TALARE SÅRBEHANDLINGSSYMPOSIUM 2022

BM Strömqvist
BM Strömqvist

Britt-Marie Strömqvist


Specialistundersköterska i sårbehandling och Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge. Har arbetat drygt 51 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling och palliativ vård. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och tröstaprincipen. Är ordförande i UFPO. (Rikstäckande förening Undersköterskor för palliativ omvårdnad.) Kursledare på TUC yrkeshögskola


talare3
talare3

Liselott Sahlberg


Fil. Mag. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Tema Cancer, HHLH-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset. Liselott har arbetat inom palliativ- och onkologisk vård i många år. Tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och i avsnittet Hud och sår i nationellt vårdprogram palliativ vård.


talare6
talare6

Susanne Dufva


Fil. Kand. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, Sårcentrum, Södersjukhuset. Ordförande i Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS sedan 2009. Susanne var tidigare processansvarig för sår på ASIH Stockholm Södra Långbro Park och har även arbetat på onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, där hon bl a tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår. Susanne är medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och i avsnittet Hud och sår i nationellt vårdprogram palliativ vård


madeleine
madeleine

Madde Stenius


Undersköterska och utbildningsansvarig på Aleris Rehab Station Stockholm. Utbildar personal och personer med rörelsenedsättning nationellt samt är sårkonsult på Rehab Stations vårdavdelningar samt på Spinalis sårmottagning. Madde är även styrgruppsmedlem i RiksSår och sitter i Sårjournalens redaktion samt i SKRs nationella arbetsgrupp för svårläkta sår. Författare till flera böcker om trycksår och blås-/tarmrubbning, vårdprogram samt är en flitig presentatör internationellt på både sår- och ryggmärgsskadekonferenser. Hon har dessutom utfört flera studier på ryggmärgsskadade med lambåopererade trycksår; publicerade i International Wound Journal 2016 & Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 2020.


talare5
talare5

Nina Åkesson


Distriktsköterska på Sårcentrum Blekinge. Utöver det kliniska patientarbetet arbetar verksamheten även med utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning. Nina är även koordinator för Kvalitetsregistret RiksSår.


marianne

Marianne Degerman


Fysioterapeut laserteamet, Skellefteå kommun. Projektledare och ansvarar för den vetenskapliga studien om laserbehandling som komplement vid svårläkta sår.


malinmunter
malinmunter

Malin Munter


Såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun. Malin ingår i styrelsen för SSiS, Sårsjuksköterskor i Sverige, och är även engagerad som chefredaktör för tidskriften Sårjournalen.