REDOVISNINGS­DAGEN

KONFERENS | ÅTER 2024 | STOCKHOLM
ANMÄLAN PROGRAM
valkommen

VÄLKOMMEN TILL REDOVISNINGSDAGEN

Årets mötesplats för dig som är involverad och arbetar inom området redovisning och rapportering!

I en komplex och snabbt föränderlig värld är goda råd extra värdefulla. Får du dem dessutom i rätt tid kan de visa sig vara av helt avgörande betydelse. Samhället i stort och redovisningsbranschen är mitt uppe i en konstant omvandling. För att nå framgång behöver du kunna navigera på ett framgångsrikt sätt i detta nya landskap.

Redovisningsdagen finns i två olika inriktningar, en för större bolag som tillämpar IFRS och en för bolag som använder Bokföringsnämndens (BFN) redovisningsregler.

Syftet med Redovisningsdagen är att underlätta din praktiska hantering av redovisningsfrågor samt tillämpning av redovisningsregler. Under en alternativt två intensiva dagar får du en uppdatering kring de allra senaste nyheterna och Best Practice inom redovisningsområdet.

Se till att inte missa Redovisningsdagen 2023 om du vill förenkla ditt redovisningsarbete.

IFRS

• Aktuella frågeställningar inom IFRS
• Redovisningsnyheter 2023 med fokus på Nya krav avseende upplysning av redovisningsprinciper och Redovisning av uppskjuten skatt
• Nyheter 2024 och framåt samt pågående projekt
• Nya krav på hållbarhetsrapportering
• Att skapa en balanserad och transparent hållbarhetsredovisning
• Aktuella prognoser kring det ekonomiska läget och framtida trender
• Leasingredovisning
• Rules as code – exponera lagregler i kundens miljö
• Från årlig till månatlig rapportering till Fora – viktig och välkommen förändring för privatanställda arbetare

BFN

• Aktuella nyheter inom redovisning- och sambandet med skatteområdet – de viktigaste nyheterna från året med fokus på BFN
• Nya regler för hållbarhetsredovisning
• Hållbarhetsredovisning i omvandling
• Vad händer med ekonomin, räntorna och inflationen?
• Aktuella nyheter och status för digital inlämning av årsredovisningar – så jobbar vi tillsammans för att minska den administrativa bördan för företagen
• Unikt svensk myndighetssamverkan förändrar det digitala landskapet
• Digitalisering av redovisningen för er sinnesfrid – inte för rationalisering
• Genomgång av aktuella nyheter inom moms och skatteområdet för 2023–24

Varmt välkommen!

Marita Wallin
Projektledare
Insight Events Sweden

Sagt av tidigare deltagare

“Ny kunskap och info som man kunde omvandla i praktiken.”

”Lärorik och mycket information.”

”Motsvarande förväntningarna precis som tidigare år.”

”Bra innehåll och genomgång av nya regler och standarder.”

”Mycket intressant och givande, inklusive proffsigt.”

”Nyttig genomgång med pedagogiska kursledare.”

Nyheter

program

PROGRAM

Vi presenterar stolt programmet för 2023!

talare

TALARE

Vi presenterar stolt 2023 års talare!

Anna Lindström
Spendrups

Peter Nilsson
KPMG

Pernilla Lundqvist
EY

Peter Lindholm
Skatteverket

Mats Brockert
Srf Konsulterna

anmalan-two

ANMÄLAN

Konferensen är åter 2024, håll utkik