TALARE SÅRBEHANDLINGSSYMPOSIUM 2018

christina-lindholm

Christina Lindholm

CL leg. sjuksköterska med dr. senior professor Sophiahemmet Högskolan/Karolinska Universitetssjukhus. Christina är en av Sveriges ledande experter inom området och genom åren en mycket uppskattad föreläsare på Sårbehandlingssymposium.

  talare5

  Nina Åkesson

  Distriktsköterska på Sårcentrum Blekinge. Utöver det kliniska patientarbetet arbetar verksamheten även med utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning. Nina är även koordinator för Kvalitetsregistret RiksSår.

   talare

   Britt-Marie Strömqvist

   Specialistundersköterska Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge samt på Blekingesjukhusets Palliativa avdelning. Har arbetat drygt 45 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling. Är genom Sårcentrum utbildningsansvarig i Blekinge samt ordförande i UFPO.

    talare4

    Madeleine Stenius

    Undersköterska & utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm och styrgruppsmedlem i RiksSår. Madeleine arbetar kliniskt med patienter och med att utbilda personal/personer med neurologiska skador/sjukdomar både nationellt och internationellt om trycksår, blås-/tarmrubbning, förflyttningskunskap och diagnosinriktad utbildning om ryggmärgsskada.

     talare3

     Liselott Sahlberg

     Fil. Kand., specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, ASIH Stockholm Norr Sabbatsbergs. Liselott har arbetat inom palliativ- och onkologisk vård i många år. Tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.

      talare6

      Susanne Dufva

      Fil. Kand., specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, ASIH Stockholm Södra Långbro Park. Susanne är processansvarig för sår på ASIH Stockholm Södra Långbro Park. Hon har arbetat på onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm i drygt 15 år och bl a tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.

       talare2

       Liselott Holgersson

       Legitimerad dietist med stor erfarenhet av sambandet sår och nutrition, Danderyd kommun