valkommen

VÄLKOMMEN TILL REDOVISNINGSDAGEN!

Mötesplatsen för dig som arbetar med redovisning och rapportering

Redovisningsdagen har tagits fram för att underlätta ditt praktiska arbete med redovisningsfrågor och tillämpning av redovisningsregler. Under en fullmatad dag blir du
uppdaterad om de senaste nyheterna och Best Practice inom redovisning. Konferensprogrammet är framtaget efter gedigen research och kvalitetssäkrad med ledande specialister inom redovisning, skatte och löneområdet för att tillgodose de behov som verksamma inom redovisningsområdet upplever i sitt arbete.

Under de 19 år som Redovisningsdagen arrangerats har vi haft tusentals nöjda deltagare. Redovisningsdagen finns i två olika inriktningar, en för större bolag som tillämpar IFRS och en för övriga bolag.

IFRS 26 NOVEMBER
Redovisningsdagen för dig som tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) Fördjupning inom komplexa IFRS-frågeställningar och regeländringar som till exempel;

• Aktuella nyheter och tendenser inom redovisningsområdet i Sverige och inom EU
• The road to create a successful Sustainability report – Vattenfall vinnare av bästa hållbarhets rapporten 2018!
• Leasingredovisning enligt IFRS 16 – vad har hänt?
• Hur säkerställs att nya typer av transaktioner fångas upp och redovisas enligt IFRS 15 i koncernen?
• Vad är fallgroparna vid tillämpning av IFRS 9

BFN 27 NOVEMBER
Redovisningsdagen för dig som tillämpar Bokföringsnämndens (BFN) redovisningsregler där även viktiga lön, skatte- och momsfrågor behandlas

Fördjupning inom hur du i praktiken kan effektivisera ekonomiarbetet och tillämpningen av regelverken som till exempel;

• Aktuella nyheter inom redovisning- och skatteområdet – de viktigaste nyheterna från året!
• Våra vanligaste redovisnings- och skattefrågor – praktiska erfarenheter och lärdomar
• Aktuella nyheter inom lön – ett komplext område under ständig förändring
• Digitalisering och automation av redovisning och revision– hot & möjligheter
• Hur skapar du kvalitet och trovärdighet i den ekonomiska kommunikationen?
• Fördjupning inom tolknings- och tillämpningsfrågor i K2- och K3-regelverken

Missa inte Redovisningsdagen 2019 om du vill underlätta ditt bokslutsarbete!

Varmt välkommen i november!

Sagt av tidigare deltagare

“Ny kunskap och info som man kunde omvandla i praktiken.”

”Lärorik och mycket information.”

”Motsvarande förväntningarna precis som tidigare år.”

”Bra innehåll och genomgång av nya regler och standarder.”

”Mycket intressant och givande, inklusive proffsigt.”

”Nyttig genomgång med pedagogiska kursledare.”

program

PROGRAM

Vi presenterar stolt 2019 års program!

talare

TALARE

Vi presenterar stolt 2019 års talarlista!

Pernilla Lundqvist
EY

Zennie Sjölund
Srf konsulterna

Peter Nilsson
KPMG

sponsorskap-utstallning

SPONSORSKAP/UTSTÄLLNING

Är du intresserad av sponsorskap/utställning på Redovisningsdagen 2019? Tveka inte att kontakta oss!

Roland Behrendt
roland.behrendt@insightevents.se
08 587 662 77

utstallarlista

PARTNER 2019Aaro Systems AB har i över 30 år gjort konsolidering i stora, medelstora och mindre koncerner enklare, snabbare och mer transparent. Vår produkt AARO är ett kraftfullt koncernredovisningssystem som täcker behoven av koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering och analysarbete. Vi erbjuder även de egenutvecklade, fristående lösningarna AARO Lease, som stödjer dig i arbetet med IFRS 16 så att företaget blir IFRS 16-kompatibelt i tid, och AARO Cash Forecast, med vilken du skapar tillförlitliga likviditetsprognoser på koncernnivå.Mer info inom kort.Mer info inom kort.Mer info inom kort.

anmalan-two

Anmälan

Anmälan till Redovisningsdagen 2019 är öppen!

PRISER
Konferens IFRS: 7.990 kr
Konferens BFN: 6.990 kr
Konferens IFRS + BFN: 13.980 kr

kontakt

KONTAKT

Stefan Broman
Senior Project Manager
stefan.broman@insightevents.se

Anna Pettersson
Deltagarplats
anna.pettersson@insightevents.se

Roland Behrendt
Sponsorskap/Utställning
roland.behrendt@insightevents.se