oktober 7, 2021 Webmaster

Aktuella nyheter och tendenser inom redovisningsområdet med Pernilla Lundqvist på EY

Under det senaste året har vi gått igenom en pandemi som är långt från över. Något som har påverkat oss alla på olika sätt och vi kan fortfarande bara spekulera i vilka effekterna på lång sikt blir för samhället och ekonomin. Kasten har varit tvära och snabba och olika branscher och företag har påverkats på olika sätt, så även redovisningsarbetet.

Utvecklingen inom redovisningsbranschen går också fort och branschen befinner sig i en stor omställningsfas.  Vi välkomnar tillbaka Pernilla Lundqvist från EY till Redovisningsdagen, som kommer prata på temat aktuella nyheter och tendenser inom redovisningsområdet under sin presentation. Vi bekantar oss närmare med Pernilla och temat.

Berätta, vem är du?

Jag heter Pernilla Lundqvist och jobbar som redovisningsspecialist på EY. Har jobbat som redovisningsspecialist i 20 år. Jobbar mycket med svenska normer och IFRS. Ordförande i FARs Operativa respektive Strategiska grupp för redovisning.

Vilka har varit och är de viktigaste nyheterna inom redovisningsområdet i Sverige och inom EU det senaste året?

För två till tre år sedan hade vi enorma förändringar inom IFRS avseende finansiella instrument, intäkter och leasing. Sedan dess har det varit färre nyheter men det är fullt upp ändå inte minst mot bakgrund av hur dessa normer ska tolkas och tillämpas samt att Covid inneburit utmaningar för företag och att de ställts inför redovisningsfrågor som de tidigare inte haft.

Och vilka är de tydligaste skillnaderna för små och stora företag?

Ganska lugnt på redovisningsområdet även för dessa företag men många nya typer av frågor pga. Covid.

Hur har pandemin kommit att påverka redovisningsarbetet i stort?

Situationer har uppstått i företag som de tidigare inte varit med om vilket även föranlett nya typer av redovisningsfrågor.

Vilka lärdomar tar vi med oss från det tror du?

Svårt att säga och vi är inte ur det än. Många företag har ställt om sin verksamhet på kort tid vilket även kommer förändra mångas framtid.

Vilka är de största trenderna och tendenserna som du ser kommer att påverka rollen som redovisningsspecialister framöver?

Näringslivet utvecklas hela tiden och det går snabbare och snabbare. Befintliga normer måste tillämpas på nya transaktioner så fokus är förståelse för de underliggande transaktionerna, normerna och tolkning.

Och vilka utmaningen och möjligheter ser du med det?

Utmaningen är att noterade företag lever i en miljö med internationella normer som ska tolkas globalt, Sverige har ingen suveränitet i tolkning vilket skapar utmaningar att hänga med i denna utveckling.

Avslutningsvis – vad ser du mest fram emot på Redovisningsdagen i år?

Att träffas, förhoppningsvis fysiskt, och lyssna till allt spännande som händer.

Träffa Pernilla på Redovisningsdagen den 17 november 2021.