Sårbehandlingssymposium 2022

PROGRAM DAG 1 – TISDAG 20 SEPTEMBER

08:00Registrering och morgonkaffe
08:30Sårläkningsprocessen - förband och sårläkningsfaser

• Vilka förbandsgrupper ska vi använda i de olika sårläkningsfaserna?
• Spelar det någon roll vilket förband eller produkt vi använder?

Vad är kostnaden för sårbehandling?

• Behandlingspris eller styckepris – hur tänker vi?
• Personalkostnad vs förbandskostnad?
• Patientens livskvalitet
• Personcentrerad omvårdnad
• Egenvård

Susanne Dufva, fil. Kand. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Sårcentrum, Södersjukhuset. Ordförande i Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS sedan 2009. Susanne var tidigare processansvarig för sår på ASIH Stockholm Södra Långbro Park och har även arbetat på onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, där hon bl a tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår. Susanne är medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och i avsnittet Hud och sår i nationellt vårdprogram palliativ vård
09:40 Förmiddagskaffe
10:10Infekterade sår – behövs alltid antibiotika?

• Resistensutveckling
• Lokal behandling med antiseptiska förband och produkter
• Systemisk antibiotika

Susanne Dufva, fil. Kand. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Sårcentrum, Södersjukhuset.
11:15Vad är det som luktar? Odör – Maligna tumörsår!

• Varför luktar det?
• Patientens upplevelse av odör
• Hur kan vi behandla odören?

Susanne Dufva, fil. Kand. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Sårcentrum, Södersjukhuset. Ordförande i Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS sedan 2009. Susanne var tidigare processansvarig för sår på ASIH Stockholm Södra Långbro Park och har även arbetat på onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, där hon bl a tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår. Susanne är medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och i avsnittet Hud och sår i nationellt vårdprogram palliativ vård.

Liselott Sahlberg, fil. Mag. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Tema Cancer, HHLH-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset. Liselott har arbetat inom palliativ- och onkologisk vård i många år. Tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och i avsnittet Hud och sår i nationellt vårdprogram palliativ vård.
12:00Lunch
13:10Maximal sårläkning: Hygienrutiner & debridering i praktiken!

• Hygienrutiner - fungerar rutinerna i praktiken? Hur gör vi egentligen när vi ”lägger om enligt ren rutin”
• Sårbehandling – handhavande vid ren rutin, före, under och efter sårbehandlingen – betydelsen!
• Vilka sår behöver debrideras? Vad gör det för läkningen?
• Debrideringens a-o!

Malin Munter, såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun. Malin ingår i styrelsen för SSiS , Sårsjuksköterskor i Sverige, och är även engagerad som chefredaktör för tidskriften Sårjournalen.
14:00Rutiner och effektiva team med god compliance!

• Att bygga upp en effektiv struktur kring sårbehandling i kommunen – hur gör vi det?
• Vikten av helhetssyn!
• Hur kan primärvård, kommuner och slutenvård samarbeta för patientens bästa?
• Praktiska tips för att optimera behandlingen av svårläkta sår
• Compliance, hur når vi dit, och för vems bästa?

Malin Munter, såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun. Malin ingår i styrelsen för SSiS , Sårsjuksköterskor i Sverige, och är även engagerad som chefredaktör för tidskriften Sårjournalen.
15:00Nutrition – vad behövs för att ett sår ska läka?

• Bedöm alltid tillståndet - vilket behov finns för att ett sår ska läka?
• Skiljer sig näringsbehovet åt beroende på sår, kön, tillstånd, ålder?
• Hur ska vi tänka? Praktiska exempel!

Malin Munter, såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun. Malin ingår i styrelsen för SSiS , Sårsjuksköterskor i Sverige, och är även engagerad som chefredaktör för tidskriften Sårjournalen
15:45Eftermiddagskaffe
16:15Maligna tumörsår & skador i hud uppkomna av strålning, effektiv omvårdnad och behandling,

• Introduktion till maligna tumörsår, hur definieras de?
• Upplevelser av tumörsår. Patientens, närståendes och sjuksköterskans perspektiv
• Behandlingsprincipernas viktiga steg, praktisk genomgång
• Nya eller förbättrade behandlingsmetoder. Hudbiverkan av strålbehandling – vad behöver vi behandla och hur?
• ”Best practice” i bedömning och behandling av sårrelaterade symtom: Riktlinjer från regionalt vårdprogram och European Oncology Nursing (EONS) och andra uppdateringar
• Patientcase i interaktion med publiken – hur skulle ni göra i denna situation?

Susanne Dufva, fil. Kand. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Sårcentrum, Södersjukhuset. Ordförande i Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS sedan 2009.
Liselott Sahlberg, fil. Mag. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Tema Cancer, HHLH-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset.
17:30Mingla, nätverka- och prata sår!

PROGRAM DAG 2 – ONSDAG 21 SEPTEMBER

08:00Morgonkaffe
08:30Diagnostisering, kategorisering och behandlingsstrategier med patientutbildning.

Fallbeskrivningar med trycksår, MASD, traumatiska sår, operationsområden som inte läker m. m.

Madde Stenius, undersköterska och utbildningsansvarig på Aleris Rehab Station Stockholm. Utbildar personal och personer med rörelsenedsättning nationellt samt är sårkonsult på Rehab Stations vårdavdelningar samt på Spinalis sårmottagning. Madde är även styrgruppsmedlem i RiksSår och sitter i Sårjournalens redaktion samt i SKRs nationella arbetsgrupp för svårläkta sår. Författare till flera böcker om trycksår och blås-/tarmrubbning, vårdprogram samt är en flitig presentatör internationellt på både sår- och ryggmärgsskadekonferenser. Hon har dessutom utfört flera studier på ryggmärgsskadade med lambåopererade trycksår; publicerade i International Wound Journal 2016 & Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 2020.
10:00Förmiddagskaffe
10:30Effektiv bedömning av venösa och arteriella sår i praktiken

• Venösa och arteriella sår – utredning, diagnostisering
• Hur vet vi om det är Infektion eller inflammation?
• Hur kan vi använda oss av digitala verktyg för sårbehandling?
• Stora möjligheter genom bedömning av sår på avstånd via app

Nina Åkesson, distriktsköterska på Sårcentrum Blekinge. Utöver det kliniska patientarbetet arbetar verksamheten även med utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning. Nina är även koordinator för Kvalitetsregistret RiksSår.
11:30LILLA KOMPRESSIONSSKOLAN!
Del 1 Kompressionsbehandling – när, hur och varför!


• De viktiga undantagen då ej kompression ska användas och varför
• Venös insufficiens och symptom
• Effektiv kompressionsbehandling vid bl a: venösa bensår, fotsår och traumatiska sår
• Olika typer av strumpor, bindor, pumpar och flerlagerbandage, vad som väljas när och hur?
• Patientcase i interaktion med publiken! Så behandlar och lindar vi utifrån tillstånd!
11:50del 2, undantag, typslag och patientcase!

• De viktiga undantagen då ej kompression ska användas och varför
• Venös insufficiens och symptom
• Effektiv kompressionsbehandling vid bl a: venösa bensår, fotsår och traumatiska sår
• Olika typer av strumpor, bindor, pumpar och flerlagerbandage, vad som väljas när och hur?
• Patientcase i interaktion med publiken! Så behandlar och lindar vi utifrån tillstånd!

Nina Åkesson, Sårcentrum Blekinge
12:10Lunch
13:10Resultat studie: Hur fungerar medicinsk laserbehandling som komplement vid svårläkta sår av äldre?

• Studie som avslutas september 2022, Skellefteå kommun, i samarbete med Luleå Tekniska universitet och Karolinska Institutet
• Användningen av lasern som komplement – hur och när, patientgrupp
• Utfall: trycksår kategori 2-4, venösa sår och arteriella sår
• Vad har vi lärt oss framåt för fortsatt behandling och komplement?

Marianne Degerman, laserteamet, Skellefteå kommun
13:50Varför gör det så ont? Smärta vid sår – bedömning & åtgärder

• Vad är det egentligen som smärtar? Så tar du reda på vilken smärta patienten har.
• Frågor att ställa till patienten
• Den lokala bedömningen
• Att rengöra såret- att tänka på!
• Vilka behandlingar finns att tillgå?
• Att använda kompression som smärtlindrare, när och hur?
• Gott patientbemötande och gott omhändertagande som smärtlindrare
• Patientcase i interaktion med publiken: vilka åtgärder väljer vi vid dessa tillstånd?

Nina Åkesson, Sårcentrum Blekinge
14:40Läker såren bättre om förbanden är dyra?

• NPWT, undertrycksbehandling, vid behandling av sår, när är det att föredra och ej och hur?
• Säkerhetsfrågor, vad måste vi veta och kunna så det inte går fel?
• Hur vet vi att det fungerar och vad är det som ska fungera?
• Fungerar det med undertrycksbehandling i kombination med kompression?

Britt-Marie Strömqvist specialistundersköterska i sårbehandling och Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge. Har arbetat drygt 48 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling och palliativ vård. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och tröstaprincipen. Är ordförande i UFPO. (Rikstäckande förening Undersköterskor för palliativ omvårdnad.)
15:20Eftermiddagskaffe
MINI-WORKSHOP
15:50Vad är det vi ser, gissa såret!

• Publikdiskussion utifrån enskilda fall
• Hur resonerar vi utifrån sårets utseende?
• Vilken behandlingsväg väljer vi?

Britt-Marie Strömqvist Sårcentrum Blekinge
16:20Vilket förband läker såren?

• Bedömning av sårstatus
• Rengöring av sår
• Vad är syftet med omläggningen av såret?
• Förbandsbyte, när och varför?
• Vad tycker patienten

Britt-Marie Strömqvist Sårcentrum Blekinge
16:40Palliativ sårbehandling

• Bandagering
• Behandlingsstrategi utifrån en helhetssyn av patientens situation

Britt-Marie Strömqvist Sårcentrum Blekinge
17:20Konferensen avslutas

 

Fördjupningsdag 22 september

LINDNINGSTEKNIKER, MODERN KOMPRESSION, PRAKTISK DOPPLERUNDERSÖKNING OCH UTBYTE AV ERFARENHETER AV OLIKA FÖRBAND

Det är en konst och praktisk nödvändighet att använda en doppler på rätt sätt, att kompressionslinda patienter för bästa läkeförmåga och att använda rätt förband. Ta möjligheten att under en hel dag öva dig praktiskt under ledning av den mycket erfarna Britt-Marie Strömqvist från Sårcentrum Blekinge

 

Ett axplock ur innehållet:

Praktisk dopplermätning

 • Praktisk dopplermätning – en översikt
 • Hur använder du handdopplern effektivt för översiktsundersökning av bensårspatienter?
 • Ankeltrycksmätning – så gör du vid undersökning av a.tibialis posterior och a.dorsalis pedis
 • Så beräknar du Ankel/Arm-Index • Referensvärden Ankel/Arm-Index
 • Vilka patientgrupper kan få falskt högt ankeltryck?
 • Praktiska övningar, deltagarna deltar aktivt

 

Kompressionslindning, tekniker och val av förband utifrån bedömning av sår – en genomgång av de många teknikerna varvat med praktiska övningar där deltagarna själva deltar aktivt!

 • Kompression utgör grunden i behandlingen av venösa bensår för att uppnå särläkning
 • Kortsträckta, långsträckta, flerlager lindor – indikationer!
 • Lindningstekniker vid olika val av kompression, så uppnås optimal tryckfördelning – graderad kom­pression
 • Hur vet vi att trycket är rätt?
 • Åttatalsturer, cirkelturer och blandteknik – när ska de olika teknikerna användas?
 • Praktiska övningar, deltagarna deltar aktiv

 

Dagen leds av Britt-Marie Strömqvist som arbetar på Sårcentrum Blekinge

Britt-Marie har arbetat inom vården i 51 år med speciellt intresse och inriktning för sårbehandling och palliativ vård. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och trösta -principen.

Britt-Marie är utbildad specialistundersköterska inom palliativ vård och modern sårbehandling samt ordförande i UFPO, nationell förening för undersköterskor för palliativ omvårdnad.

 

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen börjar
11:30 Lunch
15:00-16:00 Workshopen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för för- och eftermiddagskaffe . Avslut för dagen bestäms utifrån antal deltagare på workshopen