PROGRAM SÅRBEHANDLINGSSYMPOSIUM 2018

PROGRAM DAG 1 – 17 JANUARI

08:30Registrering och morgonkaffe
09:15Trendenser på sårfronten. Läget 2018 i Sverige och internationellt

• ”Trendenser” vid sårbehandling – internationell utblick .Sverige jämfört med andra länder 2018 – kan vi lära av andra?
• Vad är nytt?
09:30 Sår, vad är det egentligen vi behandlar? Varför är vissa sår svårläkta och andra läker utan problem?

• Sårläkningens faser
• Förutsättningar för läkning, diagnosen viktigaste av allt!
• Såröversikt, vanliga och ovanliga sår
• Vad bromsar respektive triggar sårläkningen?
• Sår & Mikrobiom, om biofilm och enzymer
• Debridering – a och o
• När infektionen är ett faktum – risk för osteomyelit och sepsis
• Antibiotika och antiseptika – vad gäller egentligen?
10:45Sår, kostnader & effektivitet. Lönar det sig att satsa på avancerad sårbehandling?

• Från läkning till kostnad – kostnadsaspekten i samband med sårbehandling, hur räknas kostnadseffektiviteten fram.
• Att ge hög patientkvalitet samtidigt uppfylla kraven på kostnadseffektivitet
• Hälsoekonomi
• Hur mår man när man har ett svårläkt sår? Hur kan vi minska lidandet?
• Varför lyckas Danmark med Sårcentra och telemedicin?
11:00Förmiddagskaffe
12:00Trycksår – hur mäter vi, hur minskar vi, hur behandlar vi?

• Trycksår- en utmaning utöver det vanliga
• Europeiska riktlinjer för prevention och behandling av trycksår EPUAP- nu på svenska
• Vad är en Care Bundle- och kan det minska uppkomsten av trycksår?
• Kan man dö av trycksår?
• Nya behandlingsmetoder och tekniska möjligheter
• NPWT- nytt dokument från EWMA
• Hur mäter man sår och sårläkning? Specialkamera eller längd och bredd? Men volymen då?
12:40Lunch

SENASTE STUDIERNA

13:50Vad gör nutrition för sårläkningen? Samband & behandling!

• Vilket samband finns mellan nutrition och sårläkning? De senaste studierna
• Vilka är i riskzonen och varför - vilka nutritionella riskfaktorer ska vi vara vaksamma på?
• Hur ser nutritionsbehovet ut vid sårläkning, hur skiljer det mellan olika patienter?
• (Har nutritionen någon betydelse för sårläkning?)
• Hur kan vi optimera nutritionen för bästa läkning?
• Samverkan mellan dietist och övrig vårdpersonal
• Patientcase i interaktion med publiken – vilket scenario ser vi här och hur skulle du behandla?
14:50Eftermiddagskaffe
15:30PATIENTCASE:

Praktisk omvårdnad och behandling av maligna tumörsår – här står vi 2018


• Introduktion och definition av maligna tumörsår
• Upplevelser av tumörsår ur patientens, närståendes och sjuksköterskans perspektiv
• Behandlingsprincipernas viktiga steg
• ”Best practice” i bedömning och behandling av sårrelaterade symtom: Riktlinjer från regionalt vårdprogram och European Oncology Nursing (EONS)
• Patientcase i interaktion med publiken
17:00 - 18:00Mingel tillsammans med övriga deltagare och utställare på konferensen

PROGRAM DAG 2 – 18 JANUARI

08:45Morgonkaffe
09:10Venösa och arteriella sår: bedömning!

• Venösa och arteriella sår – utredning, diagnostisering
• Infektion eller inflammation?
09:40 PATIENTCASE

Kompressionsbehandling i praktiken – när, hur och varför


• De viktiga undantagen då ej kompression ska användas och varför
• Venös insufficiens och symptom
• Effektiv kompressionsbehandling vid bl a: venösa bensår, fotsår och traumatiska sår
• Strumpor, bindor, pumpar och flerlagerbandage, vad som väljas när och hur?
• Patientcase i interaktion med publiken! Så behandlar och lindar vi utifrån tillstånd!
10:40Förmiddagskaffe
11:20PATIENTCASE

Smärtbedömning av sår & åtgärder


• Den lokala bedömningen- vad är det egentligen som smärtar? De olika smärttyperna
• Att rengöra såret- att tänka på!
• Vilka behandlingar finns att tillgå?
• Kompression som smärtlindrare
• Professionellt patientbemötande och gott omhändertagande lindrar smärta!

Patientcase i interaktion med publiken: vilka åtgärder väljer vi vid dessa tillstånd?
12:30Lunch
13:40Undertrycksbehandling(NPWT) och kompression – hur använda pico & Vaccumassisterad sårbehandling i primärvården?

• Säkerhetsfrågor, vad måste vi veta och kunna så det inte går fel?
• Hur vet vi att fungerar?
• Lokalbehandling i och runt såret
• På vilka sår fungerar det och när ska vi låta bli?
• Hur följer vi upp och vad följer vi upp?
• Samarbetet med hemsjukvården är A och O för ett lyckat resultat
14:10PATIENTCASE

Vad ska vi lägga på såret? DEL 1:

Goda exempel och hänsyn vid svårbandagerade sår – Patientcase


• Korrekt bedömning av sårbädden
• Vad är syftet med omläggningen?
• Ska såren läkas eller lindras?
• Förbandsbyte, när och varför?
• Hur upplever patienten sitt förband? Vilken hänsyn ska tas?

Patientcase i interaktion med publiken – Vad väljer vi för såren?
14:40Eftermiddagskaffe
15:10Vad ska vi lägga på såret? DEL 2
15:40PATIENTCASE

Trycksår - Med livet som insats


Förebyggande & behandlande åtgärder hos personer med rörelsenedsättning

• Riskfaktorer – att vara uppmärksam på
• Patientutbildning- Från behov till genomförande & resultat
• Fallbeskrivningar och frågestund
- Patientcase i interaktion med publiken:
- Så här gjorde vi
16:50Konferensen avslutas

PROGRAM FÖRDJUPNINGSDAG 19 JANUARI

 

PRAKTISK DOPPLERMÄTNING, KOMPRESSIONS-LINDNING OCH UTBYTE AV ERFARENHETER AV OLIKA FÖRBAND

Det är en konst och praktisk nödvändighet att använda en doppler på rätt sätt, att kompressionslinda patienter för bästa läkeförmåga och att använda rätt förband. Ta möjligheten att under en hel dag öva dig praktiskt under ledning av den mycket erfarna Britt-MarieStrömqvist från Sårcentrum Blekinge

Ett axplock ur innehållet:

Praktisk dopplermätning

 • Praktisk dopplermätning – en översikt
 • Hur använder du handdopplern effektivt för översiktsundersökning av bensårspatienter?
 • Ankeltrycksmätning – så gör du vid undersökning av a.tibialis posterior och a.dorsalis pedis
 • Så beräknar du Ankel/Arm-Index • Referensvärden Ankel/Arm-Index
 • Vilka patientgrupper kan få falskt högt ankeltryck?
 • Praktiska övningar, deltagarna deltar aktivt

Kompressionslindning, tekniker och val av förband utifrån bedömning av sår – en genomgång av de många teknikerna varvat med praktiska övningar där deltagarna själva deltar aktivt!

 • Kompression utgör grunden i behandlingen av venösa bensår för att uppnå särläkning
 • Kortsträckta, långsträckta, kohesiva flerlager lindor – indikationer!
 • Lindningstekniker vid olika val av kompression, så uppnås optimal tryckfördelning – graderad kom­pression
 • Hur vet vi att trycket är rätt?
 • Åttatalsturer, cirkelturer och blandteknik – när ska de olika teknikerna användas?

Dagen leds av Britt-Marie Strömqvist specialistundersköterska Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge samt på Blekingesjukhusets Palliativa avdelning. Har arbetat drygt 45 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och trösta -principen.  Är genom Sårcentrum utbildningsansvarig i Blekinge samt ordförande i UFPO. (Rikstäckande förening Undersköterskor för palliativ omvårdnad.)

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen börjar
11:30 Lunch
15:00-16:00 Workshopen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för för- och eftermiddagskaffe

Avslut för dagen bestäms utifrån antal deltagare på workshopen