13 april, 2023 Webmaster

Nya riktlinjerna om stöd och behandling av ADHD och autism

Intervju med Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention

Anki Sandberg som är ordförande i Riksförbundet Attention medverkar på årets Psykiatridagarna för att prata om vad de nya riktlinjerna om stöd och behandling av ADHD och autism kommer innebära i praktiken.
Vi tog en pratstund med Anki om hennes medverkan och vad hon hoppas åhörarna tar med sig efter hennes föreläsning.

Berätta lite om dig och din bakgrund?

Jag är ordförande för Riksförbundet Attention och har jobbat länge med frågor som rör funktionsnedsättning och psykisk hälsa. Är från början arbetsterapeut och har med mig tankesättet att bygga vidare på det människor kan och vill.

Du kommer prata om de nya riktlinjerna om stöd och behandling av ADHD och autism. I korta drag vad innebär detta och varför är det aktuellt nu?

Vi ser det som en viktig framgång att det nu för första gången finns riktlinjer för hur sjukvården och socialtjänsten ska ge hjälp och stöd till våra medlemsgrupper. Dessa riktlinjer är efterfrågade och kommer att betyda mycket om de genomförs. Därför ser vi det som en viktig uppgift för oss att bidra till spridning av dem.

Vilka är de främsta nyheterna i de nya riktlinjerna?

Att man så tydligt pekar ut vikten av tidiga insatser, direkt när ett problem uppstår. Det är också nytt att Socialstyrelsen är tydlig med att man inte kan neka personer som har en beroendeproblematik vård och stöd för sin adhd eller autism.

Hur påverkas de yrkesverksamma av de nya riktlinjerna?

De får nu tydlig vägledning hur stödet till personer med adhd och autism bör utformas. Riktlinjerna beskriver på ett lättförståeligt sätt hur man bör agera och prioritera i vardagen.

Vad hoppas du att deltagarna på Psykiatridagarna får med sig efter din föreläsning?

En tydligare bild av vad riktlinjerna innehåller och hur målgruppen själv ser på vikten av att de genomförs.

Träffa Anki Sandberg på Psykiatridagarna 2023, och ta del av hennes föreläsning, Nya riktlinjerna om stöd och behandling av ADHD och autism, torsdag den 4 maj kl.16:00.