Anmälningsvillkor

När du anmäler dig till ett av våra event så måste du godkänna anmälningsvillkoren nedanför:

Avbokningsregler för konferenser
Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 30 dagar före första konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 14 dagar före och 100% om avbokningen sker senare.

Deltagare som har anmält sig till en gratis middag och uteblir debiteras 500:- om ej avbokning sker senast en vecka före konferensdagen.

Avbokningsregler för kurser
Vid avbokning, som skall göras skriftligen och bekräftas via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast en månad (30 dagar) före kursdatum. Sker avbokning under sista månaden innan kursdatum debiteras 100% av kursavgiften. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Avbokning vid deltagande utan avgift
Vid ett fåtal arrangemang erbjuds deltagande utan avgift. Antal platser är begränsade och särskilda villkor kan förekomma. Detta kan läsas mer om under de respektive eventsidorna. Eventuell avbokning av deltagarplats ska göras skriftligen via e-post, senast två veckor före konferenstillfället, och bekräftas via e-post. Vid utebliven avbokning debiteras 990kr.

Byta från fysisk till digitalt
Vill du byta från fysiskt deltagande till digital medverkan så går det bra, förutsatt att alternativet erbjuds. Eventuell mellanskillnad  i biljettpris krediteras endast om det är 30 eller fler dagar kvar till konferensen. Du debiteras vidare ingen mellanskillnad om du betalat ett läge pris från början för fysiskt deltagande och vill byta till digitalt medverkan närmare inpå, även om den digitala biljetten  skulle innebära en annan prislista som vid tiden för ditt byte innebär ett högre pris. Du behåller ditt ursprungliga lägre pris.

Betalningsvillkor:
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferens/kurs-tillfället.

Alla priser är exklusive moms.

Faktura
En faktura skickas med post inom två veckor efter att vi fått in din anmälan.

Konferensens dokumentation
Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. Det för med sig att vi numera tillhandahåller dokumentationen på våra konferenser elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen.

Du kan även köpa dokumentation efter att arrangemanget gått av stapeln. Gå vidare till sidan för dokumentationsförsäljning.

Fotografering
Vi tar fotografier på våra konferenser och kurser. Bilderna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Vill du inte att bilder där du finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta: info@insightevents.se

Information in English

Terms of payment
Payment is done against invoice not later than 3 days before the conference start.

Cancellation for conferences
If you cannot attend, a substitute delegate may attend in your place. Your fee will be refunded for all cancellations received by us in writing and confirmed via e-mail at least 30 days prior to the event. A 50% refund will be offered for cancellations received 14 prior to the event. Thereafter, no refunds will be given.

Cancellation for courses
If you cannot attend, a substitute delegate may attend in your place. Your fee will be refunded for all cancellations received by us in writing and confirmed via e-mail at least 1 month (30 days) prior to the event. Thereafter, no refunds will be given.

Invoice
An invoice is being sent to the delegates within two weeks after the booking.

Documentation
You will receive the documentation either by password on the website or on the conference.

Pictures
We take pictures on our conferences and courses. The pictures might be used on our website or other material. If you don’t want the pictures to be used elsewhere, please contact us.