PROGRAM SÅRBEHANDLINGSSYMPOSIUM 2020

PROGRAM DAG 1 – 21 JANUARI

08:30Registrering och morgonkaffe
09:10Sverige och Europas sårläge 2020 – nyheter och trender

• Trender och tendenser vid sårbehandling – Norden och Europa
• Vad är nytt och anses särskilt intressant på behandlingsfronten?
• Resistensläget och utvecklingen

Christina Lindholm, leg. sjuksköterska, medicine doktor och professor emerita i omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola. Christina är en av Sveriges ledande experter inom området och genom åren en mycket uppskattad föreläsare på Sårbehandlingssymposium. Christina är tillsammans med Margareta Grauers författare till boken Sårbehandling
09:30 Rätt diagnos för rätt behandling

• Diagnos - för läkning måste vi veta vad vi behandlar!
• Sårläkningens faser, vet vi mer idag?
• Såröversikt, vanliga och ovanliga sår

Christina Lindholm,
10:15Svårläkta sår, biofilm, debridering och lokala antiseptika med tanke på resistensutveckling

• Vad bromsar respektive triggar sårläkningen?
• Sår & mikrobiom – hur vet att koloniseringen av bakterier och svamp är i balans?
• Biofilm och enzymer av svårläkta sår
• När infektionen är ett faktum – risk för osteomyelit och sepsis- så agerar vi!
• Antibiotika och antiseptika – vad gäller här egentligen?

Christina Lindholm,
10:45Lilla debrideringsskolan – a och o – det här ska du tänka på!
11:00Kostnadsaspekt och livskvalitet! Får behandlingen kosta vad som helst?

• Hur minskar vi lidandet för patienten? Från läkning till kostnad – kostnadsaspekten i samband med sårbehandling, exempel på hur kostnadseffektiviteten räknas fram.
• Att ge hög patientkvalitet och samtidigt uppfylla kraven på kostnadseffektivitet
• Livskvalitet. Hur kan vi tillsammans öka den med patienten?
• Vad kan vi lära från andra länder och centran?

Christina Lindholm,
11:15Förmiddagskaffe
11:55Trycksår – vår allas Askunge. Så mäter vi, minskar och behandlar i praktiken

• Prevention och behandling av trycksår - senaste europeiska riktlinjerna
• Nya tekniska möjligheter ger ytterligare behandlingsmetoder, exempel och användning
• Senaste insikterna från EWMA och andra viktiga uppdateringar
• Hur mäter man sår och sårläkning? Olika metoder med tex kamera, och/ eller manuellt mäta längd och bredd, volym. Finns det några rätt och fel?
• Några år senare: Care Bundle och multidisciplinära team - minskar det fortfarande uppkomsten av trycksår?
12:40Lunch
13:50Optimal sårläkning med hjälp av helhetssyn, kontinuitet, struktur och rätt organisation -erfarenheter från Region Jämtland Härjedalen

• Att bygga upp en effektiv struktur i primärvården - hur gör vi det?  
• Hur kan primärvård, kommuner och slutenvård samarbeta? Vem gör vad?  
• Digitalisering- stora möjligheter genom bedömning av sår på avstånd via en app  
• Vad har vi upphandlat?  
• 5 tips för optimera behandlingen av svårläkta sår 

Linda Jervidal, Sårsjuksköterska/ distriktssköterska. Region Jämtland Härjedalen
15:20Eftermiddagskaffe
15:40Maligna tumörsår – effektiv omvårdnad och behandling 2020

• Vad vet vi idag som vi inte visste för 10 år sedan - dess praktiska nytta
• Introduktion till maligna tumörsår, hur definieras de?
• Upplevelser av tumörsår. Patientens, närståendes och sjuksköterskans perspektiv
• Behandlingsprincipernas viktiga steg, praktisk genomgång
• Nya eller förbättrade behandlingsmetoder
• ”Best practice” i bedömning och behandling av sårrelaterade symtom: Riktlinjer från regionalt vårdprogram och European Oncology Nursing (EONS) och andra uppdateringar
• Patientcase i interaktion med publiken – hur skulle ni göra i denna situation?

Liselott Sahlberg, fil. Kand., Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård. Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Liselott har arbetat inom palliativ- och onkologisk vård i många år. Tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.

Susanne Dufva, fil. Kand., Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård. Sårcentrum, Södersjukhuset. Susanne är processansvarig för sår på ASIH Stockholm Södra Långbro Park. Hon har arbetat på onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm i drygt 15 år och bl a tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.
17:10 - 18:00Passa på att nätverka och utbyt erfarenheter – enklare dryck och tilltugg

PROGRAM DAG 2 – 22 JANUARI

08:00Morgonkaffe
08:30Svårläkta sår hos multitrauma patienter

• Diagnostisering, kategorisering och behandlingsstrategier av bl.a. traumatiska sår, operationsområden som inte läker, pilonidal sinus mm

Madeleine ”Madde” Stenius, undersköterska och utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm.Arbetar som utbildare och sårkonsult på Rehab Stations vårdavdelningar samt på Spinalis sårmottagning. Madde är även styrgruppsmedlem i RiksSår samt sitter i SårMagasinets redaktion. Författare till flera böcker om trycksår och blås-/tarmrubbning, vårdprogram samt är en flitig presentatör internationellt på både sår- och ryggmärgsskadekonferenser. Hon har dessutom utfört flera studier på ryggmärgsskadade med lambåopererade trycksår, varav en är publicerad i International Wound Journal och en annan under publicering.
09:15Förmiddagskaffe
10:00Trycksår & MASD/IAD

• Diagnostisering, kategorisering
• Helhetssyn med moderna förebyggande & behandlande åtgärder hos personer med rörelsenedsättning
• Patientutbildning
• Fallbeskrivningar

Madeleine ”Madde” Stenius,
10:50Effektiv bedömning av venösa och arteriella sår i praktiken

• Venösa och arteriella sår – utredning, diagnostisering
• Hur vet vi om det är Infektion eller inflammation?

Nina Åkesson, distriktsköterska på Sårcentrum Blekinge. Utöver det kliniska patientarbetet arbetar verksamheten även med utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning. Nina är även koordinator för Kvalitetsregistret RiksSår.
11:30Lilla kompressionsskolan del 1 - Kompressionsbehandling – när, hur och varför!

• De viktiga undantagen då ej kompression ska användas och varför
• Venös insufficiens och symptom
• Effektiv kompressionsbehandling vid bl a: venösa bensår, fotsår och traumatiska sår
• Olika typer av strumpor, bindor, pumpar och flerlagerbandage, vad som väljas när och hur?
• Patientcase i interaktion med publiken! Så behandlar och lindar vi utifrån tillstånd!

Nina Åkesson,
12:00Lunch
13:10Lilla kompressionsskolan del 2 - Kompressionsbehandling – när, hur och varför!

• De viktiga undantagen då ej kompression ska användas och varför
• Venös insufficiens och symptom
• Effektiv kompressionsbehandling vid bl a: venösa bensår, fotsår och traumatiska sår
• Olika typer av strumpor, bindor, pumpar och flerlagerbandage, vad som väljas när och hur?
• Patientcase i interaktion med publiken! Så behandlar och lindar vi utifrån tillstånd!

Nina Åkesson,
13:30Varför gör det så ont? Smärta vid sår – bedömning & åtgärder

• Vad är det egentligen som smärtar? Så tar du reda på vilken smärta patienten har.
• Frågor att ställa till patienten
• Den lokala bedömningen
• Att rengöra såret- att tänka på!
• Vilka behandlingar finns att tillgå?
• Att använda kompression som smärtlindrare, när och hur?
• Gott patientbemötande och gott omhändertagande som smärtlindrare
• Patientcase i interaktion med publiken: vilka åtgärder väljer vi vid dessa tillstånd?

Nina Åkesson,
14:20Eftermiddagskaffe
14:50Är dyra förband bättre för sårläkning än de mindre kostsamma? NPWT, kompression och säkerhet

• NPWT, undertrycksbehandling, vid behandling av sår, när är det att föredra och ej och hur?
• Säkerhetsfrågor, vad måste vi veta och kunna så det inte går fel?
• Hur vet vi att det fungerar och vad är det som ska fungera?
• Fungerar det med undertrycksbehandling i kombination med kompression?

Britt-Marie Strömqvist specialistundersköterska i sårbehandling och Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge. Har arbetat drygt 48 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling och palliativ vård. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och tröstaprincipen. Är ordförande i UFPO. (Rikstäckande förening Undersköterskor för palliativ omvårdnad.)
15:30MINI-WORKSHOP

Vad är det vi ser, gissa såret!


• Publikdiskussion utifrån enskilda fall
• Hur resonerar vi utifrån sårets utseende?
• Vilken behandlingsväg väljer vi?

Britt-Marie Strömqvist
16:00Vilket förband läker såren?

• Bedömning av sårstatus
• Rengöring av sår
• Vad är syftet med omläggningen av såret?
• Förbandsbyte, när och varför?
• Vad tycker patienten?

Britt-Marie Strömqvist
16:20Palliativ sårbehandling

• Bandagering
• Bemötande utifrån en helhetssyn av patientens symtom

Britt-Marie Strömqvist
17:00Konferensen avslutas

PROGRAM FÖRDJUPNINGSDAG 23 JANUARI

 

LINDNINGSTEKNIKER, MODERN KOMPRESSION, PRAKTISK DOPPLERUNDERSÖKNING OCH UTBYTE AV ERFARENHETER AV OLIKA FÖRBAND

Det är en konst och praktisk nödvändighet att använda en doppler på rätt sätt, att kompressionslinda patienter för bästa läkeförmåga och att använda rätt förband. Ta möjligheten att under en hel dag öva dig praktiskt under ledning av den mycket erfarna Britt-MarieStrömqvist från Sårcentrum Blekinge

Ett axplock ur innehållet:

Praktisk dopplermätning

 • Praktisk dopplermätning – en översikt
 • Hur använder du handdopplern effektivt för översiktsundersökning av bensårspatienter?
 • Ankeltrycksmätning – så gör du vid undersökning av a.tibialis posterior och a.dorsalis pedis
 • Hur bedömer du klaffunktionen i vena poplitea?
 • Så beräknar du Ankel/Arm-Index • Referensvärden Ankel/Arm-Index
 • Vilka patientgrupper kan få falskt högt ankeltryck?
 • Praktiska övningar, deltagarna deltar aktivt

Kompressionslindning, tekniker och val av förband utifrån bedömning av sår – en genomgång av de många teknikerna varvat med praktiska övningar där deltagarna själva deltar aktivt!

 • Kompression utgör grunden i behandlingen av venösa bensår för att uppnå särläkning
 • Kortsträckta, långsträckta, kohesiva flerlager lindor – indikationer!
 • Lindningstekniker vid olika val av kompression, så uppnås optimal tryckfördelning – graderad kom­pression
 • Hur vet vi att trycket är rätt?
 • Åttatalsturer, cirkelturer och blandteknik – när ska de olika teknikerna användas?

Dagen leds av Britt-Marie Strömqvist specialistundersköterska Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge samt på Blekingesjukhusets Palliativa avdelning. Har arbetat drygt 45 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och trösta -principen.  Är genom Sårcentrum utbildningsansvarig i Blekinge samt ordförande i UFPO. (Rikstäckande förening Undersköterskor för palliativ omvårdnad.)

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen börjar
11:30 Lunch
15:00-16:00 Workshopen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för för- och eftermiddagskaffe

Avslut för dagen bestäms utifrån antal deltagare på workshopen