DAG 1 • IFRS • 5 DECEMBER

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Redovisningsdagen IFRS 2023 inleds
09:40 Aktuella frågeställningar inom IFRS

• Redovisningsnyheter 2023 med fokus på nya krav avseende upplysning av redovisningsprinciper och redovisning av uppskjuten skatt
• Redovisningstillsyn
• Klimatet, hållbarhet och de finansiella rapporterna
• Nyheter 2024 och framåt samt pågående projekt

Pernilla Lundqvist, Partner, Ph.D, Financial Reporting Specialist and Nordic Head of Accounting and Reporting, EY, ordförande i FAR:s strategiska respektive operativa grupp för finansiell rapportering samt expert i utredning avseende implementering av CSRD
10:40 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:10 Rules as code – exponera lagregler i kundens miljö

Skatteverket vill digitalisera skattelagstiftningen och tillgängliggöra reglerna för automation i exempelvis affärssystem:

• Digitaliserade regler kan användas i exempelvis bokförings- och affärssystem och för AI träning
• Maskinläsbara regler kan även underlätta lagstiftningsarbetet.
• Samarbete med andra myndigheter, med OECD, EU etc. och hur man kan dra nytta av detta

Peter Lindholm, rättslig expert, Skatteverket
11:50Introduktion – nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning

Marie Baumgarts, Partner and Sustainability Expert, KPMG
12:10Lunch med nätverkande
13:10 Producing a balanced and transparent sustainability report

• Integrating sustainability issues and analyzing future opportunities and challenges in the business
• Highlighting human rights risks in the value chain in the report
• Insights and lessons learned from the work

Kelly Langpap, Project Manager, Sustainability Reporting, H&M Group
13:50 Aktuella prognoser kring det ekonomiska läget och framtida trender

• Överblick av världsekonomin och det makroekonomiska läget
• Historisk upprevidering av inflationsprognosen, vilket leder till en omsvängning av penningpolitiken
• Ökad inflation och högre räntor – vad blir effekterna för de svenska hushållen och företagen?
• Framtida trender och analyser – hot & möjligheter

Andreas Wallström, prognoschef, Swedbank
14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:00Leasingredovisning enligt IFRS 16 – vad innebär det?

• Hur hantera leasingportföljen löpande
• Data och systemstöd
• Utmaningar och aktuella frågeställningar

Michael Thorstensson, Financial Reporting Specialist och ledande inom IFRS, Deloitte
15:45 Från årlig till månatlig rapportering till Fora – viktig och välkommen förändring för privatanställda arbetare

Johan Holmqvist, Senior Business Architect, Fora
16:30 Redovisningsdagen enligt IFRS avslutas

DAG 2 • BFN • 6 DECEMBER

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30 Redovisningsdagen BFN 2023 inleds
09:40AKTUELLA NYHETER & FÖRDJUPNING

Aktuella nyheter inom redovisning- och sambandet med skatteområdet – de viktigaste nyheterna från året med fokus på BFN


• Nyheter från Bokföringsnämnden
- Aktuellt från året
- Förslag om nytt K2- och K3-regelverk – vad innebär det och hur påverkar det företagen?
- Nya regler för bostadsrättsföreningen
• Våra vanligaste redovisnings- och till detta relaterade skattefrågor – praktiska erfarenheter och lärdomar
• Frågestund där du som deltagare kan passa på att ställa dina frågor till Peter Nilsson

Peter Nilsson, professor i skatterätt, KPMG och före detta vice ordförande, Bokföringsnämnden (BFN)
10:40Förmiddagskaffe med nätverkande
11:10 Fördjupning – nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning

Talare presenteras snart
11:50 Hållbarhetsredovisning i omvandling

• Värdet av att hållbarhetsrapportera – hur kan det stärka företagets position och konkurrenskraft? Lärdomar från 14 år av hållbarhetsrapportering
• Anpassning till kommande regelverket CSRD – vilka är utmaningarna och möjligheterna och hur kan man förbereda sig?

Anna Lidström, hållbarhetschef, Spendrups
12:30 Lunch med nätverkande
13:30Vad händer med ekonomin, räntorna och inflationen?

• Hur mår världsekonomin och hur påverkas Sverige?
• Hur ser utsikterna ut för inflation och räntor?

Johan Javeus, Chief Strategist, SEB Group
14:00 Unikt svensk myndighetssamverkan förändrar det digitala landskapet

• Hur SBR påverkar professionen genom avancerad digitalisering och samverkan
• AI och digitalisering av regelverken
• Compliance by design och Rules as code, vad innebär det vid myndighetsrapportering?
• Harmoniserade inlämningsprocesser istället för gemensamma inlämningstjänster – varför?

Thomas Flank, uppdragsledare SBR och verksamhetsutvecklare, Bolagsverket

SBR (Standard Business Reporting) omfattar idag fem myndigheter där Bolagsverket är färdledande. Övriga myndigheter är Skatteverket, SCB och BFN, med Tillväxtverket och DIGG som referensmedlemmar och medlemmar i den myndighetsgemensamma styrgruppen.
14:30 Aktuella nyheter och status för digital inlämning – så jobbar vi tillsammans för att minska den administrativa börda för företag

• Myndigheter i samverkan – hur ser status ut och vad väntar framöver?
• En tillbakablick på hur utvecklingen har varit sedan starten av digital inlämning – utmaningar och fallgropar
• Tillämpningar och återanvändning av de begrepp som finns i taxonomierna för årsredovisningar
• Vad gör vi i praktiken för att minska den administrativa bördan för företagen och vara en del av ekosystem?
• Hur ser framtiden ut – vad är målsättningen för 2024?

Nina Brede, verksamhetsutvecklare, Bolagsverket
Anna-Greta Erikson, verksamhetsutvecklare, Statistiska centralbyrån (SCB)
Mats Rastman, verksamhetsutvecklare, Skatteverket
15:15Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:45Digitalisering av redovisningen för er sinnesfrid – inte för rationalisering

• Att ligga i digital framkant är givet – men det personliga mötet är alltid lika viktigt!
• Redovisningens roll idag och hur den har förändrats
• Hur påverkar digitalisering och automatisering redovisningen?
• Vilka personliga egenskaper och kompetenser behövs inom redovisningen i framtiden?
• Trender och teknikskiften som kommer att forma framtidens utveckling inom rådgivning och redovisningsbranschen

Carl-Magnus Falk, VD och grundare, Falköga Tech Hub AB och Falköga Redovisning & Företagsrådgivning AB
16:10Genomgång av aktuella nyheter inom moms och skatteområdet för 2023–24

• Nytt inom företagsbeskattning – nya lagar och domar från Högsta förvaltningsdomstolen
• Nya ställningstaganden från Skatteverket
• Har det hänt något nytt inom momsområdet?
• Frågestund där du som deltagare kan passa på att ställa dina frågor till Mats Brockert

Mats Brockert, skatteexpert, Srf Konsulterna
17:00Redovisningsdagen enligt BFN avslutas