Talare 2023

Adam Reuterswärd

Marknad och klientkoordinator på Spelfriheten som själv är spelberoende men varit spelfri i många år

André Marx

Allmänläkare på Björkhagens läkarmottagning

Anki Sandberg

Ordförande, Riksförbundet Attention

Anna Österberg

Enhetschef BUPstart, Västerås

Anna Planting-Gyllenbåga

Egenupplevd berättelse

Anna Sjöstedt

Stockholms beroendeklinik
anna_soderpalm_gordh_23

Anna Söderpalm Gordh

Docent och adjungerad lektor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christian Rück

Professor i psykiatri och överläkare, Karolinska Institutet. Han är författare till boken ”Olyckliga i paradiset”.

Christiane van Cappellen

Leg psykolog och behandlingsansvarig på Stressmottagningen AB. Hon har en MBA som titel. Har jobbat inom arbets- och organisationspsykologin i flera olika länder och som klinisk psykolog i Sverige.

Fanny Eklund

Projektledare för ung dialog. Hon har mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare med barn, ungdomar och vuxna samt som kurator inom psykiatrin. Fanny arbetar idag på Riksförbundet Attention.
Finn Stenwall_23

Finn Stenwall

Behandlingsansvarig på Spelfriheten och jobbat inom branschen i dryga 40 år som beroendeterapeut och med handledning

Göran Högberg

Dr, leg. läkare, specialist i allmänpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut, forskare

Gunilla Granholm

Ordförande nationella arbetsgruppen ADHD, Nationellt programområde psykisk hälsa, samt specialistpsykolog i BUP Skåne

Jacqueline Treschow

Arbetar för Riksförbundet Attention i ung dialog. Jacqueline är beteendevetare och har mångårig erfarenhet inom socialt arbete, socialpsykiatri och driva förbättringsprojekt för barn, unga och unga vuxna med NPF och psykisk ohälsa. Hon har även egen erfarenhet av NPF inom familjen.

Johan Stiernstedt

Psykiatriker, leg. psykoterapeut, Hurdalsjöen Recovery senter, samt författare till boken Den galna psykiatrin

Kajsa Westling

Projektledare, Experio Lab. Kajsa har jobbat med policy-, utrednings- och utvecklingsfrågor kopplat till hälso- och sjukvård och omsorg i många år, bland annat på Region Stockholm, Regeringskansliet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Kristina Berglund

Docent i psykologi, lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Forskar om psykologiska aspekter av riskbruk och beroende hos ungdomar och vuxna. Föreståndare för CERA - Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs Universitet samt medförfattare till boken Välja Väg – Utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem.

Martin Rödholm

Specialistläkare i psykiatri, Med.dr. Uppdrag psykisk hälsa och Nära Vård SKR

Mats Adler

Överläkare, medicine doktor samt sektionschef och biträdande verksamhetschef vid Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Mats Jansson

Utredare, Autism Sverige

Mats Johnson

MD, Docent/Associate Professor, Gillbergcentrum/Gillberg Neuropsychiatry Centre, Sahlgrenska Academy

Meni Dragou

Psykolog och doktorand

Ove Ledin

Handläggare, avdelningen för vård och omsorg på SKR

Per Sternbeck

Föreningssekreterare/Socialt ombud för föreningen Equal

Susanne Olofsdotter

Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi

Sven-Eric Alborn

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och utbildare inom socialtjänst och sjukvård, med 40 års erfarenhet av behandling, lednings- och organisationsarbete