november 1, 2018 Webmaster

Redovisningsdagen 2018 – Talarintervju med Pernilla Lundqvist, EY

Pernilla Lundqvist är Partner, Financial Reporting Specialist and Nordic Head of Accounting and Reporting på EY och dessutom aktuell som talare på Redovisningsdagen 2018. Under hennes presentation kommer hon att berätta om aktuella nyheter och tendenser inom redovisningsområdet. Förutom en översikt över årets viktigaste händelser kommer hon även att berätta vad som är på gång inom IFRS, EU och nationellt. Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Pernilla inför hennes anförande och svaren hittar du nedan.

Vad ser du som den viktigaste utmaningen inom redovisningsområdet de kommande åren?

På kort sikt är det så klart upplysningskraven kopplat till IFRS 9 och IFRS 15. Sedan är det även implementeringen av IFRS 16. Även om det efter IFRS 16 inte förväntas komma några enskilda omfattande standarder på ett tag så kommer situationer uppstå där nya tolkningar kommer ske av såväl IFRS 9, 15 och 16. Interna kontroller, processer och system måste anpassas till nya krav i de fall detta inte redan skett.

Är det andra stora frågor som du tror kommer transformera redovisningen framöver?

Ja absolut, utöver själva redovisningsreglering så är det digitalisering, automatisering/robotics som kommer transformera redovisningen framöver samt hur finansiell information ska paketeras och presenteras för marknaden.

Är det något speciellt som har hänt inom IFRS redovisningen under året som gått?

Ja största redovisningsförändringarna någonsin. Jag har i min avhandling studerat utvecklingen av redovisningsnormgivning och praxis sedan slutet på 1800-talet och det har aldrig skett så stora genomgripande förändringar på en och samma gång som det som skett nu. Och i samband med dessa stora förändringar har vi precis fått en ny föreställningsram.

Berätta något mer personligt, vem är du och hur kom du in på yrket?

Är partner och redovisningsspecialist på EY, drygt 15 år i branschen. Uppvuxen på en gård på västgötaslätten där mina föräldrar och syskon fortfarande är egen företagare och driver jordbruket vidare. Känslan att vara i myllan och förstå företags vardag och deras affärsmodell är imponerande och stimulerande och att sedan avspegla detta i de finansiella rapporterna tycker jag är fantastiskt kul. Denna bakgrund tillsammans med en duktig lärare tillika mentor under mina studier ledde mig in på redovisningsområdet.