19 december, 2022 Webmaster

Spelberoende – ett allvarligt men behandlingsbart tillstånd. Vad kan vi göra i psykiatrin och i samhället?

Intervju med Anders C Håkansson, professor och överläkare vid Psykiatri, Lund.

På Psykiatridagarna 2023 medverkar Anders C Håkansson, professor och överläkare vid Psykiatri, Lund. Här kommer han ta upp ämnet spelberoende – hur behandlar vi och vad kan vi göra i psykiatrin och i samhället? Vi ställde några frågor till Anders med anledning av hans medverkan.

Berätta lite kort vem du är och din bakgrund?

Jag är överläkare på Beroendecentrum i Malmö och professor i beroendemedicin vid Lunds universitet. Dels jobbar jag kliniskt med bedömning och behandling av patienter med spelberoende, och i forskningen försöker jag bättre förstå hur vi ska öka vårdsökande och hur vi ska upptäcka spelproblem tidigare och komma in tidigare med behandlande insatser.

Vad kommer din föreläsning på Psykiatridagarna innehålla?

Föreläsningen kommer att visa på vad som utmärker patientgruppen med spelberoende, och vilken typ av psykiatrisk samsjuklighet som är vanlig i gruppen. Jag kommer också att belysa de hälsorisker som finns hos personer som är överskuldsatta pga. spel, och hur vi kan förebygga självmord. Dessutom kommer jag att förklara hur vissa typer av läkemedel tycks kunna öka risken för spelproblem.

Hur kommer det sig du började intressera dig för spelberoende?

Jag har jobbat länge med beroendesjukdomar, men spelberoende är ett nyare ämne där vi har mycket kvar att förstå. Det tilltalar mig att kunna göra skillnad på ett nyare ämnesområde som förenar samhälle och klinisk beroendevård. 

Hur vanligt är det med spelberoende i Sverige i dag?

Ungefär en halv procent av befolkningen har ett spelberoende. Totalt har ungefär 1,5 procent antingen ett spelberoende eller någon form av problematiskt spelande.

Vad hoppas du att de åhörare som lyssnar på ditt pass på Psykiatridagarna får med sig, efter föreläsningen?

Att spelberoende är ett allvarligt tillstånd som går att behandla, om vi gör rätt, och att många instanser i vården och samhället kan vara med och göra skillnad genom att upptäcka tillståndet tidigare.

Varmt välkommen att ta del av Anders C Håkanssons föreläsning, pass 2E, torsdagen den 4 maj.