TALARE PSYKIATRIDAGARNA 2019

psykiatridagarna2019_talare

Beata Terzis

leg. psykolog och med.dr disputerad vid Karolinska Institutet inom området kognitiva sjukdomar

psykiatridagarna2019_talare2

Conny Allaskog

Projektledare, Shedo

psykiatridagarna2019_talare3

Else Waaler

leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, Waaler KBT & Neuropsykiatri AB

psykiatridagarna2019_talare4

Emma Westas Rödin

Pillerpodden

psykiatridagarna2019_talare5

Filippa Gagnér Jenneteg

Folkhälsovetare, samordnare Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG)

psykiatridagarna2019_talare6

Håkan Nyman

Dr med., leg. psykolog, specialist i neuropsykologi

psykiatridagarna2019_talare7

Jocelyne Ängeslevä

Handläggare vid psykiatrienheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

psykiatridagarna2019_talare8

Johanna Levallius

leg. psykolog, Karolinska Institutet

psykiatridagarna2019_talare9

Jonas Bergström

Enhetschef för Enheten för patientsäkerhet vid Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

psykiatridagarna2019_talare10

Maria Andersson

Huvudprojektledare med ansvar för arbetet med samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård, Stockholms läns landsting

psykiatridagarna2019_talare11

Marie Åsberg

Senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet/Danderyds sjukhus

psykiatridagarna2019_talare12

Måns Lööf

leg. sjuksköterska. Steg I-terapeut i KBT, BUP i Gävle

psykiatridagarna2019_talare13

Peter Jacobsson

Driver tillsammans med sin kollega Leif Winbladh föreningen VågaVa

psykiatridagarna2019_talare14

Petter Malmström

Arbetar som psykiatrisjuksköterska på Skaraborgs sjukhus

olivia_paul_lena2

Poul Perris

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

psykiatridagarna2019_talare15

Sara Torstensson

Arbetar som psykiatrisjuksköterska på Skaraborgs sjukhus

psykiatridagarna2019_talare16

Siri Strand

Pillerpodden

psykiatridagarna2019_talare17

Susanne Tell

Folkhälsovetare, utvecklingsledare Suicidprevention i Väst (SPIV)

talare_psykiatridagarna16

Sven-Eric Alborn

Psykolog och psykoterapeut, Utvecklingsledare för Beroendefrågor i Psykiatri Halland

lena_hallengren

Lena Hallengren

Socialminister