PROGRAM SÅRBEHANDLINGSSYMPOSIUM 2021

PROGRAM DAG 1 – 16 MARS

08:30Registrering och morgonkaffe
09:10Sårläget 2021 – nyheter och trender i Sverige och Europa

• Trender och tendenser vid sårbehandling – Norden och Europa
• Vad är nytt och anses särskilt intressant på behandlingsfronten?
• Covid-19 – har pandemin lärt oss något om sårbehandling?
• Resistensläget och utvecklingen

Christina Lindholm, leg. sjuksköterska, medicine doktor och professor emerita i omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola. Christina är en av Sveriges ledande experter inom området och genom åren en mycket uppskattad föreläsare på Sårbehandlingssymposium. Christina är tillsammans med Margareta Grauers författare till boken Sårbehandling
09:30 Rätt diagnos för rätt behandling

• Diagnos - för läkning måste vi veta vad vi behandlar!
• Sårläkningens faser, vet vi mer idag?
• Såröversikt, vanliga och ovanliga sår

Christina Lindholm,
10:15Svårläkta sår, biofilm, debridering och lokala antiseptika med tanke på resistensutveckling

• Vad bromsar respektive triggar sårläkningen?
• Sår & mikrobiom – hur vet att koloniseringen av bakterier och svamp är i balans?
• Biofilm och enzymer av svårläkta sår
• När infektionen är ett faktum – risk för osteomyelit och sepsis- så agerar vi!
• Antibiotika och antiseptika – vad gäller här egentligen?

Christina Lindholm,
10:45Praktiska debrideringsskolan – dessa steg ska du tänka på!
11:00Förmiddagskaffe
11:40Kostnadsaspekt och livskvalitet! Vad sätter gränser och möjligheter vid behandling?

• Hur minskar vi lidandet för patienten? Från läkning till kostnad – kostnadsaspekten i samband med sårbehandling. Hur räknas kostnadseffektiviteten fram.
• Att ge hög patientkvalitet och samtidigt uppfylla kraven på kostnadseffektivitet
• Livskvalitet. Hur kan vi tillsammans öka den med patienten?
• Vad kan vi lära från andra länder?

Christina Lindholm,
11:55Trycksår – vår allas Askunge. Så mäter vi, minskar och behandlar i praktiken

• Prevention och behandling av trycksår - senaste europeiska riktlinjerna
• Nya tekniska möjligheter ger ytterligare behandlingsmetoder, exempel och användning
• Senaste insikterna från EWMA och andra viktiga uppdateringar
• Hur mäter man sår och sårläkning? Olika metoder med tex kamera, och/ eller manuellt mäta längd och bredd, volym. Finns det några rätt och fel?
• Kan care bundles minska förekomsten av trycksår?

Christina Lindholm,
12:40Lunch
13:40Svårläkta sår hos multitraumapatienter

Diagnostisering, kategorisering och behandlingsstrategier av bl.a. traumatiska sår, operationsområden som inte läker och pilonidal sinus, m. m.

Madeleine ”Madde” Stenius, undersköterska och utbildningsansvarig på Aleris Rehab Station i Stockholm. Arbetar som utbildare och sårkonsult på Rehab Stations vårdavdelningar samt på Spinalis sårmottagning. Madde är även styrgruppsmedlem i RiksSår samt sitter i SårMagasinets redaktion. Författare till flera böcker om trycksår och blås-/tarmrubbning, vårdprogram samt är en flitig presentatör internationellt på både sår- och ryggmärgsskadekonferenser. Hon har dessutom utfört flera studier på ryggmärgsskadade med lambåopererade trycksår; publicerade i International Wound Journal 2016 & Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 2020.
14:30Trycksår & MASD/IAD

• Diagnostisering, kategorisering
• Helhetssyn med moderna förebyggande och behandlande åtgärder hos personer med rörelsenedsättning
• Patientutbildning
• Fallbeskrivningar

Madeleine ”Madde” Stenius
15:20Eftermiddagskaffe
15:50Optimal sårbehandling med hjälp av helhetssyn, kontinuitet, struktur och rätt organisation

• Att bygga upp en effektiv struktur i primärvården – hur gör vi det?
• Hur kan primärvård, kommuner och slutenvård samarbeta
• Praktiska tips för att optimera behandlingen av svårläkta sår
• Att tänka på vid upphandling – vad har vi upphandlat och varför? Behov och användande

Malin Munter, såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun. Malin ingår i styrelsen för SSiS (Sårsjuksköterskor i Sverige) och är även engagerad som chefredaktör för tidskriften Sårjournalen.
17:15Nutrition – en viktig del i sårläkningen!

• Sambandet mellan nutrition och sårläkning – vad behövs för att ett sår ska läka?
• Skiljer sig näringsbehovet åt beroende på vilken typ av sår patienten har?
• Vad vet vi idag som vi inte visste för 5-10 år sen? Senaste studierna!
• Nutritionella riskfaktorer – vilka patienter är i riskzonen?
• Den malnutrinerade patienten – vad måste vi tänka på?
• Praktiska exempel och utvalda patientfall

Josefin Dimander arbetar som dietist på Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där genomgår hon även sin forskarutbildning i samarbete med Uppsala universitet, med ett forskningsprojekt om nutritionens betydelse efter brännskador. Josefin har, genom sin tidigare kliniska tjänstgöring, en betydande erfarenhet av behandling av svårläkta sår. Hon har vid flera tillfällen föreläst om nutrition och sårläkning för personalen på Akademiska sjukhuset.
18:15 - 19:00Passa på att nätverka och utbyt erfarenheter - enklare dryck och tilltugg

PROGRAM DAG 2 – 17 MARS

08:00Morgonkaffe
08:30Maligna tumörsår – effektiv omvårdnad och behandling in på tjugotalet

• Introduktion till maligna tumörsår, hur definieras de?
• Upplevelser av tumörsår. Patientens, närståendes och sjuksköterskans perspektiv
• Behandlingsprincipernas viktiga steg, praktisk genomgång
• Nya eller förbättrade behandlingsmetoder
• ”Best practice” i bedömning och behandling av sårrelaterade symtom: Riktlinjer från regionalt vårdprogram och European Oncology Nursing (EONS) och andra uppdateringar
• Patientcase i interaktion med publiken – hur skulle ni göra i denna situation?

Susanne Dufva, fil. Kand. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Sårcentrum, Södersjukhuset. Susanne var tidigare processansvarig för sår på ASIH Stockholm Södra Långbro Park och har även arbetat på onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm i drygt 15 år. Därtill har hon bl a tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår. Susanne är medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Liselott Sahlberg, fil. Mag,.Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Tema Cancer, HHLH-mottagningen, Karolinska universitetssjukhuset. Liselott har arbetat inom palliativ- och onkologisk vård i många år. Tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.
10:00Förmiddagskaffe
10:00Effektiv bedömning av venösa och arteriella sår i praktiken

• Venösa och arteriella sår – utredning, diagnostisering
• Hur vet vi om det är Infektion eller inflammation?
• Hur kan vi använda oss av digitala verktyg för sårbehandling?
• Stora möjligheter genom bedömning av sår på avstånd via app

Nina Åkesson, distriktsköterska på Sårcentrum Blekinge. Utöver det kliniska patientarbetet arbetar verksamheten även med utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning. Nina är även koordinator för Kvalitetsregistret RiksSår.
11:30LILLA KOMPRESSIONSSKOLAN - DEL 1

Kompressionsbehandling – när, hur och varför!


• De viktiga undantagen då ej kompression ska användas och varför
• Venös insufficiens och symptom
• Effektiv kompressionsbehandling vid bl a: venösa bensår, fotsår och traumatiska sår
• Olika typer av strumpor, bindor, pumpar och flerlagerbandage, vad som väljas när och hur?
• Patientcase i interaktion med publiken! Så behandlar och lindar vi utifrån tillstånd!

Nina Åkesson,
12:00Lunch
13:00LILLA KOMPRESSIONSSKOLAN - DEL 2

• De viktiga undantagen då ej kompression ska användas och varför
• Venös insufficiens och symptom
• Effektiv kompressionsbehandling vid bl a: venösa bensår, fotsår och traumatiska sår
• Olika typer av strumpor, bindor, pumpar och flerlagerbandage, vad som väljas när och hur?
• Patientcase i interaktion med publiken! Så behandlar och lindar vi utifrån tillstånd!

Nina Åkesson,
13:20Varför gör det så ont? Smärta vid sår – bedömning & åtgärder

• Vad är det egentligen som smärtar? Så tar du reda på vilken smärta patienten har.
• Frågor att ställa till patienten
• Den lokala bedömningen
• Att rengöra såret- att tänka på!
• Vilka behandlingar finns att tillgå?
• Att använda kompression som smärtlindrare, när och hur?
• Gott patientbemötande och gott omhändertagande som smärtlindrare
• Patientcase i interaktion med publiken: vilka åtgärder väljer vi vid dessa tillstånd?

Nina Åkesson,
14:10Läker såren bättre om förbanden är dyra?

• NPWT, undertrycksbehandling, vid behandling av sår, när är det att föredra och ej och hur?
• Säkerhetsfrågor, vad måste vi veta och kunna så det inte går fel?
• Hur vet vi att det fungerar och vad är det som ska fungera?
• Fungerar det med undertrycksbehandling i kombination med kompression?

Britt-Marie Strömqvist specialistundersköterska i sårbehandling och Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge. Har arbetat drygt 48 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling och palliativ vård. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och tröstaprincipen. Är ordförande i UFPO. (Rikstäckande förening Undersköterskor för palliativ omvårdnad.)
14:50Eftermiddagskaffe
MINI-WORKSHOP
15:20Vad är det vi ser, gissa såret!

• Publikdiskussion utifrån enskilda fall
• Hur resonerar vi utifrån sårets utseende?
• Vilken behandlingsväg väljer vi?

Britt-Marie Strömqvist
15:50Vilket förband läker såren?

• Bedömning av sårstatus
• Rengöring av sår
• Vad är syftet med omläggningen av såret?
• Förbandsbyte, när och varför?
• Vad tycker patienten?

Britt-Marie Strömqvist
16:10Palliativ sårbehandling

• Bandagering
• Bemötande utifrån en helhetssyn av patientens symtom

Britt-Marie Strömqvist
16:50Konferensen avslutas

PROGRAM FÖRDJUPNINGSDAG 18 MARS

 

LINDNINGSTEKNIKER, MODERN KOMPRESSION, PRAKTISK DOPPLERUNDERSÖKNING OCH UTBYTE AV ERFARENHETER AV OLIKA FÖRBAND

Det är en konst och praktisk nödvändighet att använda en doppler på rätt sätt, att kompressionslinda patienter för bästa läkeförmåga och att använda rätt förband. Ta möjligheten att under en hel dag öva dig praktiskt under ledning av den mycket erfarna Britt-MarieStrömqvist från Sårcentrum Blekinge

Ett axplock ur innehållet:

Praktisk dopplermätning

 • Praktisk dopplermätning – en översikt
 • Hur använder du handdopplern effektivt för översiktsundersökning av bensårspatienter?
 • Ankeltrycksmätning – så gör du vid undersökning av a.tibialis posterior och a.dorsalis pedis
 • Hur bedömer du klaffunktionen i vena poplitea?
 • Så beräknar du Ankel/Arm-Index • Referensvärden Ankel/Arm-Index
 • Vilka patientgrupper kan få falskt högt ankeltryck?
 • Praktiska övningar, deltagarna deltar aktivt

Kompressionslindning, tekniker och val av förband utifrån bedömning av sår – en genomgång av de många teknikerna varvat med praktiska övningar där deltagarna själva deltar aktivt!

 • Kompression utgör grunden i behandlingen av venösa bensår för att uppnå särläkning
 • Kortsträckta, långsträckta, kohesiva flerlager lindor – indikationer!
 • Lindningstekniker vid olika val av kompression, så uppnås optimal tryckfördelning – graderad kom­pression
 • Hur vet vi att trycket är rätt?
 • Åttatalsturer, cirkelturer och blandteknik – när ska de olika teknikerna användas?
 • Praktiska övningar, deltagarna deltar aktivt

Dagen leds av Britt-Marie Strömqvist specialistundersköterska Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge samt på Blekingesjukhusets Palliativa avdelning. Har arbetat drygt 45 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och trösta -principen.  Är genom Sårcentrum utbildningsansvarig i Blekinge samt ordförande i UFPO. (Rikstäckande förening Undersköterskor för palliativ omvårdnad.)

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen börjar
11:30 Lunch
15:00-16:00 Workshopen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för för- och eftermiddagskaffe . Avslut för dagen bestäms utifrån antal deltagare på workshopen