft i din organisation.

Mark Reznik, FranklinCovey, beskriver de grundläggande principer som styr om du kommer att lyckas med förändring eller inte och vad som krävs för att chefer och ledare ska få sina medarbetare att vilja förändras, för att de ska göra förändringsarbetet till sitt eget och för att de själva ska ta nya initiativ för att driva förändringen.
12:10Lunch och besök hos utställare
13:10Att leva med visionen – så arbetar Postkodlotteriet med att levandegöra produkt och vision

För att kunna attrahera och behålla medarbetare måste organisationer våga ta plats och ha ett tydligt syfte. Varför? Hur och Vad? är centrala frågeställningar som levandegörs genom internkommunikationen.

• ”Employee branding” – vad är det för Postkodlotteriet?
• Så levandegör Postkodlotteriet affären i internkommunikationen

Ann-Catherine Worth är kommunikationschef på Novamedia Sverige AB som driver Postkodlotteriet.
13:50Nyheter och trender inom arbetsrätten

• På gång från lagstiftaren
• Nytt regelverk om whistleblowing
• Aktuella rättsfall
• Trender inom arbetsrätten
• Sociala medier – praktiska problem och lösningar

Pia Attoff, advokat, Attoff Law, har lång erfarenhet inom arbetsrätt. Hon sitter med i tidningen Lag & Avtals expertpanel och håller löpande kurser och skriver artiklar inom arbetsrätt.
14:30Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
15:00Rollen som Chief People Officer i ett extremt snabbväxande företag

• Vad innebär det att vara Chief People Officer i en bransch i snabb förändring och utveckling och att jobba mer affärsnära än en traditionell HR-chef?
• Så har vi byggt vår företagskultur

Antonia Brandberg Björk, Chief People Officer, Bambora.
15:40HR & Kommunikation – nyckeln till förändring

• Hur kommunikations- och HR-avdelningen samverkat för att ta Teracom Group genom ett förändringsarbete, drivet av det förändrade TV-landskapet
• De viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt förändringsarbete
• När HR & Kommunikation går hand i hand kommer affären i fokus

Åsa Ragnar är ansvarig för HR, Kommunikation/Public Affairs och Strategi på Teracom/Teracom Group.
16:20Moderatorn avslutar konferensen