Nyheter och information från Insight Events

4 02, 2021

Socionomens roll i rättspsykiatrin – intervju med en forensisk socialutredare

By |2021-02-04T13:50:00+00:004 februari 2021|

I vår diskussion med Daniel Karlberg från Rättsmedicinalverket berättar Daniel vad det innebär att vara socionom som arbetar med forensisk socialutredning, hur en socialutredning görs samt komplexiteten i att göra en riskbedömning av en livstidsdömd person. Berätta om din bakgrund, hur kom du in på forensisk socialutredning? Jag har varit socionom sedan 1998 och arbetat [...]

20 01, 2021

Forskning om socialtjänsten och socialt arbete – intervju med Sofia Rydh, Forskarskolan

By |2021-01-20T09:49:00+00:0020 januari 2021|

Vi passade på att ställa ett par frågor till Sofia Rydh som är kommunikatör och koordinator på Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. I intervjun nedan får du en inblick i vad de gör, satsningar som är på gång som kan vara intressanta för dig, samt utmaningar och möjligheter under pandemin som de observerat att dra [...]

21 12, 2020

God jul och lite deltagarfakta från pandemihösten 2020

By |2020-12-21T10:25:10+00:0021 december 2020|

2020 lider mot sitt slut och vi summerar det gånga året med lite deltagarfakta från hösten. 94% av all vår utbildning från augusti till och med december 2020 genomfördes digitalt eller semidigitalt (hybrid) till följd av pandemin. 93% av våra deltagare var nöjda eller mycket nöjda med den utbildning de deltagit i. Kundnöjdheten är således [...]

28 10, 2020

Utredardagarna 2020 – Vårdens väg framåt – om rollen som särskild utredare

By |2020-10-28T09:37:14+00:0028 oktober 2020|

Den svenska hälso- och sjukvården står inför svåra utmaningar i sin nuvarande organisation, vilket syns tydligt i de gångna årens växande brist på vårdplatser samt kompetent personal. Tidigare utredningar i temat har pekat på nödvändigheten i att sjukvården ställs inför en reformering. På konferensen Utredardagarna 2020, under konferensens andra dag, får vi lyssna till Anna [...]

28 10, 2020

Scada 2020 – Nothing to fear for an engineer

By |2020-10-28T09:37:44+00:0028 oktober 2020|

Why is security engineering perceived as a burden and what can we do about it? Sarah Fluchs is a Security Consultant at German admeritia, which specializes in OT Security. She is a Keynote Speaker at the SCADA conference on 16-17 of November and with her presentation “Nothing to fear for an engineer: The myth [...]

15 10, 2020

Utredardagarna 2020 – Planering + struktur + flexibilitet = framgång

By |2020-10-28T09:38:27+00:0015 oktober 2020|

Anser du att ett systematiskt, strukturerat arbetssätt är viktigt när man genomför en utredning? Tror du att det finns en poäng i att anpassa ditt arbetssätt utifrån rådande omständigheter, istället för att angripa varje utmaning på samma, mekaniska vis, gång på gång? Då har du mycket att vinna på att arbeta projektbaserat. På konferensen [...]

1 10, 2020

Compliance i praktiken – Compliancerollen i förändring

By |2021-03-10T10:12:51+00:001 oktober 2020|

Anna Gårdö arbetar som Director GRC Advisory på FCG och tillsammans med kollegan Pia Thunell är hon aktuell som kursledare på utbildningen Compliance i praktiken. Inför kursen passade vi på att fråga Anna om vad deltagarna kan förvänta sig av kursen, teknikens framtida påverkan på compliancefunktionen och hennes syn på utvecklingen av compliancerollen. Berätta [...]

23 09, 2020

SCADA Säkerhet 2020 – Angriparna rör sig i gränssnittet mellan IT och OT för att uppnå sina mål

By |2020-09-23T07:31:44+00:0023 september 2020|

Leif Nixon, säkerhetsexpert inom affärsområdet kritisk infrastruktur på Sectra, kommer på konferensen SCADA-Säkerhet 2020 att prata om metoder för monitorering i OT- och IT-system, vilka för- och nackdelar som existerar med beteendebaserad metodik och gå in på ämnen om hur relevanta händelser identifieras i brusiga IT-miljö samt hur säkerhet och fjärrmässiga anslutningar kan kombineras i [...]

20 08, 2020

Utredardagarna 2020 – Viktiga lärdomar från en särskild utredare – intervju med Susanne Rolfner Suvanto

By |2020-08-20T09:40:24+00:0020 augusti 2020|

Överföring av kunskap och praktiska erfarenheter är en viktig faktor i hur vi utvecklas och stärks i våra yrkesroller. På konferensen Utredardagarna 2020 gästas vi därför av, bland andra, två talare med erfarenheter från att leda en statlig offentlig utredning. Först ut är Susanne Rolfner Suvanto, som avslutar konferensens första dag med en inspirerande och [...]